Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Ziņot par krāpniecību
Paziņojums presei2017. gada 31. maijsEiropas Birojs krāpšanas apkarošanai

OLAF 2016. gadā: vadošā loma cīņā pret krāpšanu, veicot lielas starptautiskas izmeklēšanas

31/05/2017

PAZIŅOJUMS PRESEI Nr. 08/2017

PDF version (214.9 KB)

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) 2016. gadā darbojās vēl aktīvāk, koncentrējoties uz lielām, starptautiskām izmeklēšanām, kas bieži vien noveda pie finanšu ieteikumiem vairāku miljonu eiro apmērā. OLAF izmeklētāji lika lietā savas prasmes ES nodokļu maksātāju labā, piemēram, izpētot komplicētu krāpšanas shēmu, lai izsekotu nozagtos Eiropas Savienības (ES) līdzekļus 1,7 miljardus eiro vērta transporta projekta ietvaros, vai iesakot atgūt noziedzīgas bandas izkrāptos 26,7 miljonus eiro.

Izpētot komplicētus pārrobežu krāpšanas veidus un sadarbojoties ar valsts un ES iestādēm, lai sauktu pie atbildības krāpniekus, OLAF ir sniedzis būtisku ieguldījumu, lai nodrošinātu, ka ES līdzekļi sasniedz tos iedzīvotājus, kuriem tie ir visvairāk vajadzīgi.

OLAF izmeklēšanas darbību rādītāji 2016. gadā:

  • OLAF pabeidza 272 lietas, un uzsāka 219 jaunas izmeklēšanas, kas nozīmē ievērojamu izskatāmo lietu slodzi, ņemot vērā pastāvīgo personāla samazinājumu.
  • OLAFsniedza 346 ieteikumus attiecīgajām dalībvalstu un ES iestādēm, kas ļaus ES budžetā atgūt 631 miljonu eiro un palīdzēs saukt pie atbildības krāpniekus.
  • OLAF turklāt ir izdevies vēl vairāk samazināt izmeklēšanu ilgumu, jo tās vidēji tika pabeigtas 18,9 mēnešu laikā, kas ir jauns biroja rekords.

OLAF apkopo tendences ES līdzekļu krāpšanā

OLAF unikālais mandāts ļauj tam gūt pilnīgu priekšstatu par izmaiņām krāpšanā ar Eiropas Savienības līdzekļiem. Izmantojot informāciju, kas savākta izmeklēšanu gaitā, OLAF analizēja vispārsteidzošākās krāpšanas tendences, empīriskā pētījumā apkopojot to, kā noziedznieki ir pielāgojušies jaunajai ekonomikas un regulatīvajai videi, nepārtraukti nākot klajā ar jaunām un radošām idejām, lai mēģinātu piesavināties ES naudu. Šeit īsumā ir apkopoti OLAF analīzes atklājumi:

  • Publiskā iepirkuma tirgus joprojām pievelk krāpniekus, kas izmanto korupciju un ārzonu kontus kā krāpšanas palīglīdzekļus. Krāpšanai iepirkuma jomā bieži ir starptautisks raksturs, jo jaunie krāpšanas scenāriji bieži vien ir saistīti ar līgumslēdzēju iestādi no vienas dalībvalsts un pretendentiem no citām dalībvalstīm, kas nodod savus darbus apakšuzņēmumiem, kuri arī atrodas dažādās valstīs.
  • Pētniecības un nodarbinātības dotācijas ir ienesīgs krāpšanas lauks, kur aizvien populārāka kļūst dubultā finansēšana un nodarbinātības subsīdiju krāpšana.
  • Noziedznieku tīkli izmanto sarežģītas starptautiskas shēmas, lai izvairītos no muitas nodokļiem.
  • Pēdējos gados būtiski ir mainījusies cigarešu kontrabanda, jo kontrabandisti aizvien vairāk pievēršas “lēto balto” un cigarešu bez starptautiski pazīstamiem zīmoliem kontrabandai.

OLAF ir inovācijas centrs

Pēdējo gadu laikā OLAF ir ievērojami investējis novatoriskās izmeklēšanas metodēs un rīkos. Tas palīdzēja OLAF iegūt mūsdienīgus kriminālistikas un analītiskos instrumentus, kas nodrošina, ka birojs arī turpmāk saglabās līderpozīcijas pasaules mēroga cīņā pret krāpšanu. OLAF 2016. gadā cita starpā izmantoja šos instrumentus, lai analizētu „Panamas dokumentus”, kā rezultātā birojs sāka vairākas izmeklēšanas.

OLAF aktīvi iesaistās krāpšanas apkarošanas politikas izstrādē

Birojs regulāri aktīvi iesaistās tādu tiesību aktu apspriešanā, kas saistīti ar ES finanšu interešu aizsardzību pret krāpšanu un korupciju. Attiecībā uz divām svarīgām politiskajām iniciatīvām, kurās OLAF bija aktīva loma, 2016. gadā tika gūti īpaši panākumi. Vienā gadījumā tika nolemts, ka Direktīvas par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības (tā sauktās “PIF direktīvas”) piemērošanas jomā būtu jāiekļauj nopietnus ar PVN saistītus noziedzīgus nodarījumus, kuros nodarīts kaitējums vismaz 10 miljonu eiro apmērā. Tajā pašā laikā kļuva skaidrs, ka Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei būs jānotiek saskaņā ar ciešākas sadarbības procedūru, jo nav izdevies panākt vienprātību. OLAF un EPPO cieši sadarbosies, lai nodrošinātu, ka krāpniekus ne tikai atklāj, bet arī efektīvi sauc pie atbildības.

Nākotnes redzējums

Lai gan OLAF ir moderna izmeklēšanas struktūra, kas spēj atrisināt pat sarežģītākos pārrobežu krāpšanas gadījumus, OLAF ģenerāldirektors Džovanni Keslers apgalvo, ka instrumenti, ko likumdevēji ir nodevuši OLAF rīcībā, būtu jāatjaunina, lai Birojs varētu pielāgoties pašreizējai krāpšanas videi. “Manuprāt, nākotnē būtu jāorientējas uz reformu”, teica OLAF ģenerāldirektors. “Kā krāpšanas apkarošanas izmeklētājiem mums ir vajadzīgi piemēroti instrumenti, lai izpētītu iespējami nelikumīgas finanšu plūsmas, lai sekotu naudai visā krāpšanas ķēdē, kā arī lai piekļūtu to ekonomikas dalībnieku vai iestāžu telpām, kuri varētu būt iesaistīti krāpnieciskās darbībās,” viņš piebilda.

Sākoties viņa pilnvaru termiņa pēdējam gadam, Keslera kungs norādīja, ka OLAF ir sasniedzis izcilus rezultātus attiecībā uz pilnīgu neatkarību, OLAF darbinieki aizrautīgi strādā Eiropas iedzīvotāju labā un viņus atbalsta vienota vadītāju komanda, kas ir iedvesuši jaunu dzīvību Biroja darbā. “Skatoties nākotnē, esmu patiesi pārliecināts par Biroju,” sacīja Keslera kungs.

Lai iepazītos ar ziņojuma pilnu tekstu, noklikšķiniet šeit.

OLAF uzdevumi, pilnvaras un kompetence

OLAF uzdevums ir atklāt, izmeklēt un novērst krāpšanu, kas saistīta ar ES līdzekļiem.

OLAF pilda savus uzdevumus:
• veicot neatkarīgu izmeklēšanu par krāpšanu un korupciju, kas saistīta ar ES līdzekļiem, lai nodrošinātu to, ka visa ES nodokļu maksātāju nauda nonāk projektos, kuri sekmē darbvietu radīšanu un izaugsmi Eiropā;
• stiprinot iedzīvotāju uzticēšanos ES iestādēm, izmeklējot ES ierēdņu un ES iestāžu darbinieku būtiskus pārkāpumus;
• veidojot stabilu ES krāpšanas apkarošanas politiku.

Īstenojot neatkarīgās izmeklēšanas funkciju, OLAF var izmeklēt lietas, kas saistītas ar krāpšanu, korupciju un citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kuri apdraud ES finanšu intereses attiecībā uz:
• visiem ES izdevumiem: galvenās izdevumu kategorijas ir struktūrfondi, lauksaimniecības politika un lauku attīstības fondi, tiešie izdevumi un ārējais atbalsts;
• dažām ES ieņēmumu jomām, galvenokārt muitas nodokļiem;
• aizdomām par ES ierēdņu un ES iestāžu darbinieku veiktiem būtiskiem pārkāpumiem.

Plašāku informāciju sniegs:

Alina BUREA     
runaspersona       
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)   
Tālrunis: +32 2 295 73 36   
E-pasts: olaf-media@ec.europa.eu  
http://ec.europa.eu/anti-fraud   
Twitter: @OLAFPress     

Silvana ENCULESCU
runaspersonas vietniece
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)
Tālrunis: +32 2 298 17 64
E-pasts: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @OLAFPress

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2017. gada 31. maijs
Autors
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai
News type
OLAF press release