Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Prijava goljufije
Sporočilo za javnost23. januar 2017Evropski urad za boj proti goljufijam

Latvian SRS Finance Police Department in cooperation with Lithuanian colleagues stops the operation of two criminal groups

Partner's press release