Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Meldung von Betrugsfällen
Presseartikel21 Oktober 2011Europäisches Amt für Betrugsbekämpfung

Európsky úrad pre boj proti podvodom OLAF dnes zverejnil Výročnú správu o svojej operatívnej činnosti za rok 2010