Přejít na hlavní obsah
European Anti-Fraud Office
Ohlášení podvodu
Tisková zpráva31. května 2017Evropský úřad pro boj proti podvodůmOdhadovaná doba čtení: 7 min

OLAF v roce 2016 stanul v čele boje proti podvodům díky vyšetřování rozsáhlých nadnárodních kauz

31/05/2017

TISKOVÁ ZPRÁVA č. 08/2017

PDF version (206.89 KB)

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) zvýšil v roce 2016 své pracovní nasazení a zaměřil se na vyšetřování velkých nadnárodních kauz, které v mnoha případech vedlo k finančním doporučením v hodnotě mnoha milionů eur. Ať už šlo o rekonstrukci propracovaného podvodného záměru, jež měla dohledat finanční prostředky Evropské unie (EU), které zmizely z dopravního projektu ve výši 1,7 miliardy EUR, nebo o doporučení vymoci částku 26,7 milionu EUR zpronevěřenou zločineckým gangem, vyšetřovatelé úřadu OLAF jednali obratně a v zájmu daňových poplatníků EU.  

Tím, že OLAF objasnil složitou síť přeshraničních podvodů a koordinoval činnost s vnitrostátními a unijními orgány tak, aby předal podvodníky spravedlnosti, přispěl zásadní měrou k tomu, že se finanční prostředky EU dostaly k občanům, kteří je nejvíce potřebují.

Výsledky vyšetřovací činnosti úřadu OLAF za rok 2016 v číslech:

  • OLAF uzavřel 272 případů a zahájil 219 nových vyšetřování, což představuje poměrně vysoké pracovní vytížení vzhledem k tomu, že počet jeho zaměstnanců se neustále snižuje.
  • OLAF vydal 346 doporučení příslušným orgánům členských států a Evropské unie, díky čemuž se do rozpočtu EU vrátí 631 milionů EUR a podvodníci budou předáni spravedlnosti.
  • Úřadu OLAF se podařilo ještě více zkrátit dobu vyšetřování, která uzavíral v průměru za 18,9 měsíce, a připsal si tak nový rekord.

OLAF mapuje trendy v oblasti podvodů s finančními prostředky EU

Jedinečný mandát úřadu OLAF umožňuje vytvořit si úplný obrázek o tom, jak se povaha podvodů s finančními prostředky Evropské unie postupně mění. Na základě informací získaných během svých vyšetřování úřad OLAF podrobil analýze ty nejvýraznější trendy v oblasti podvodů. Shrnul je do empirické studie o tom, jak se pachatelé přizpůsobují novému ekonomickému a regulačnímu prostředí a neustále přicházejí s novými a kreativními pokusy o přisvojování unijních peněz. Analýza úřadu OLAF odhalila v kostce následující:

  • Zadávání veřejných zakázek nadále představuje atraktivní trh pro podvodníky, kteří k uskutečnění podvodu využívají korupce a offshorových účtů. Mnoho podvodů v oblasti zadávání zakázek je nadnárodní povahy, neboť do jejich nových scénářů bývá zapojen veřejný zadavatel z jednoho členského státu a uchazeči z několika jiných členských států, kteří provedení svých prací zadávají subdodavatelům, kteří opět sídlí v jiných zemích.
  • Lukrativním podvodným byznysem jsou granty na výzkum a podporu zaměstnanosti. Podvody spočívající v získávání prostředků ze dvou zdrojů a podvody v oblasti dotací na zaměstnanost jsou čím dál oblíbenější.
  • Zločinecké sítě využívají složitých nadnárodních systémů k tomu, aby se vyhnuly placení cla.
  • V posledních letech se výrazně změnila povaha pašování cigaret, kdy pašeráci obracejí pozornost na obchodování s „levnými bílými“, tj. neznačkovými cigaretami.

OLAF jako centrum inovací

Úřad OLAF v posledních letech významně investoval do nejinovativnějších vyšetřovacích metod a nástrojů. To mu pomohlo pořídit si moderní forenzní a analytické nástroje, které mu nadále zajišťují místo v čele celosvětového boje proti podvodům. V roce 2016 úřad tyto nástroje mimo jiné použil k analýze tzv. Panama Papers. V návaznosti na ni pak zahájil několik vyšetřování.

OLAF se aktivně zapojuje do tvorby politiky boje proti podvodům

Úřad pravidelně a aktivně angažuje v jednáních o znění právních předpisů týkajících se ochrany finančních zájmů EU proti podvodům a korupci. V roce 2016 bylo dosaženo pokroku ve dvou důležitých politických iniciativách, v nichž OLAF sehrál aktivní úlohu. Jednak bylo rozhodnuto, že závažné trestné činy v oblasti DPH, jimiž je způsobena újma ve výši nejméně 10 milionů EUR, by mohly být zahrnuty do působnosti směrnice o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (tzv. „směrnice PIF“). Současně s tím vyšlo najevo, že jelikož není možné dosáhnout jednomyslnosti, měl by být Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) zřízen v rámci postupu posílené spolupráce. Úřady OLAF a EPPO budou úzce spolupracovat na tom, aby podvodníci byli nejen odhaleni, ale také předáni spravedlnosti.

Výhled do budoucna

Přestože je OLAF moderním vyšetřovacím orgánem, který dokáže řešit i ty nejsložitější, přeshraniční případy podvodů, generální ředitel úřadu Giovanni Kessler namítl, že nástroje, které úřadu poskytli tvůrci právních předpisů, je třeba aktualizovat tak, aby se úřad dokázal přizpůsobit současnému podvodnému prostředí. „Podle mého názoru by měla v budoucnu proběhnout reforma,“ uvedl generální ředitel úřadu OLAF. „Jako vyšetřovatelé podvodů potřebujeme ty správné nástroje, které nám umožní prošetřovat možné nelegální toky finančních prostředků, sledovat peníze v celém podvodném řetězci a mít jasně vymezený přístup do prostor hospodářských subjektů nebo orgánů, které jsou do podvodných aktivit pravděpodobně zapojeny,“ dodal.

Kessler, jemuž začíná poslední rok funkčního období, poukázal na to, že úřad OLAF dosáhl v naprosté nezávislosti vynikajících výsledků, jeho zaměstnanci jsou plně odhodláni pracovat ve prospěch evropských občanů a vede ho sehraný tým manažerů, kterému se podařilo se činnost úřadu oživit. „Když se podívám do budoucna, mám v úřad plnou důvěru,“ řekl Kessler.

Úplné znění zprávy najdete zde.

Úkoly, mandát a pravomoci úřadu OLAF:

Úkolem úřadu OLAF je odhalovat podvody s finančními prostředky EU, vyšetřovat je a bránit jim.

Tento svůj úkol plní OLAF tím, že:
• provádí nezávislá vyšetřování podvodů a korupce v souvislosti s finančními prostředky EU, aby se zajistilo, že všechny peníze daňových poplatníků EU budou plynout do projektů, které vytvářejí pracovní místa a přispívají k růstu v Evropě;
• přispívá k posilování důvěry občanů v orgány EU, neboť vyšetřuje závažná pochybení zaměstnanců EU a členů orgánů EU;
• vypracovává účinnou politiku boje proti podvodům.

Ve své nezávislé vyšetřovací funkci může OLAF vyšetřovat záležitosti týkající se podvodů, korupce a jiných trestných činů, které poškozují finanční zájmy EU, v souvislosti:
• s veškerými výdaji EU: Hlavními výdajovými kategoriemi jsou strukturální fondy, fondy zemědělské politiky a rozvoje venkova, přímé výdaje a vnější pomoc;
• s některými oblastmi příjmů EU, zejména v případě cel;
• s podezřeními na závažné pochybení ze strany zaměstnanců EU a členů orgánů EU.

Další informace:  

Alina BUREA
mluvčí
Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)
Telefon: +32 2 29 57336 
E-mail: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)     
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @OLAFPress

Silvana ENCULESCU
zástupkyně mluvčí
Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)
Telefon: +32 2 29 81764 
E-mail: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)   
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @OLAFPress

Podrobnosti

Datum zveřejnění
31. května 2017
Autor /Autorka
Evropský úřad pro boj proti podvodům
News type
  • OLAF press release