Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Prijavite prijevaru
Novinski članak21. listopada 2011.Europski ured za borbu protiv prijevara

Európsky úrad pre boj proti podvodom OLAF dnes zverejnil Výročnú správu o svojej operatívnej činnosti za rok 2010