Gå direkt till innehållet
European Anti-Fraud Office
Anmäl bedrägeri
Presskommuniké28 april 2014Europeiska byrån för bedrägeribekämpning

Olaf 2013: Mer utredningsarbete, kortare utredningstider och bättre resultat för EU:s skattebetalare

28/04/2014

PRESSMEDDELANDE nr 06/2014
29 april 2014

PDF version 

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) har under 2013 lyckats intensifiera kampen mot bedrägerier i hela Europa. Fler tips än någonsin tidigare av potentiellt utredningsintresse lämnades av medborgare och institutioner. Olaf slutförde ett rekordstort antal utredningar och kortade samtidigt ned den totala utredningstiden och utfärdade fler rekommendationer än under föregående fem år. Olaf rekommenderade att 402,8 miljoner euro skulle återkrävas till EU:s budget, så att de kan användas till att finansiera andra projekt och minska bördan för de europeiska skattebetalarna. Dessa positiva siffror illustrerar att Olaf har blivit ett alltmer effektivt organ, som kontinuerligt levererar resultat till EU-medborgarna.

– Vi har lyckats modernisera Olaf under 2013 och öka vår kompetens i kampen mot bedrägerier och korruption i EU. Resultaten från fjolårets omorganisation är lovande och gör det möjligt för oss att intensifiera vårt utredningsarbete, att bidra till viktig ny lagstiftning och att ytterligare fördjupa samarbetet med våra operativa partner.Detta har skett med så gott som samma resurser som tidigare år, vilket visar på vår personals engagemang och professionalism, sade generaldirektör Giovanni Kessler vid den årliga presskonferensen då Olafs rapport för 2013 presenterades.

På tal om utsikterna för 2014 tillade han:  
– Olaf har stärkts genom att den nya Olaf-förordningen har trätt i kraft och i och med antagandet av de nya utredningsriktlinjerna för Olafs personal.Vi ser fram emot att fortsätta vårt goda utredningsarbete och att gå vidare i kampen mot bedrägerierna. Ett centralt inslag i vår vision om bättre skydd av EU:s ekonomiska intressen är vårt aktiva stöd för kommissionens planer på att inrätta en europeisk åklagarmyndighet. 

Några av Olafs resultat 2013

  • Olaf fick ta emot flest antal tips av potentiellt utredningsintresse sedan dess tillkomst (1 294 ärenden). Det är 35 % fler tips än för fem år sedan, vilket visar att medborgarna, institutionerna och andra partner har fortsatt fokus på bedrägerifrågorna. Det växande antalet tips visar på ett ökat förtroende för Olafs utredningskapacitet.
  • Trots allt fler tips har Olaf lyckats snabba på bedömningarna – som nu tar 1,8 månader i genomsnitt – innan beslut fattas om ärendet ska drivas vidare eller ej. Under de senaste två åren har Olaf lyckats göra denna inledande fas 70 % kortare, vilket är en betydande framgång.
  • Olaf inledde ett stort antal utredningar (253), dvs. över 58 % fler än 2009.
  • 293 utredningar avslutades också under 2013. Genomsnittslängden på en utredning minskade till 21,8 månader, vilket är ett tydligt tecken på att Olaf ytterligare förbättrat sin effektivitet. Detta är den kortaste genomsnittliga utredningstiden på över fem år. Genom att utföra sina utredningar effektivare och på kortare tid ökar möjligheten för att Olaf-ärenden leder till konkreta resultat ute på fältet.
  • Olaf utfärdade 353 rekommendationer om att behöriga myndigheter ska göra ekonomiska, rättsliga, administrativa och disciplinära uppföljningar, vilket är en ökning med 81 % jämfört med 2009.
  • Under 2013 rekommenderade Olaf även fler återbetalningskrav till EU:s budget (402,8 miljoner euro).

Olafs bidrag till centrala insatser

Under 2013 bistod Olaf kommissionen vid utarbetandet av strategier för bedrägeribekämpning samt lagstiftning. Byrån lämnade ett betydande tekniskt bidrag när kommissionen utformade förslaget om en europeisk åklagarmyndighet i juli. Det är ett initiativ som kommer att se till att bedrägerier mot EU:s budget konsekvent blir lagförda i hela EU och att bedragarna ställs inför rätta.

Den olagliga handeln med tobaksvaror berövar EU:s och medlemsstaternas budgetar på betydande summor varje år. Olaf har fortsatt under året att prioritera kampen mot detta skadliga fenomen.

Eftersom komplexa bedrägeriärenden med gränsöverskridande eller internationella dimensioner blir allt vanligare har Olaf under 2013 börjat utvidga sin verksamhet. Byrån har ingått en rad samarbetsavtal med partner i och utanför Europa. Partnerskapen ska bidra till ett bättre skydd av EU:s ekonomiska intressen, något som EU:s skattebetalare drar nytta av.

To read the full report, please click here (in English only)

Olaf
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) har tre huvuduppgifter: 1) Att skydda EU:s ekonomiska intressen genom att utreda bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet. 2) Att upptäcka och undersöka allvarliga tjänstefel som EU-anställda begått i yrkesutövningen som kan få disciplinära eller straffrättsliga påföljder. 3) Att stödja EU-institutionerna, framför allt kommissionen, med att utforma och tillämpa lagstiftning och strategier för bedrägeribekämpning.

Närmare upplysningar:
Alina Burea
Talesman
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)
Tfn: +32-2 295 73 36
E-post: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu ( olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu )
http://ec.europa.eu/anti_fraud

Översikt

Publiceringsdatum
28 april 2014
Upphovsman
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning
News type
OLAF press release