Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Oznámenie podvodu
Novinový článok15 október 2015Európsky úrad pre boj proti podvodom

Hercule-funded study: Avoiding Fraud in Cohesion Policy 2014-2020