Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Anmäl bedrägeri
Nyhetsartikel24 februari 2014Europeiska byrån för bedrägeribekämpning

New agreement to protect euro from counterfeiting