Gå til hovedindholdet
European Anti-Fraud Office
Anmeld svig
Pressekommuniké31. maj 2017Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig5 min læsetid

OLAF i 2016: i front mod svig ved hjælp af store grænseoverskridende undersøgelser

31/05/2017

PRESSEMEDDELELSE nr. 08/2017

PDF version (189.34 KB)

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) intensiverede i 2016 sin indsats med fokus på store grænseoverskridende undersøgelser, som ofte medførte finansielle henstillinger i millionstørrelsen. OLAF-inspektørernes kompetencer afspejles i deres arbejde for EU's skatteydere, uanset om det drejer sig om at rekonstruere en omfattende svindelordning for at spore stjålne EU-midler i et transportprojekt på 1,7 mia. EUR eller at fremsætte en henstilling om at inddrive 26,7 mio. EUR, som en kriminel bande har svindlet sig til.  

Ved at kaste lys over omfattende grænseoverskridende svig og samarbejde med de nationale myndigheder og EU's myndigheder om at stille svindlerne for en domstol har OLAF ydet et vigtigt bidrag til at sikre, at EU-midlerne når ud til de borgere, der har mest brug for dem.

OLAF's undersøgelsesarbejde i 2016 i tal:

  • OLAF afsluttede 272 sager og indledte 219 nye undersøgelser, hvilket giver en høj arbejdsbyrde i en tid, hvor der er konstante personalenedskæringer.
  • OLAF fremsatte 346 henstillinger til berørte medlemsstater og EU-organer, hvilket skal resultere i, at 631 million EUR føres tilbage til EU-budgettet, og at svindlerne bringes for en domstol.
  • OLAF har desuden yderligere nedbragt undersøgelsestiden, så en undersøgelse nu i gennemsnit varer 18,9 måneder, hvilket er en ny rekord.

OLAF kortlægger tendenser inden for svig med EU-midler

OLAF's særlige beføjelser gør det muligt at tegne et fuldstændigt billede af, hvordan svig med EU-midler udvikler sig. Ved hjælp af oplysninger fra undersøgelserne har OLAF analyseret de tydeligste svigtendenser i en empirisk undersøgelse af, hvordan de kriminelle har tilpasset sig det nye økonomiske og lovgivningsmæssige landskab ved hele tiden at finde på nye og kreative måder at tilegne sig EU-midler på. Her er et kort overblik over resultatet af OLAF's analyse:

  • Offentlige udbud er stadig et attraktivt marked for svindlere, der anvender korruption og offshorekonti. Mange svindelsager med udbud krydser landegrænser, i og med at nye svindelmetoder ofte omfatter en ordregivende myndighed i en medlemsstat og tilbudsgivere fra flere andre medlemsstater, som så giver underentreprise til virksomheder i et helt tredje land.
  • Forsknings- og beskæftigelsesstøtte er en lukrativ svindelforretning, og der svindles stadig mere med dobbeltfinansiering og beskæftigelsesstøtte.
  • Kriminelle netværk benytter sig af komplekse grænseoverskridende systemer for at undgå toldafgifter.
  • Cigaretsmugling har ændret sig betydeligt i de seneste år, da smuglerne har koncentreret sig om såkaldte "cheap whites" eller cigaretter uden mærke.

Innovative OLAF

OLAF har de seneste år investeret betragteligt i de mest innovative undersøgelsesteknikker og -værktøjer. OLAF er i besiddelse af de nyeste kriminaltekniske og analytiske værktøjer, hvilket gør, at kontoret fortsat står i spidsen for den globale kamp mod svig. OLAF brugte i 2016 bl.a. disse værktøjer til at analysere Panama-papirerne, hvilket førte til, at en række undersøgelser blev indledt.

OLAF deltager aktivt i udviklingen af politikker til bekæmpelse af svig

OLAF er ofte med helt fremme i forhandlingerne om lovgivningsmæssige tekster om beskyttelse af EU's finansielle interesser mod svig og korruption. I 2016 blev der gjort fremskridt med to vigtige politiske initiativer, hvor OLAF spillede en aktiv rolle. I det ene tilfælde blev det vedtaget, at alvorlig momssvig, der indebærer et tab på mindst 10 mio. EUR, skal indgå i anvendelsesområdet for direktivet om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (BFI-direktivet). På samme tid konkluderes det, at eftersom der ikke kunne opnås enstemmighed, skulle Den Europæiske Anklagemyndighed oprettes efter proceduren for forstærket samarbejde. OLAF og Den Europæiske Anklagemyndighed kommer til at arbejde tæt sammen for at sikre, at svindlere ikke bare udpeges, men også rent faktisk bringes for en domstol.

Et kig på fremtiden

Eftersom OLAF er en moderne undersøgelsesinstans, der er i stand til at løse de mest komplekse grænseoverskridende svindelsager, fremførte OLAF's generaldirektør Giovanni Kessler, at de værktøjer, som lovgiverne stiller til rådighed for OLAF, skal opdateres, så kontoret kan tilpasse sig de aktuelle svindelmetoder. "Efter min mening bør reform være fremtidens kodeord", udtalte OLAF's generaldirektør. "Som inspektører, der beskæftiger os med svig, har vi brug for de rigtige redskaber til at undersøge eventuelle ulovlige pengestrømme, følge penge i hele svindelkæden og have uindskrænket adgang til erhvervsdrivendes lokaler eller institutioner, der har været involveret i svigagtig adfærd," tilføjede han.

Her på vej ind i sit sidste år som generaldirektør fremhæver Giovanni Kessler, at OLAF har opnået fremragende resultater i fuldstændig uafhængighed. De ansatte gør deres yderste for de europæiske borgere og har et sammentømret hold af ledere i ryggen, hvilket har styrket det kontorets arbejde. "Jeg har fuld tillid til, at kontorets fremtid ser lovende ud," udtalte Giovanni Kessler.

Hele rapporten kan læses her.

OLAF's mission, mandat og kompetencer:

Det er OLAF's mission at afsløre, efterforske og standse svindel med EU-midler.

OLAF opfylder sin mission ved at:
• gennemføre uafhængige efterforskninger af svig og korruption, der omfatter EU-midler, med henblik på at sikre at alle skatteydernes penge når frem til projekter, der skaber beskæftigelse og vækst i Europa
• bidrage til at styrke borgernes tillid til EU's institutioner gennem efterforskning af sager om alvorlige forseelser begået af EU's ansatte og medlemmer af EU-institutionerne
• udarbejde en sund EU-politik til bekæmpelse af svig.

Som uafhængig efterforskningsenhed kan OLAF efterforske sager om svig, korruption og andre handlinger, der skader EU's finansielle interesser, og som vedrører:
• alle EU's udgifter: de vigtigste udgiftsområder er strukturfondene, landbrugspolitikken, landdistriktsudviklingsfondene, direkte udgifter og bistand til tredjelande
• visse aspekter af EU's indtægter, primært told
• mistanker om alvorlige forseelser begået af EU's ansatte og medlemmer af EU-institutionerne.

Yderligere oplysninger:

Alina BUREA     
Talskvinde      
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)
Telefon: +32 2 295 73 36   
E-mail: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)  
http://ec.europa.eu/anti-fraud   
Twitter: @OLAFPress     

Silvana ENCULESCU
Vicetalskvinde
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)
+32 2 298 17 64
olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @OLAFPress 

Detaljer

Publikationsdato
31. maj 2017
Forfatter
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig
News type
  • OLAF press release