Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Καταγγελία απάτης
Ανακοινωθέν Τύπου31 Μαΐου 2017Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης

Η OLAF το 2016 πρωτοστατεί στον αγώνα για την καταπολέμηση της απάτης μέσω διακρατικών ερευνών ευρείας κλίμακας

31/05/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ αριθ. 08/2017

PDF version (199.26 KB)

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ενίσχυσε τη δράση της το 2016 εστιαζόμενη σε μεγάλες, διακρατικές έρευνες, οι οποίες οδήγησαν συχνά σε συστάσεις για ανακτήσεις ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Είτε πρόκειται για την ανασύσταση ενός περίπλοκου μηχανισμού απάτης για να εντοπιστούν τα ίχνη κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που καταχράστηκαν σε έργο μεταφορών ύψους 1,7 δισ. EUR, είτε για την έκδοση σύστασης για την ανάκτηση 26,7 εκατ. ευρώ που έφθασαν στα χέρια εγκληματικής οργάνωσης με απάτη, οι ελεγκτές της OLAF θέτουν την τεχνογνωσία τους στην υπηρεσία των φορολογουμένων πολιτών της ΕΕ.

Με την καθοριστική συμβολή της OLAF, η οποία έφερε στο φως περίτεχνες διασυνοριακές μορφές απάτης και συνεργάστηκε με τις εθνικές και Ενωσιακές αρχές για την προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη, κατέστη δυνατό να φθάσουν οι πόροι της ΕΕ στους πολίτες που τους χρειάζονται περισσότερο.

Οι επιδόσεις της OLAF στη διερεύνηση υποθέσεων το 2016 σε αριθμούς:

  • Η OLAF ολοκλήρωσε τη διερεύνηση 272 υποθέσεων, και κίνησε 219 νέες έρευνες, πράγμα που αντιπροσωπεύει έναν ιδιαίτερα μεγάλο φόρτο υποθέσεων κάτω από συνθήκες σταθερής μείωσης του προσωπικού
  • Η OLAF εξέδωσε 346 συστάσεις προς τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και της ΕΕ, πράγμα που θα επιτρέψει την ανάκτηση 631 εκατ. ευρώ προς όφελος του προϋπολογισμού της ΕΕ και την προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη.
  • Η OLAF κατόρθωσε να μειώσει ακόμη περισσότερο τη διάρκεια των ερευνών της, οι οποίες ολοκληρώθηκαν σε 18,9 μήνες κατά μέσο όρο, που αποτελεί νέο ρεκόρ για την Υπηρεσία.

Η OLAF διαπιστώνει τις τάσεις που διαμορφώνονται σε υποθέσεις απάτης με κονδύλια της ΕΕ

Χάρη στη μοναδική εντολή της, η OLAF έχει τη δυνατότητα να σχηματίσει μια πλήρη εικόνα του μεταβαλλόμενου χαρακτήρα των περιπτώσεων απάτης που αφορούν κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αξιοποιώντας τις πληροφορίες που συλλέγει στο πλαίσιο των ερευνών της, η OLAF ανέλυσε τις πιο εντυπωσιακές τάσεις που αναδύονται στο χώρο της απάτης, σε μια εμπειρική μελέτη για τον τρόπο με τον οποίο οι εγκληματίες προσαρμόστηκαν στο νέο οικονομικό και ρυθμιστικό τοπίο, επινοώντας διαρκώς νέους και δημιουργικούς τρόπους να οικειοποιηθούν τα χρήματα της ΕΕ. Ιδού τι αποκάλυψε σε αδρές γραμμές η ανάλυση της OLAF:

  • Οι δημόσιες συμβάσεις εξακολουθούν να αποτελούν ελκυστική λεία για τους επιτήδειους που χρησιμοποιούν τη διαφθορά και τους υπεράκτιους λογαριασμούς για τη διευκόλυνση των παράνομων δραστηριοτήτων τους. Πολλές περιπτώσεις απάτης στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων έχουν διακρατικό χαρακτήρα, καθώς στα νέα σενάρια απάτης συχνά υπάρχει συμμετοχή μιας αναθέτουσας αρχής από ένα κράτος μέλος και προσφερόντων από διάφορα άλλα κράτη μέλη που αναθέτουν με υπεργολαβία τα έργα τους σε άλλες εταιρείες εγκατεστημένες και αυτές σε διαφορετικές χώρες.
  • Οι επιχορηγήσεις υπέρ της έρευνας και της απασχόλησης αποτελούν κερδοφόρα επιχείρηση απάτης, καθώς η διπλή χρηματοδότηση και οι περιπτώσεις απάτης σε σχέση με επιχορηγήσεις απασχόλησης καθίστανται ολοένα και περισσότερο δημοφιλείς.
  • Τα εγκληματικά δίκτυα χρησιμοποιούν περίπλοκα διακρατικά σχήματα για να αποφύγουν τους δασμούς.
  • Η φύση του λαθρεμπορίου τσιγάρων έχει αλλάξει σημαντικά κατά τα τελευταία έτη, καθώς οι λαθρέμποροι στρέφουν την προσοχή τους στη διακίνηση «φθηνών λευκών τσιγάρων» χωρίς εμπορικό σήμα.

Η OLAF ως πλατφόρμα καινοτομίας

Κατά τα τελευταία έτη, η OLAF έχει επενδύσει σημαντικά σε πιο καινοτόμες τεχνικές έρευνας και εργαλεία. Αυτό βοήθησε την OLAF να αποκτήσει υπερσύγχρονα εγκληματολογικά και αναλυτικά εργαλεία, τα οποία επιτρέπουν στην Υπηρεσία να παραμείνει στην πρωτοπορία του παγκόσμιου αγώνα κατά της απάτης. Το 2016, η OLAF χρησιμοποίησε τα εν λόγω εργαλεία, μεταξύ άλλων για να προβεί σε ανάλυση των «Panama Papers», πράγμα που οδήγησε στην έναρξη αρκετών ερευνών από μέρους της Υπηρεσίας.

Η OLAF συμμετέχει ενεργά στη χάραξη της πολιτικής για την καταπολέμηση της απάτης

Η Υπηρεσία βρίσκεται συχνά στην πρώτη γραμμή των διαπραγματεύσεων για νομοθετικά κείμενα που αφορούν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ κατά της απάτης και της διαφθοράς. Το 2016 σημειώθηκε πρόοδος σχετικά με δύο σημαντικές πρωτοβουλίες πολιτικής στις οποίες η OLAF είχε ενεργό ρόλο. Αφενός, αποφασίστηκε ότι οι σοβαρές αξιόποινες πράξεις σε σχέση με τον ΦΠΑ, που συνεπάγονται ζημία ύψους τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ, επρόκειτο να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης μέσω του ποινικού δικαίου (η λεγόμενη «οδηγία ΠΟΣ»). Αφετέρου, κατέστη σαφές ότι, ελλείψει ομοφωνίας, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) επρόκειτο να συσταθεί στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας. Η OLAF και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα συνεργαστούν στενά για να εξασφαλιστεί όχι μόνο ο εντοπισμός όσων διαπράττουν απάτες, αλλά και η προσαγωγή τους στη δικαιοσύνη.

Ατενίζοντας το μέλλον

Μολονότι η OLAF είναι ένας σύγχρονος οργανισμός διεξαγωγής ερευνών, που είναι σε θέση να επιλύει ακόμη και τις πιο πολύπλοκες υποθέσεις διασυνοριακής απάτης, ο Giovanni Kessler, Γενικός Διευθυντής της OLAF, υποστήριξε ότι τα εργαλεία που χορηγήθηκαν στην OLAF από τους νομοθέτες πρέπει να εκσυγχρονιστούν προκειμένου η Υπηρεσία να είναι σε θέση να προσαρμοστεί στις σημερινές μορφές απάτης. «Κατά τη γνώμη μου, η μεταρρύθμιση πρέπει να είναι ο οδηγός μας για το μέλλον», δήλωσε ο γενικός διευθυντής της OLAF . «Ως φορείς καταπολέμησης της απάτης, χρειαζόμαστε τα σωστά εργαλεία που θα μας επιτρέπουν να εξετάζουμε πιθανές παράνομες χρηματοοικονομικές ροές, να παρακολουθούμε τη διαδρομή του χρήματος σε ολόκληρη την αλυσίδα της απάτης, καθώς και να έχουμε ελεύθερη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις των οικονομικών φορέων ή οργανισμών που ενδεχομένως εμπλέκονται σε δόλιες δραστηριότητες», πρόσθεσε.

Διανύοντας το τελευταίο έτος της θητείας του, ο κ. Kessler επισήμανε ότι η OLAF έχει επιτύχει εξαιρετικά αποτελέσματα, με πλήρη ανεξαρτησία, με προσωπικό που εργάζεται με απόλυτη αφοσίωση προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών, και που υποστηρίζεται από μια συνεκτική ομάδα διευθυντικών στελεχών που έχουν δώσει νέα πνοή στο έργο της Υπηρεσίας. «Δεν έχω καμία ανησυχία για όσα επιφυλάσσει το μέλλον στην Υπηρεσία μας,» δήλωσε ο κ. Kessler.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της έκθεσης, κάντε κλικ εδώ.

Αποστολή της OLAF, εντολή και αρμοδιότητες:
Αποστολή της OLAF είναι ο εντοπισμός, η διερεύνηση και η καταπολέμηση της απάτης εις βάρος των πόρων της ΕΕ.

Η OLAF εκπληρώνει την αποστολή της με:
• τη διενέργεια ανεξάρτητων ερευνών σε υποθέσεις απάτης και διαφθοράς εις βάρος των πόρων της ΕΕ ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα τα χρήματα των φορολογουμένων της ΕΕ καταλήγουν σε έργα που μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στην Ευρώπη·
• τη συμβολή της στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, με τη διερεύνηση σοβαρών παραπτωμάτων που διαπράττονται από υπαλλήλους της ΕΕ και μέλη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ·
• τη χάραξη υγιούς πολιτικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης.

Στο πλαίσιο του ρόλου της για ανεξάρτητη διερεύνηση, η OLAF μπορεί να διερευνήσει ζητήματα που σχετίζονται με την απάτη, τη διαφθορά και άλλα αδικήματα που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ όσον αφορά:
• όλες τις δαπάνες της ΕΕ: οι βασικές κατηγορίες δαπανών είναι τα διαρθρωτικά επενδυτικά ταμεία, τα ταμεία γεωργικής πολιτικής και αγροτικής ανάπτυξης, οι άμεσες δαπάνες και η εξωτερική βοήθεια·
• ορισμένες πηγές εσόδων της ΕΕ, κυρίως τους τελωνειακούς δασμούς·
• υποψίες για σοβαρά παραπτώματα που διαπράττονται από υπαλλήλους της ΕΕ και μέλη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Alina BUREA   
Εκπρόσωπος τύπου    
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της (OLAF)
Τηλέφωνο: +32 2 295 73 36 
Ηλ. ταχυδρομείο: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti-fraud 
Twitter: @OLAFPress   

Silvana ENCULESCU
Αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της (OLAF)
Τηλέφωνο: +32 2 298 17 64
Ηλ. ταχυδρομείο: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @OLAFPress

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
31 Μαΐου 2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης
News type
OLAF press release