Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Pranešimas apie sukčiavimą
Naujienų straipsnis5 vasaris 2013Europos kovos su sukčiavimu tarnyba

Directive to better protect the euro by means of criminal law