Preskoči na glavno vsebino
European Anti-Fraud Office
Prijava goljufije
Sporočilo za javnost2. junij 2015Evropski urad za boj proti goljufijam

OLAF v letu 2014: pomembni preiskovalni uspehi pomenijo oprijemljive rezultate za davkoplačevalce EU

02/06/2015

SPOROČILO ZA MEDIJE št. 7/2015
02.06.2015
PDF version 

V letu 2014 je Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) dosegel odlične rezultate v boju proti goljufijam po vsej Evropi. Zaključil je veliko število preiskav, hkrati pa še naprej zmanjšuje skupno trajanje svojih preiskav. V več kot petih letih je izdal rekordno število priporočil. Urad je priporočil izterjavo 901 milijonov EUR, ki bi jih bilo treba postopoma vrniti v proračun EU, z njimi pa bi se omogočilo financiranje drugih projektov. Rezultati iz poročila za leto 2014, ki je bilo predstavljeno danes, potrjujejo, da Urad OLAF v zadnjih letih postaja vedno bolj učinkovit, kar pomeni oprijemljive rezultate za davkoplačevalce EU.

„Naloga Urada OLAF je odkrivanje, preiskovanje in preprečevanje goljufij v zvezi s sredstvi EU. Naše delo prinaša konkretne rezultate. Z našimi prizadevanji je zagotovljeno, da se denar davkoplačevalcev EU porabi za namene, za katere je bil prvotno namenjen, in sicer za ustvarjanje delovnih mest in rast v Evropi,“ je danes na tiskovni konferenci povedal generalni direktor Urada OLAF Giovanni Kessler. „Rezultati naših preiskovalnih dejavnosti v letu 2014 potrjujejo pomembno uspešnost, o kateri je Urad OLAF poročal lani. Osredotočili smo se na tiste zadeve, v katerih je naše ukrepanje najbolj potrebno in lahko prinese resnično dodano vrednost, in sicer so to zapletene preiskave na področjih, kot so strukturni skladi, carina, tihotapljenje, trgovina in zunanja pomoč. S temi zadevami se bo prispevalo k znatnim izterjavam v korist proračuna EU.“

Preiskovalni uspehi Urada OLAF v letu 2014: ključni rezultati

  • Od svoje ustanovitve je Urad OLAF prejel največje število ovadb o morebitnih goljufijah, in sicer 1417. Večje količine informacij ne pomenijo nujno, da število goljufij v Evropi narašča, vendar kažejo povečano zaupanje, ki ga imajo državljani, institucije in drugi partnerji v preiskovalne zmogljivosti Urada OLAF.
  • Kljub večji količini informacij je Urad OLAF še naprej uspešno ocenjeval prejete ovadbe v kratkih rokih, in sicer v povprečju 2 meseca, preden se je odločil glede nadaljevanja postopka. V zadnjih treh letih je Urad OLAF v primerjavi s prejšnjimi leti skrajšal trajanje izbirnega postopka za 70 %.
  • Urad OLAF je v lanskem letu začel veliko število preiskav, in sicer kar 234. S tem je potrjen trend iz poročil zadnjih treh let, ko je Urad OLAF znatno okrepil svoje preiskovalne zmogljivosti. Urad OLAF zdaj v povprečju začne 60 % preiskav več kot pred reorganizacijo leta 2012.
  • Zaključenih je bilo 250 preiskav. Povprečno trajanje preiskave se je zmanjšalo na 21 mesecev. Po poročilih je to v več kot petih letih najkrajše povprečno trajanje preiskave. Z učinkovitejšim izvajanjem preiskav se je povečala verjetnost, da bodo preiskave v zadevah Urada OLAF privedle do oprijemljivih rezultatov na terenu. Da bi se odzval na interes, ki so ga izrazile zainteresirane strani, Urad OLAF letos predstavlja razčlenitev svojih zaključenih preiskav glede na državo članico in institucijo.
  • Urad OLAF je izdal 397 priporočil za finančne, pravosodne, upravne in disciplinske ukrepe, ki jih sprejmejo pristojni organi, kar je rekordno število v zadnjih petih letih.
  • Poleg tega je leta 2014 priporočil najvišji znesek izterjav v korist proračuna EU v več kot petih letih, in sicer 901 milijonov EUR. Ta sredstva bi bilo treba postopoma vrniti v proračun EU, z njimi pa bi se omogočilo financiranje drugih projektov.

Prispevek Urada OLAF k politikam na področju boja proti goljufijam

Čeprav je Urad OLAF še naprej v celoti neodvisen pri svoji preiskovalni funkciji, dejavno prispeva k zakonodajnim pobudam Evropske komisije o zaščiti finančnih interesov EU pred goljufijami in korupcijo. Urad OLAF je v letu 2014 prispeval k pogajanjem o ustanovitvi Evropskega javnega tožilstva (EPPO), pogajanjem o direktivi o zaščiti finančnih interesov EU in zakonodaji za krepitev učinkovitega carinskega sodelovanja.

Urad OLAF je poleg tega sklenil upravne dogovore z več institucijami EU in drugimi partnerji, kot so Evropska komisija, Evropska služba za zunanje delovanje, Svetovna banka, Program ZN za razvoj, Urad ZN za notranji nadzor in Globalni sklad za boj proti aidsu, tuberkulozi in malariji. Ti dogovori bodo Uradu OLAF omogočili hitrejše, enostavnejše in preglednejše postopke sodelovanja in izmenjavo informacij z navedenimi organi, kar bo spodbudilo globalne ukrepe proti goljufijam in primerom korupcije, ki pogosto presegajo državne meje.

Za celotno poročilo kliknite tukaj.

Naloge, pooblastila in pristojnosti Urada OLAF:

Naloga Urada OLAF je odkrivanje, preiskovanje in preprečevanje goljufij v zvezi s sredstvi EU.

Urad OLAF izpolnjuje svoje naloge:
• z opravljanjem neodvisnih preiskav goljufij in korupcije v zvezi s sredstvi EU za zagotovitev, da se bo denar vseh davkoplačevalcev EU uporabil za projekte, ki lahko spodbujajo ustvarjanje delovnih mest in rast v Evropi;
• s prispevanjem k večjemu zaupanju državljanov v institucije EU prek preiskovanja hujših kršitev, ki jih storijo uslužbenci EU in člani institucij EU;
• z razvojem premišljene politike EU za boj proti goljufijam.

V svoji neodvisni preiskovalni funkciji Urad OLAF lahko preiskuje zadeve v zvezi z goljufijami, korupcijo in drugimi kršitvami, ki škodijo finančnim interesom EU v zvezi:
• z vsemi odhodki EU: glavne kategorije porabe so strukturni skladi, kmetijska politika in skladi za razvoj podeželja, neposredni odhodki in zunanja pomoč;
• z nekaterimi področji prihodkov EU, predvsem carinami;
• s sumi hujših kršitev s strani osebja in članov institucij EU.

Dodatne informacije:
Alina BUREA
Tiskovna predstavnica
Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)
Telefon: +32 2 295 73 36
E-naslov: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti_fraud

Več informacij

Datum objave
2. junij 2015
Avtor
Evropski urad za boj proti goljufijam
News type
OLAF press release