Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
European Anti-Fraud Office
Καταγγελία απάτης
Ανακοινωθέν Τύπου1 Σεπτεμβρίου 2016Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης

Οι επιθεωρητές τελωνείων της ΕΕ αποκτούν νέα, ισχυρά μέσα για την καταπολέμηση της απάτης

01/09/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ αριθ. 16/2016

PDF version (206.8 KB)

Ας υποθέσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει δασμούς αντιντάμπινγκ για ένα συγκεκριμένο προϊόν, π.χ. γυαλιά ηλίου, που προέρχονται από μια ασιατική χώρα. Ξαφνικά, παρατηρείται απότομη μείωση των εισαγωγών αυτών από την εν λόγω χώρα, αλλά σημαντική αύξηση στις εισαγωγές γυαλιών ηλίου από γειτονικό κράτος. Απλή σύμπτωση; Όχι για τους ελεγκτές της OLAF, οι οποίοι, χάρη στην πρόσβαση που έχουν στα πλέον προηγμένα ηλεκτρονικά εργαλεία, μπόρεσαν να αντιληφθούν ότι πρόκειται για σκευωρία απατεώνων προκειμένου να αποφύγουν την καταβολή δασμών προβαίνοντας σε ψευδή δήλωση της καταγωγής των εμπορευμάτων.

Σε τέτοιες διακρατικές υποθέσεις, είναι καθοριστικής σημασίας να υπάρχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη διαδρομή μιας συγκεκριμένης αποστολής. Από την 1η Σεπτεμβρίου, οι επιθεωρητές τελωνείων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούν να χρησιμοποιούν νέα ηλεκτρονικά εργαλεία για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της τελωνειακής απάτης. Μέσω της επικαιροποίησης των τελωνειακών κανόνων, οι αρχές θα είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση σε νέα συστήματα ΤΠ τα οποία καταγράφουν τις φυσικές κινήσεις των θαλάσσιων μεταφορών εμπορευματοκιβωτίων και συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με τα εμπορεύματα που εισέρχονται, διαμετακομίζονται ή εξέρχονται από την ΕΕ. Τα νέα αυτά μέσα θα επιτρέψουν στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της την καλύτερη ανίχνευση και παρακολούθηση ύποπτων φορτίων και τον καλύτερο εντοπισμό της τελωνειακής απάτης.

«Η τελωνειακή απάτη επιβαρύνει τους δημόσιους προϋπολογισμούς και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε έξυπνα και αποτελεσματικά» δήλωσε η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, χαιρετίζοντας την εφαρμογή των νέων νομικών διατάξεων. «Χάρη στα νέα εργαλεία ΤΠ, οι δημόσιες αρχές θα είναι καλύτερα εφοδιασμένες για να αντιμετωπίσουν αυτή την πρόκληση χωρίς να διαταράσσουν το νόμιμο εμπόριο» πρόσθεσε η Επίτροπος.

Η τελωνειακή απάτη — για παράδειγμα, η ψευδής δήλωση όσον αφορά την καταγωγή των προϊόντων ή η ψευδής περιγραφή των εμπορευμάτων κατά την εισαγωγή — προκαλεί σημαντική ζημία στα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ. Δεδομένου του διακρατικού χαρακτήρα της απάτης, η συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών είναι ουσιαστικής σημασίας.

Στην πράξη, η τροποποιημένη νομοθεσία που εφαρμόζεται από σήμερα έχει οδηγήσει στη δημιουργία δύο νέων βάσεων δεδομένων. Οι επιθεωρητές θα μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση σε ένα κεντρικό ευρετήριο μηνυμάτων κατάστασης εμπορευματοκιβωτίων το οποίο συγκεντρώνει μηνύματα για την καταγραφή των κινήσεων των εμπορευματοκιβωτίων που μεταφέρονται δια θαλάσσης. Το ευρετήριο θα περιέχει μηνύματα που παρέχονται απευθείας από τους θαλάσσιους μεταφορείς. Παρομοίως, δημιουργήθηκε ευρετήριο εισαγωγών, εξαγωγών και διαμετακόμισης το οποίο περιέχει στοιχεία σχετικά με τα εμπορεύματα που εισέρχονται, διαμετακομίζονται και εξέρχονται από την ΕΕ. Τα στοιχεία που θα συγκεντρώνονται σχετικά με τις εξαγωγές θα περιορίζονται σε ευαίσθητα προϊόντα, όπως ο καπνός, τα οινοπνευματώδη και τα καύσιμα. Οι τελωνειακοί υπάλληλοι καθώς και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) θα μπορούν να διασταυρώνουν τα στοιχεία αμφότερων των βάσεων δεδομένων για τον εντοπισμό πιθανών μορφών απάτης. Τα νέα αυτά εργαλεία θα ενισχύσουν τις ικανότητες ανάλυσης των εθνικών τελωνειακών αρχών και της OLAF για τον εντοπισμό δόλιων δραστηριοτήτων.

Επιπλέον, η τροποποίηση της νομοθεσίας θα συντείνει στην επιτάχυνση των ερευνών της OLAF, δεδομένου ότι ορίζει προθεσμίες για την παροχή από τα κράτη μέλη εγγράφων σχετικών με τις έρευνες. Επίσης, θα διευκολύνει τη χρήση των πληροφοριών που λαμβάνονται βάσει της αμοιβαίας συνδρομής ως αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο εθνικών δικαστικών διαδικασιών.

Ιστορικό:

Η νομοθεσία της ΕΕ που αναφέρεται ανωτέρω αποτελεί τη νομική βάση για την αμοιβαία συνδρομή και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε θέματα που αφορούν τον εντοπισμό, την πρόληψη και τη διερεύνηση της τελωνειακής απάτης. Με την ίδια νομική βάση, η OLAF και οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών, καθώς και ορισμένων τρίτων χωρών, διεξάγουν τακτικά κοινές τελωνειακές επιχειρήσεις.

Αποστολή, εντολή και αρμοδιότητες της OLAF:

Αποστολή της OLAF είναι ο εντοπισμός, η διερεύνηση και η καταπολέμηση της απάτης εις βάρος των πόρων της ΕΕ.

Η OLAF εκπληρώνει την αποστολή της με:

  • τη διενέργεια ανεξάρτητων ερευνών σε υποθέσεις απάτης και διαφθοράς εις βάρος των πόρων της ΕΕ ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα τα χρήματα των φορολογουμένων της ΕΕ καταλήγουν σε έργα που μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στην Ευρώπη·
  • τη συμβολή της στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, με τη διερεύνηση σοβαρών παραπτωμάτων που διαπράττονται από υπαλλήλους της ΕΕ και μέλη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ·
  • τη χάραξη υγιούς πολιτικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης.

Στο πλαίσιο του ρόλου της για ανεξάρτητη διερεύνηση, η OLAF μπορεί να διερευνήσει ζητήματα που σχετίζονται με την απάτη, τη διαφθορά και άλλα αδικήματα που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ όσον αφορά:

  • όλες τις δαπάνες της ΕΕ: οι βασικές κατηγορίες δαπανών είναι τα διαρθρωτικά ταμεία, τα ταμεία γεωργικής πολιτικής και αγροτικής ανάπτυξης, οι άμεσες δαπάνες και η εξωτερική βοήθεια·
  • ορισμένες πηγές εσόδων της ΕΕ, κυρίως τους τελωνειακούς δασμούς·
  • υποψίες για σοβαρά παραπτώματα που διαπράττονται από υπαλλήλους της ΕΕ και μέλη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:
Alina BUREA                                                        
Εκπρόσωπος τύπου                                                     
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)                      
Τηλέφωνο: +32(0)2 29-57336                                   
Ηλ. ταχ.: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)                        
http://ec.europa.eu/anti-fraud     

Silvana ENCULESCU
Αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)
Τηλέφωνο: +32(0)2 29-81764
Ηλ. ταχ.: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti-fraud

Headline image: iStock.com/vale_t

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
1 Σεπτεμβρίου 2016
Ημερομηνία δημοσίευσης
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης
News type
OLAF press release