Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
European Anti-Fraud Office
Καταγγελία απάτης
Ανακοινωθέν Τύπου28 Απριλίου 2014Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης

H OLAF το 2013: αύξηση των ερευνών, μικρότερη διάρκεια διεξαγωγής των ερευνών, περισσότερα αποτελέσματα για τους φορολογουμένους της ΕΕ

28/04/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ αριθ. 06/2014
29 Απριλίου 2014

PDF version 

H OLAF το 2013: αύξηση των ερευνών, μικρότερη διάρκεια διεξαγωγής των ερευνών, περισσότερα αποτελέσματα για τους φορολογουμένους της ΕΕ

Το 2013, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) κατόρθωσε να εντείνει την καταπολέμηση της απάτης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι πολίτες και τα θεσμικά όργανα ανέφεραν περισσότερες πληροφορίες με δυνητικά ανακριτικό ενδιαφέρον από ό,τι ποτέ στο παρελθόν. Η OLAF ολοκλήρωσε έναν άνευ προηγούμενου αριθμό ερευνών περιορίζοντας συγχρόνως τη συνολική τους διάρκεια και εξέδωσε περισσότερες συστάσεις από ό,τι κατά τα τελευταία πέντε έτη. Η OLAF συνέστησε την ανάκτηση 402,8 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ, ποσό το οποίο θα συμβάλει στη χρηματοδότηση άλλων έργων και στη μείωση της επιβάρυνσης των φορολογουμένων της ΕΕ. Τα εξαιρετικά αυτά αποτελέσματα δείχνουν ότι η OLAF έχει καταστεί μια υπηρεσία που διαρκώς αυξάνει την αποτελεσματικότητά της και η οποία συνεχώς εργάζεται προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών.

«Το 2013, κατορθώσαμε να εκσυγχρονίσουμε την OLAF και να την καταστήσουμε όλο και πιο ικανή να καταπολεμά την απάτη και τη διαφθορά στην ΕΕ. Η αναδιοργάνωση του προηγούμενου έτους είχε ενθαρρυντικά αποτελέσματα και μας επέτρεψε να εντείνουμε τις ερευνητικές προσπάθειες, να συμβάλουμε σε καίριας σημασίας νομοθετικές πρωτοβουλίες και να ενισχύσουμε περαιτέρω τη συνεργασία με τους επιχειρησιακούς εταίρους μας. Αυτό επιτεύχθηκε με τους ίδιους σχεδόν πόρους που διαθέσαμε και τα προηγούμενα έτη, γεγονός που δείχνει την αποφασιστικότητα και τον επαγγελματισμό του προσωπικού μας», δήλωσε ο γενικός διευθυντής Giovanni Kessler στην ετήσια συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση της έκθεσης της OLAF για το 2013.

Αναφερόμενος στις προοπτικές για το 2014, πρόσθεσε: «Η OLAF ενισχύθηκε από τη θέση σε ισχύ του νέου κανονισμού για την OLAF και από την έκδοση νέων κατευθυντήριων γραμμών για το προσωπικό της OLAF όσον αφορά τις διαδικασίες έρευνας. Προσβλέπουμε στη συνέχιση του θετικού ερευνητικού μας έργου και στην περαιτέρω προώθηση της πολιτικής για την καταπολέμηση της απάτης. Βασικό στοιχείο του οράματός μας για καλύτερη προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ είναι η ενεργή μας στήριξη στα σχέδια της Επιτροπής για συγκρότηση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Σημαντικότερα επιτεύγματα της OLAF το 2013

  • Η OLAF έλαβε 1294 εισερχόμενες πληροφορίες με δυνητικά ανακριτικό ενδιαφέρον, που αντιπροσωπεύουν τον υψηλότερο από τη σύστασή της αριθμό στοιχείων. Συγκριτικά, αυτό σημαίνει ότι το 2013 η Υπηρεσία έλαβε 35% περισσότερες πληροφορίες από ό,τι πριν από πέντε χρόνια, γεγονός που αποτυπώνει το διαρκές ενδιαφέρον των ευρωπαίων πολιτών, ιδρυμάτων και άλλων εταίρων για τα θέματα απάτης. Η αύξηση της ροής εισερχόμενων πληροφοριών δείχνει την αυξημένη εμπιστοσύνη στις διερευνητικές ικανότητες της OLAF.
  • Παρά την αύξηση του όγκου των εισερχόμενων πληροφοριών, η OLAF συνέχισε να αξιολογεί τις πληροφορίες αυτές σε σύντομο χρονικό διάστημα — 1,8 μήνες κατά μέσο όρο — προτού αποφασίσει αν θα διερευνήσει μια υπόθεση ή όχι. Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, η OLAF μείωσε τη διάρκεια αυτής της φάσης επιλογής κατά περισσότερο από 70%, γεγονός που αποτελεί σημαντικό επίτευγμα.
  • Η OLAF κίνησε 253 έρευνες, δηλ. αριθμό κατά 58% μεγαλύτερο σε σύγκριση με το 2009.
  • Το 2013 ολοκληρώθηκαν επίσης 293 έρευνες. Η μέση διάρκεια των ερευνών μειώθηκε σε 21,8 μήνες, γεγονός που δείχνει σαφώς ότι η OLAF βελτίωσε περαιτέρω την αποτελεσματικότητά της. Πρόκειται για τη μικρότερη μέση διάρκεια των ερευνών τα τελευταία πέντε έτη. Χάρη στην αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διεξαγωγή των ερευνών αυξήθηκαν οι πιθανότητες να καταλήξουν σε απτά αποτελέσματα επί τόπου οι υποθέσεις που διερευνά η OLAF.
  • Η OLAF εξέδωσε 353 συστάσεις για οικονομική, δικαστική, διοικητική, και πειθαρχική παρακολούθηση από τις αρμόδιες αρχές. Πρόκειται για αύξηση κατά 81% σε σύγκριση με το 2009.
  • Το 2013, η OLAF συνέστησε επίσης ένα υψηλότερο ποσό ανακτήσεων στον προϋπολογισμό της ΕΕ, ύψους 402,8 εκατ. ευρώ.

Συμβολή της OLAF σε βασικές πολιτικές για την καταπολέμηση της απάτης

Το 2013, η OLAF συνέδραμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανάπτυξη πολιτικών και νομοθεσίας για την καταπολέμηση της απάτης. Η Υπηρεσία συνέβαλε σημαντικά από τεχνικής πλευράς στην κατάρτιση της νομοθετικής πρότασης που υπέβαλε τον Ιούλιο η Επιτροπή σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η πρωτοβουλία αυτή θα συμβάλει ώστε να εξασφαλίζεται η διαρκής δίωξη της απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ σε ολόκληρη την Ευρώπη και η προσαγωγή των απατεώνων στη δικαιοσύνη.

Καθώς το λαθρεμπόριο προϊόντων καπνού στερεί κάθε χρόνο τους προϋπολογισμούς της ΕΕ και των κρατών μελών από σημαντικούς πόρους, η OLAF συνέχισε να δίνει προτεραιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στην καταπολέμηση του επιζήμιου αυτού φαινομένου.

Επειδή εμφανίζονται όλο και πιο συχνά πολύπλοκες υποθέσεις απάτης με διασυνοριακή ή διεθνή διάσταση, το 2013 η OLAF προσέγγισε ακόμα περισσότερους φορείς. Η Υπηρεσία συνήψε σειρά συμφωνιών συνεργασίας με εταίρους στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν. Οι εν λόγω εταιρικές σχέσεις θα συμβάλουν στην καλύτερη προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, προς όφελος των ευρωπαίων φορολογουμένων.

To read the full report, please click here (in English only)

OLAF
Η αποστολή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) είναι τριπλή: προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διενεργώντας έρευνες για περιπτώσεις απάτης, διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας• εντοπίζει και διερευνά σημαντικά θέματα που αφορούν την άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων από το προσωπικό των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ και τα οποία ενδέχεται να επισύρουν πειθαρχική ή ποινική δίωξη και στηρίζει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και ιδίως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών και νομοθεσίας για την καταπολέμηση της απάτης.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Alina BUREA
Εκπρόσωπος
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)
Τηλ.: +32 2 295 73 36
Ηλ. ταχυδρομείο: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti_fraud

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
28 Απριλίου 2014
Ημερομηνία δημοσίευσης
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης
News type
OLAF press release