Direct naar de inhoud
European Anti-Fraud Office
Fraude melden
Perscommuniqué28 april 2014Europees Bureau voor fraudebestrijding

OLAF in 2013: meer maar kortere onderzoeken, meer resultaten voor de EU-belastingbetaler

28/04/2014

PERSBERICHT Nr. 06/2014
29 april 2014

PDF version 

Het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) is erin geslaagd in 2013 de strijd tegen fraude Europawijd op te voeren. Er is meer dan ooit tevoren door burgers en instellingen informatie aangeleverd die voor onderzoek in aanmerking kwam. OLAF heeft een recordaantal onderzoeken afgerond, de gemiddelde duur ervan verkort en in vergelijking met de voorgaande vijf jaar meer aanbevelingen gegeven. Het Bureau heeft aanbevolen om voor de EU-begroting 402,8 miljoen EUR terug te vorderen waarmee andere projecten kunnen worden gefinancierd en de lasten voor de EU-belastingbetalers kunnen worden verlicht. Deze uitstekende resultaten tonen aan dat OLAF de belangen van de Europese burgers voortdurend doeltreffender weet te beschermen.

"In 2013 zijn wij erin geslaagd om de organisatie van OLAF te moderniseren en de expertise op het gebied van de bestrijding van fraude en corruptie in de EU verder te vergroten. De reorganisatie van vorig jaar heeft veelbelovende resultaten laten zien en ons in staat gesteld de onderzoeksinspanningen op te voeren, bij te dragen aan belangrijke wetgevende dossiers en de samenwerking met de partners op het terrein verder te verdiepen. En dit alles met nagenoeg dezelfde middelen als in de voorgaande jaren, wat veel zegt over de toewijding en het professionalisme van onze medewerkers", aldus Giovanni Kessler, directeur-generaal, op de jaarlijkse persconferentie naar aanleiding van de presentatie van het OLAF-jaarverslag 2013.

Vooruitblikkend naar 2014, verklaarde hij voorts: "De inwerkingtreding van een nieuwe OLAF-verordening en de goedkeuring van de nieuwe richtsnoeren voor OLAF-medewerkers betreffende de onderzoeksprocedures heeft OLAF sterker gemaakt. Wij zullen er alles aan doen om de kwaliteit van ons onderzoekswerk op peil te houden en het fraudebestrijdingsbeleid verder te ontwikkelen. Een cruciaal element van onze visie op een betere bescherming van de financiële belangen van de EU is onze actieve steun voor de plannen van de Commissie om een Europees Openbaar Ministerie op te richten."

Meest in het oog springende resultaten van OLAF in 2013

  • OLAF ontving 1294 voor onderzoek in aanmerking komende stuks informatie; dat is het hoogste aantal sinds zijn oprichting. In vergelijking met vijf jaar geleden, betekent dit een toename met 35%, wat de groeiende aandacht van de EU-burgers, -instellingen en andere partners voor fraudeaangelegenheden weerspiegelt. Deze grotere instroom van inlichtingen wijst ook op het toegenomen vertrouwen in de onderzoekscapaciteiten van OLAF.
  • Het grotere volume heeft OLAF niet belet om de inkomende informatie binnen korte tijd - gemiddeld 1,8 maanden - te beoordelen en vervolgens te beslissen of al dan niet een onderzoek wordt ingesteld. OLAF heeft de duur van deze selectiefase de voorbije twee jaar met 70% ingekort, een beduidende prestatie.
  • OLAF heeft het hoge aantal van 253 onderzoeken geopend. In vergelijking met 2009 is dit een stijging met 58%.
  • Ook in 2013 zijn 293 onderzoeken afgesloten. De gemiddelde duur van een onderzoek is afgenomen tot 21,8 maanden, een duidelijk teken dat OLAF verdere efficiëntiewinst heeft geboekt. Het is tevens de kortste gemiddelde duur in ruim vijf jaar. Door de efficiëntere en snellere afwikkeling van OLAF-onderzoeken is de kans groter geworden dat zij op het terrein tastbare resultaten opleveren.
  • OLAF heeft 353 aanbevelingen gegeven voor financiële, gerechtelijke, administratieve en tuchtrechtelijke follow-up door de bevoegde autoriteiten. In vergelijking met 2009 is dit een stijging met 81%.
  • Het bedrag aan terugvorderingen voor de EU-begroting dat OLAF in 2013 heeft aanbevolen, lag met 402,8 miljoen EUR eveneens hoger.

Bijdrage van OLAF aan cruciale beleidsmaatregelen tegen fraude

In 2013 heeft OLAF de Europese Commissie geholpen met de ontwikkeling van fraudebestrijdingsmaatregelen en -wetgeving. Het Bureau heeft essentiële technische input geleverd voor het wetgevingsvoorstel van de Commissie van juli betreffende de oprichting van een Europees Openbaar Ministerie. Dit initiatief moet ertoe bijdragen dat fraude ten nadele van de EU-begroting overal in Europa op een consequente manier wordt vervolgd en dat fraudeurs voor het gerecht worden gebracht.

De begrotingen van de EU en de lidstaten lopen jaarlijks aanzienlijke sommen mis door tabakssmokkel. Daarom heeft OLAF van de strijd hiertegen ook het afgelopen jaar een prioriteit gemaakt.

Omdat complexe fraudezaken met een grensoverschrijdende of internationale dimensie steeds vaker voorkomen, heeft OLAF in 2013 zijn actieradius vergroot. Daartoe is het Bureau een aantal samenwerkingsovereenkomsten aangegaan met partners in Europa en daarbuiten. Dergelijke partnerschappen moeten bijdragen tot een betere bescherming van de financiële belangen van de EU en de Europese belastingbetalers.

To read the full report, please click here (in English only)

OLAF
Het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) heeft drie taken: het beschermt de financiële belangen van de Europese Unie door fraude, corruptie en andere illegale praktijken te onderzoeken; het doet onderzoek naar ernstige ambtsovertredingen van leden en personeelsleden van de Europese instellingen en organen, die kunnen leiden tot strafrechtelijke of tuchtprocedures; het steunt de EU-instellingen, in het bijzonder de Europese Commissie, bij de ontwikkeling en uitvoering van haar beleid voor preventie en opsporing van fraude.

Nadere informatie:
Alina BUREA
Woordvoerder
Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)
Tel.: +32 2 295 73 36
E-mail: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu ( olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu )
http://ec.europa.eu/anti_fraud

Bijzonderheden

Datum publicatie
28 april 2014
Auteur
Europees Bureau voor fraudebestrijding
News type
OLAF press release