Siirry pääsisältöön
European Anti-Fraud Office
Ilmoita petoksesta
Lehdistötiedote2. kesäkuuta 2015Euroopan petostentorjuntavirastoArvioitu lukuaika: 3 min

OLAF vuonna 2014: tehokkaasta tutkinnasta tuntuvia tuloksia EU:n veronmaksajille

02/06/2015

LEHDISTÖTIEDOTE 7/2015
02.06.2015
PDF version 

Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) saavutti vuonna 2014 erinomaiset tulokset petosten torjunnassa Euroopassa. OLAF sai valmiiksi monia tutkimuksia ja lyhensi edelleen tutkimusten kokonaiskestoa. Se antoi enemmän suosituksia kuin yli viiteen vuoteen. Suosituksissa kehotettiin yhteensä 901 miljoonan euron takaisinperintään. Kunhan rahat palautuvat vähitellen EU:n talousarvioon, niitä voidaan käyttää muiden hankkeiden rahoittamiseen. Tänään esitellyt vuoden 2014 tulokset vahvistavat, että OLAFin toiminta on tehostunut viime vuosina.

”OLAFin tehtävä on havaita, tutkia ja estää EU:n varoja koskevia petoksia. Työmme tuottaa konkreettisia tuloksia. Sillä varmistetaan, että EU:n veronmaksajien rahoja käytetään siihen, mihin ne on tarkoitettu, kuten työpaikkojen luomisen ja talouskasvun edistämiseen Euroopassa”, sanoi lehdistötilaisuudessa tänään puhunut OLAFin pääjohtaja Giovanni Kessler. ”Vuoden 2014 tutkimustoimintaa koskevat tulokset vahvistavat jo edellisvuonna alkaneen tehostumiskehityksen. Olemme keskittyneet tapauksiin, joissa OLAFin toimet ovat eniten tarpeen ja tuottavat eniten lisäarvoa, eli monimutkaisiin tutkimuksiin, joiden kohteita ovat esimerkiksi rakennerahastot, tulli, salakuljetus, kauppa ja ulkoinen apu. Niistä saadaan perittyä huomattavia rahamääriä takaisin EU:n budjettiin.”

OLAFin tutkimustoiminta vuonna 2014: keskeiset tulokset

  • OLAF sai 1 417 ilmoitusta petosepäilyistä. Määrä on suurempi kuin koskaan OLAFin olemassaolon aikana. Tämä ei välttämättä merkitse sitä, että petosten määrä Euroopassa olisi kasvanut, vaan se osoittaa, että kansalaiset, instituutiot ja muut kumppanit luottavat entistä enemmän OLAFin tutkintavalmiuksiin.
  • Ilmoitusten määrän kasvusta huolimatta OLAF onnistui edelleen käsittelemään tehdyt ilmoitukset lyhyessä, keskimäärin kahden kuukauden ajassa arvioidakseen, onko asia syytä ottaa tutkittavaksi. OLAF on kolmen viime vuoden aikana lyhentänyt arviointivaiheen kestoa 70 prosentilla aiempiin vuosiin verrattuna.
  • OLAF käynnisti peräti 234 tutkimusta. Tämä on linjassa kolmen viime vuoden kehityksen kanssa OLAFin lisättyä huomattavasti tutkintavalmiuksiaan. OLAF käynnistää nyt keskimäärin 60 prosenttia enemmän tutkimuksia kuin ennen vuonna 2012 toteutettua organisaatiouudistusta.
  • Päätökseen saatettiin 250 tutkimusta. Tutkimusten keskimääräinen kesto lyheni 21 kuukauteen. Tämä on viiden viime vuoden jaksolla lyhin keskimääräinen käsittelyaika. Tutkimusten tehostumisen myötä OLAFin tutkittavaksi ottamissa tapauksissa saavutetaan entistä todennäköisemmin konkreettisia tuloksia. Sidosryhmien osoittaman mielenkiinnon vuoksi OLAF esittää päätökseen saatettujen tutkimustensa tiedot tänä vuonna jaoteltuina jäsenvaltion ja toimielimen mukaan.
  • OLAF antoi toimivaltaisille viranomaisille 397 suositusta taloudellisista, oikeudellisista, hallinnollisista tai kurinpidollisista toimista. Tämä on viiden vuoden ennätys.
  • OLAF suositteli monissa tapauksissa myös varojen takaisinperintää EU:n talousarvioon. Suositeltu määrä on viiden vuoden ajanjakson suurin, 901 miljoonaa euroa. Kunhan rahat palautuvat vähitellen EU:n talousarvioon, ne voidaan käyttää muiden hankkeiden rahoittamiseen.

OLAFin panos EU:n petostentorjuntapolitiikkaan

Vaikka OLAF on tutkintatehtävässään täysin riippumaton, se antaa aktiivisen panoksensa Euroopan komission lainsäädäntöaloitteisiin, jotka liittyvät EU:n taloudellisten etujen suojelemiseen petoksilta ja korruptiolta. OLAF myötävaikutti vuoden 2014 aikana neuvotteluihin Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisesta, EU:n taloudellisten etujen suojelemista koskevasta direktiivistä sekä lainsäädännöstä tulliyhteistyön tehostamiseksi.

OLAF sopi myös hallinnollisista järjestelyistä useiden EU:n toimielinten ja muiden kumppaneiden kanssa. Tällaisia kumppaneita ovat muun muassa Euroopan komissio, Euroopan ulkosuhdehallinto, Maailmanpankki, YK:n kehitysohjelma, YK:n sisäinen tarkastustoimisto sekä Maailmanlaajuinen terveysrahasto. OLAFin ja näiden elinten yhteistyö- ja tiedonvaihtomenettelyistä tulee järjestelyjen ansiosta nopeampia, helpompia ja avoimempia, mikä edistää maailmanlaajuisia toimia usein kansalliset rajat ylittävien petosten ja korruption torjumiseksi.

OLAFin kertomus on luettavissa kokonaisuudessaan täällä.

OLAFIN tehtävä ja toimivaltuudet:

OLAFin tehtävä on havaita, tutkia ja estää EU:n varoja koskevia petoksia.

OLAF hoitaa tätä tehtävää
• tekemällä riippumattomia tutkimuksia, joiden kohteena ovat EU:n varoihin liittyvät petokset ja korruptio, jotta EU:n veronmaksajien rahat menisivät perille hankkeisiin, joilla voidaan edistää työpaikkojen luomista ja talouskasvua Euroopassa
• parantamalla kansalaisten luottamusta EU:n toimielimiin tutkimalla EU:n toimielinten henkilöstön ja jäsenten vakavia väärinkäytöksiä
• kehittämällä EU:n petostentorjuntapolitiikkaa.

Riippumattomassa tutkintatehtävässään OLAF voi tutkia petoksiin, korruptioon ja EU:n taloudellisiin etuihin vaikuttaviin muihin rikoksiin liittyviä asioita, jotka koskevat:
• kaikenlaisia EU:n menoja (suurimmat menoluokat ovat rakennerahastot, maatalouspolitiikka ja rahastot maaseudun kehittämiseksi, suorat menot ja ulkoinen apu)
• eräitä EU:n tuloja, pääasiassa tullimaksuja
• epäilyjä EU:n toimielinten henkilöstön ja jäsenten vakavista väärinkäytöksistä.

Lisätietoja:
Alina BUREA 
Tiedottaja 
Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)
Puhelin: +32 2 295 73 36
Sähköposti: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti_fraud

Tiedot

Julkaisupäivä
2. kesäkuuta 2015
Laatija
Euroopan petostentorjuntavirasto
News type
  • OLAF press release