Přejít na hlavní obsah
European Anti-Fraud Office
Ohlášení podvodu
Tisková zpráva1. září 2016Evropský úřad pro boj proti podvodůmOdhadovaná doba čtení: 5 min

Celní vyšetřovatelé získají nové, výkonné nástroje pro boj proti podvodům

01/09/2016

TISKOVÁ ZPRÁVA č. 16/2016

PDF version (203.11 KB)

Představte si tuto situaci – Evropská unie uloží na nějaký výrobek, třeba sluneční brýle pocházející z některé asijské země, antidumpingové clo. Nečekaně dojde k prudkému snížení dovozu tohoto výrobku z dotyčné země, ale zato se výrazně zvýší dovoz slunečních brýlí ze sousedního státu. Pouhá náhoda? Ne pro vyšetřovatele úřadu OLAF, kteří mohou za pomoci nejmodernějších elektronických nástrojů zjistit, že se jedná o plán podvodníků, jak se uvedením falešného údaje o původu zboží vyhnout placení cla.

V takovýchto přeshraničních případech je přístup k úplným informacím o trase konkrétní zásilky naprosto nepostradatelný. Od 1. září budou moci celní vyšetřovatelé v celé Evropské unii začít používat pro účinnější boj proti celním podvodům nové elektronické nástroje. Po aktualizaci celních předpisů budou mít celní orgány přístup do nových informačních systémů, které zaznamenávají fyzický pohyb kontejnerů přepravovaných na námořních plavidlech a shromažďují informace o zboží, které vstupuje na území EU, je přes ně přepravováno nebo území opouští. Tyto nové nástroje umožní EU a jejím členským státům lépe sledovat a vyhledávat podezřelé zásilky a úspěšně odhalovat celní podvody.

„Celní podvody připravují o peníze veřejné rozpočty a musíme se jim efektivně a vynalézavě bránit,“ uvítala zavedení nových právních předpisů místopředsedkyně Evropské komise Kristalina Georgievová. „Díky novým IT nástrojům budou veřejné orgány lépe vybaveny a budou moci tento problém řešit bez narušování legálního obchodu,“ dodala.

Celní podvody, jako například nesprávné prohlášení o původu produktu, uvádění nižší ceny zboží nebo jeho nepravdivý popis při dovozu, významně poškozují finanční zájmy EU. Vzhledem k nadnárodní povaze těchto podvodů je spolupráce mezi celními orgány naprosto zásadní.

V praxi byly na základě právních předpisů, které platí ode dneška, vytvořeny dvě nové databáze. Vyšetřovatelé budou nyní moci využít nového rejstříku zpráv o stavu kontejneru, v němž se shromažďují zprávy o pohybu kontejnerů přepravovaných na námořních plavidlech. Rejstřík bude obsahovat zprávy pocházející přímo od námořních přepravců. Podobně byl vytvořen rejstřík dovozu, vývozu a tranzitu, který obsahuje údaje o zboží, jež vstupuje na území EU, je přes ně přepravováno nebo toto území opouští. Shromažďované údaje o vývozu se omezí pouze na citlivé produkty, jako jsou tabák, alkohol a paliva. Celní úředníci i pracovníci úřadu EU pro boj proti podvodům OLAF budou moci při hledání potenciálních způsobů podvodného jednání provést křížovou kontrolu informací z obou databází. Tyto nové nástroje posílí analytickou kapacitu celních orgánů členských států a úřadu OLAF při odhalování podvodných operací.

Pozměněné právní předpisy navíc pomohou urychlit vyšetřování úřadu OLAF, protože členským státům předepisují lhůty, dokdy musí poskytnout dokumenty související s vyšetřováním. Rovněž se usnadní využívání informací získaných v rámci vzájemné pomoci jako důkazů při vnitrostátních soudních řízeních.

Souvislosti:

Právní předpisy EU uvedené výše poskytují právní základ pro vzájemnou pomoc a výměnu informací mezi členskými státy, jakož i mezi členskými státy a Evropskou komisí v oblasti prevence, odhalování a vyšetřování celních podvodů. Na stejném právním základě provádějí úřad OLAF, celní orgány členských států a také některé třetí země pravidelně společné celní operace.

Úkoly, mandát a pravomoci úřadu OLAF

Úkolem úřadu OLAF je odhalovat podvody s finančními prostředky EU, vyšetřovat je a bránit jim.

Tento svůj úkol plní OLAF tím, že:

  • provádí nezávislá vyšetřování podvodů a korupce v souvislosti s finančními prostředky EU, aby se zajistilo, že všechny peníze daňových poplatníků EU budou plynout do projektů, které vytvářejí pracovní místa a přispívají k růstu v Evropě;
  • přispívá k posilování důvěry občanů v orgány EU, neboť vyšetřuje závažná pochybení zaměstnanců EU a členů orgánů EU;
  • vypracovává účinnou unijní politiku boje proti podvodům.

Ve své nezávislé vyšetřovací funkci může OLAF vyšetřovat záležitosti týkající se podvodů, korupce a jiných trestných činů, které poškozují finanční zájmy EU, v souvislosti:

  • s veškerými výdaji EU: Hlavními výdajovými kategoriemi jsou strukturální fondy, fondy zemědělské politiky a rozvoje venkova, přímé výdaje a vnější pomoc;
  • s některými oblastmi příjmů EU, zejména v případě cel;
  • s podezřeními na závažné pochybení ze strany zaměstnanců EU a členů orgánů EU.

 

Další informace
Alina BUREA                                                        
mluvčí                                                        
Evropský úřad pro boj proti podvodům  (OLAF)                      
Tel.: +32(0)2 29-57336                                 
E-mail: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)                              
http://ec.europa.eu/anti-fraud     

Silvana ENCULESCU
zástupkyně mluvčí
Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)
Tel.: +32(0)2 29-81764
E-mail: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti-fraud

Headline image: iStock.com/vale_t

Podrobnosti

Datum zveřejnění
1. září 2016
Autor /Autorka
Evropský úřad pro boj proti podvodům
News type
  • OLAF press release