Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Denuncia de fraudes
Artículo21 de octubre de 2011Oficina Europea de Lucha contra el Fraude

Európsky úrad pre boj proti podvodom OLAF dnes zverejnil Výročnú správu o svojej operatívnej činnosti za rok 2010