Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Anmäl bedrägeri
Nyhetsartikel12 mars 2014Europeiska byrån för bedrägeribekämpning

European Public Prosecutor's Office: European Parliament confirms its support