Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Oznámenie podvodu
Novinový článok21. októbra 2011Európsky úrad pre boj proti podvodom

Európsky úrad pre boj proti podvodom OLAF dnes zverejnil Výročnú správu o svojej operatívnej činnosti za rok 2010