Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Oznámenie podvodu
Tlačové komuniké25. januára 2017Európsky úrad pre boj proti podvodom

Last year attempts to defraud the EU funds were prevented in a total amount of 20 million euro

Partner's press release