Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Csalás bejelentése
Sajtóközlemény2014. április 28.Európai Csalás Elleni Hivatal

Az OLAF 2013-ban: a vizsgálati munka mennyisége nőtt, a vizsgálatok időtartama lerövidült, több eredmény az uniós adófizetők számára

28/04/2014

2014/06. sz. SAJTÓKÖZLEMÉNY
2014. április 29.

PDF version

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) 2013-ban sikeresen fokozta a csalás elleni küzdelmet Európában. Az állampolgárok és az intézmények több vizsgálati szempontból releváns információt jelentettek be, mint valaha. Az OLAF rekordszámú vizsgálatot zárt le, csökkentette a vizsgálatok összidőtartamát, és több ajánlást bocsátott ki, mint az elmúlt öt évben bármikor. Az OLAF 402,8 millió EUR visszafizettetését javasolta az uniós költségvetésbe, ami lehetővé teszi más projektek finanszírozását valamint könnyít az uniós adófizetők terhein. Ezek a kiváló eredmények azt mutatják, hogy az OLAF egyre hatékonyabb, az európai polgárok érdekeit folyamatosan eredményesen érvényesítő hivatallá vált.

„2013-ban sikeresen modernizáltuk az OLAF-ot, amelyet az EU-ban előforduló csalás, valamint korrupció elleni harcban egyre hatékonyabban fellépő hivatallá alakítottunk. A tavalyi évben lezajlott átszervezés biztató eredményeket hozott, és lehetővé tette számunkra, hogy fokozzuk a vizsgálatokra irányuló erőfeszítéseinket, hozzájáruljunk kulcsfontosságú jogalkotási aktusokhoz, valamint elmélyítsük az együttműködést operatív partnereinkkel. Ezt gyakorlatilag ugyanazokkal a forrásokkal értük el, mint az elmúlt években, ami munkatársaink elkötelezettségéről és szakértelméről tanúskodik” – mondta Giovanni Kessler főigazgató a 2013-as OLAF jelentést ismertető sajtókonferencián.

A 2014-es évre vonatkozó kilátásokkal kapcsolatban hozzátette: „Az OLAF megerősödött az új OLAF-rendelet életbelépésével, valamint az OLAF munkatársai részére készült vizsgálati eljárásokról szóló új útmutató elfogadásával. Bízunk benne, hogy az eredményes  vizsgálati tevékenységünk   töretlen marad, és további lendületet tudunk adunk a csalás elleni politikának. A jövőre vonatkozó elképzelésünk egyik kulcsfontosságú eleme, hogy az EU pénzügyi érdekeinek hatékonyabb védelme érdekében aktívan támogatjuk az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó bizottsági terveket.”

Az OLAF 2013. évi eredményeinek áttekintése

  • Az OLAF megalakulása óta tavaly kapta a legtöbb, összesen 1294, potenciális vizsgálati relevanciával bíró információt. Összehasonlításképp, ez azt jelenti, hogy 2013-ban 35%-kal több információt kapott, mint öt évvel ezelőtt, ami az uniós polgárok, intézmények és egyéb partnerek csalási ügyekkel kapcsolatos folyamatos figyelmét tükrözi. A beérkező információk nagyobb mennyisége az OLAF vizsgálati teljesítményébe vetett megnövekedett bizalomról árulkodik.
  • A beérkező információk nagyobb mennyisége ellenére az OLAF-nak továbbra is sikerült rövid idő – átlagosan 1,8 hónap – alatt kiértékelni ezeket az információkat. E kiértékelést követően születik meg a döntés arról, hogy kivizsgálnak-e egy ügyet vagy sem. Az elmúlt két év alatt az OLAF 70%-kal csökkentette e kiválasztási szakasznak az időtartamát.
  • Az OLAF nagy számban, 253 esetben indított vizsgálatot. 2009-hez képest ez több mint 58%-os növekedést jelent.
  • 2013-ban 293 vizsgálatot le is zártak. Egy adott vizsgálat átlagos időtartama 21,8 hónapra csökkent. Az elmúlt öt évben ez számít a vizsgálatok legrövidebb átlagos időtartamának. Annak köszönhetően, hogy az OLAF hatékonyabban és rövidebb idő alatt folytatja le a vizsgálatokat, megnövekedett az esélye annak, hogy az OLAF elé kerülő ügyek kézzelfogható eredménnyel zárulnak.
  • Az OLAF 353 ajánlást bocsátott ki pénzügyi, bírósági, igazgatási és fegyelmi eljárások illetékes hatóságok általi lefolytatására. Ez 81%-kal több mint 2009-ben.
  • 2013-ban az OLAF nagyobb összegű visszafizettetést javasolt az uniós költségvetésbe: 402,8 millió EUR-t.

Az OLAF szerepe a kulcsfontosságú csaláselleni politikákban

2013-ban az OLAF támogatta az Európai Bizottságot a csaláselleni politikák és jogszabályok kialakításában. A hivatal lényeges szakmai kérdések kidolgozásában működött közre a Bizottsággal az Európai Ügyészség létrehozására irányuló, júliusi jogszabályjavaslat tekintetében.. Ez a kezdeményezés elősegíti az uniós költségvetést érintő csalás elleni következetes fellépést és a csalók bíróság elé állítását.

Mivel a dohánytermékek tiltott kereskedelme miatt az uniós és tagállami költségvetések minden évben jelentős forrásoktól esnek el, az OLAF továbbra is prioritásként kezelte az illegális dohánykereskedelem elleni küzdelmet.

A határon átnyúló vagy nemzetközi vonatkozású, bonyolult csalási ügyek egyre gyakoribbak, ezért az OLAF 2013-ban bővítette kapcsolatrendszerét. A hivatal egy sor együttműködési megállapodást kötött európai és Európán kívüli partnerekkel. E partnerségek hozzájárulnak majd az EU pénzügyeinek jobb védelméhez az uniós adófizetők érdekében.

To read the full report, please click here (in English only)

OLAF
Az Európai Csaláselleni Hivatalnak hármas küldetése van: az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme a csalás, a korrupció és egyéb illegális tevékenységek kivizsgálása révén, az uniós intézmények és szervek tagjai és személyzete által, szakmai feladataik teljesítése során elkövetett olyan súlyos esetek felderítése és kivizsgálása, amelyek fegyelmi vagy büntetőeljárást vonhatnak maguk után; az uniós intézmények, különösen az Európai Bizottság támogatása a csalás elleni jogszabályok és politikák kidolgozásában és végrehajtásában.

További részletek:
Alina BUREA
szóvivő
Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)
Telefon: +32 2 295 73 36
e-mail: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti_fraud

Leírás

Közzététel dátuma
2014. április 28.
Szerző
Európai Csalás Elleni Hivatal
News type
OLAF press release