Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Zgłoszenie nadużycia
Komunikat prasowy25 stycznia 2017Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych

Last year attempts to defraud the EU funds were prevented in a total amount of 20 million euro

Partner's press release