Skip to main content
Лого
European Anti-Fraud Office
Съобщете за измама
Новинарска статия21 октомври 2011Европейска служба за борба с измамите

Európsky úrad pre boj proti podvodom OLAF dnes zverejnil Výročnú správu o svojej operatívnej činnosti za rok 2010