Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Fraude melden
Nieuwsartikel21 oktober 2011Europees Bureau voor fraudebestrijding

Európsky úrad pre boj proti podvodom OLAF dnes zverejnil Výročnú správu o svojej operatívnej činnosti za rok 2010