Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Ohlášení podvodu
Zpráva21. října 2011Evropský úřad pro boj proti podvodům

Európsky úrad pre boj proti podvodom OLAF dnes zverejnil Výročnú správu o svojej operatívnej činnosti za rok 2010