Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Anmäl bedrägeri

Allmänna kontaktuppgifter

Vårt mål är att hjälpa dig så snabbt och effektivt som möjligt om du har frågor om Olafs verksamhet. Därför ber vi dig att fylla i ett av formulären nedan beroende på vad ditt ärende gäller:

Om du har en mer allmän fråga om EU, ber vi dig vänligen kontakta Europa direkt.

Om du vill ringa oss

EU-kommissionens växel+32-2-299.11.11
Talesperson+32-2-298.55.49
Direktorat A – Utgifter – Operationer och utredningar
Interna utredningar; Direkta utgifter – Operationer och utredningar; Delad förvaltning och faciliteten för återhämtning och resiliens – Operationer och utredningar
+32-2-299.41.56
Direktorat B – Intäkter och internationella operationer – Utredningar och strategi
Bedrägeribekämpningsstrategi – tullar, handel och tobak; Olaglig handel, hälsa och miljö – Operationer och utredningar; Tull och handel – Operationer och utredningar, Internationella operationer och utredningar
+32-2-299.43.16
Direktorat C – Kunskapscentrum bedrägeribekämpning
Korruptions- och bedrägeribekämpning – Strategi och analys; Underrättelseanalys och operativ analys; Digital strategi och forensik; Övervakning och rapportering
+32-2-298.30.68
Direktorat D – Juridiska frågor, resurser och partnerskap
Lagstiftning, policy och dokumenthantering; Juridisk rådgivning; Finans och regelefterlevnad, upphandling och säkerhet; Samarbete med Eppo och bedrägeribekämpningspartner
+32-2-298.92.39    

Vår postadress:

European Commission
European Anti-Fraud Office (OLAF)
1049 Brussels
Belgium

Vår besöksadress:

European Anti-Fraud Office (OLAF)
Rue Joseph II, 30
1000 Brussels
Belgium

Obs: Det går inte att skicka post till den här adressen.