Pāriet uz galveno saturu
European Anti-Fraud Office
Ziņot par krāpniecību
Paziņojums presei2016. gada 1. septembrisEiropas Birojs krāpšanas apkarošanai

ES muitas izmeklētājiem jaunas vērienīgas iespējas krāpšanas apkarošanā

01/09/2016

PAZIŅOJUMS PRESEI Nr. 16/2016

PDF version (207.85 KB)

Iedomājieties šādu situāciju – Eiropas Savienība nosaka antidempinga maksājumus konkrētam ražojumam, piemēram, saulesbrillēm, ko ieved no kādas valsts Āzijā. Tad pēkšņi importa apjoms no konkrētās valsts strauji samazinās, un savukārt būtiski palielinās saulesbriļļu imports no kaimiņvalsts. Vai tā ir sakritība? OLAF izmeklētāji, izmantojot viņu rīcībā esošos modernos elektroniskos rīkus, var secināt, ka te ir runa par krāpniecības shēmu, deklarējot nepareizu preces izcelsmi, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas.

Šādos transnacionālos gadījumos galvenais mērķis ir piekļūt pilnīgai informācijai par konkrēta sūtījuma maršrutu. No 1. septembra muitas izmeklētāji visā Eiropas Savienībā sekmīgākai krāpšanas apkarošanai muitas jomā varēs izmantot jaunus elektroniskus rīkus. Muitas jomu reglamentējošo noteikumu grozījumu rezultātā iestādēm būs iespēja piekļūt jaunajām IT sistēmām, kuras reģistrē jūras kuģos pārvadāto konteineru fizisko pārvietošanu, un iegūt informāciju par precēm, ko ieved un izved no ES un kas ES šķērso tranzītā. Šie jaunie instrumenti ļaus ES un tās dalībvalstīm labāk izsekot un identificēt aizdomīgus sūtījumus un sekmīgāk atklāt krāpšanu muitas jomā.

“Krāpšana muitas jomā šķērdē publisko budžetu līdzekļus, un mums ir jāvēršas pret to efektīvi un viedi,” teica Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Kristalīna Georgijeva, paužot gandarījumu par jauno tiesību normu īstenošanu. “Pateicoties jauniem IT rīkiem, publiskās iestādes būs labāk aprīkotas šo problēmu risināšanai, netraucējot likumīgu tirdzniecību”, viņa piebilda.

Krāpšana muitas jomā – piemēram, nepareizas produkta izcelsmes deklarēšana, zemākas preces vērtības norādīšana, nepareiza preču apraksta norādīšana importējot – būtiski kaitē ES finanšu interesēm. Ņemot vērā to, ka šāda veida krāpšanā ir iesaistītas vairākas valstis, būtiska ir sadarbība muitas dienestu starpā.

Praktiski tas nozīmē, ka tiesību aktu grozījumi, ko piemēro no šodienas, ir pamats divu jaunu datubāzu izveidei. Izmeklētājiem tagad būs iespēja piekļūt jaunajam konteineru statusa ziņojumu direktorijam, kurā apkopoti ziņojumi, ar ko reģistrē uz jūras kuģiem pārvadātu konteineru pārvietošanu. Direktorijā būs ietverti ziņojumi, kas saņemti tieši no jūras pārvadātājiem. Līdzīgā veidā ir izstrādāts importa, eksporta un tranzīta direktorijs, kurā tiks ietverti dati par precēm, ko ieved ES un izved no ES un kas to šķērso tranzītā. Dati par eksportu tiks apkopoti tikai attiecībā uz sensitīviem produktiem, piemēram, tabaku, alkoholu un degvielu. Muitas ierēdņi, kā arī ES Birojs krāpšanas apkarošanai OLAF varēs pārbaudīt abās datubāzes pieejamo informāciju, lai konstatētu potenciālas krāpnieciskas shēmas. Šie jaunie rīki uzlabos valstu muitas dienestu un OLAF analītiskās spējas krāpniecisku darbību konstatēšanā.

Turklāt grozītie tiesību akti palīdzēs paātrināt OLAF izmeklējamo lietu virzību, nosakot dalībvalstīm konkrētus termiņus ar izmeklēšanu saistīto dokumentu iesniegšanai. Turklāt tie vienkāršos informācijas, kas iegūta, izmantojot savstarpējo palīdzību, izmantošanu par pierādījumu valsts tiesvedībā.

Priekšvēsture:

Iepriekš minētie ES tiesību akti rada juridisko pamatu savstarpējai palīdzībai un informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm, kā arī starp dalībvalstīm un Eiropas Komisiju jautājumos, kas saistīti ar krāpšanas muitas jomā konstatēšanu, novēršanu un izmeklēšanu. Tas pats juridiskais pamats OLAF un dalībvalstu, kā arī dažu trešo valstu muitas dienestiem dod iespēju regulāri veikt kopīgas muitas operācijas.

OLAF uzdevumi, pilnvaras un kompetence

OLAF uzdevums ir atklāt, izmeklēt un novērst krāpšanu saistībā ar ES līdzekļiem.

OLAF pilda savus uzdevumus:

  • veicot neatkarīgu izmeklēšanu par krāpšanu un korupciju saistībā ar ES līdzekļiem, lai nodrošinātu to, ka visa ES nodokļu maksātāju nauda nonāk projektos, kuri var radīt darbvietas un izaugsmi Eiropā;
  • stiprinot iedzīvotāju uzticēšanos ES iestādēm, izmeklējot ES ierēdņu un ES iestāžu darbinieku būtiskus pārkāpumus;
  • veidojot stabilu ES krāpšanas apkarošanas politiku.

Īstenojot savu neatkarīgās izmeklēšanas funkciju, OLAF var izmeklēt lietas saistībā ar krāpšanu, korupciju un citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas apdraud ES finanšu intereses attiecībā uz:

  • visiem ES izdevumiem – galvenās izdevumu kategorijas ir struktūrfondi, lauksaimniecības politika un lauku attīstības fondi, tiešie izdevumi un ārējais atbalsts;
  • dažām ES ieņēmumu jomām, galvenokārt muitas nodokļiem;
  • aizdomām par ES ierēdņu un ES iestāžu darbinieku būtiskiem pārkāpumiem.

 

Sīkāka informācija
Alina BUREA                                                        
Runaspersona                                                      
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)                      
Tālrunis: +32(0)2 29-57336                                  
E-pasts: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)                         
http://ec.europa.eu/anti-fraud     

Silvana ENCULESCU
Runaspersonas vietniece
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)
Tālrunis: +32(0)2 29-81764
E-pasts: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti-fraud

Headline image: iStock.com/vale_t

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2016. gada 1. septembris
Autors
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai
News type
OLAF press release