Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Съобщете за измама
Прес комюнике6 Юни 2018 г.Европейска служба за борба с измамите

OLAF през 2017 г.: мащабни разследвания слагат край на сложни схеми за измама

06/06/2018

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ № 05/2018

PDF version (212.74 KB)

Европейската служба за борба с измамите (OLAF) приключи през 2017 г. мащабни разследвания, с които за пореден път демонстрира капацитета си за разкриването и разследването на сложни схеми за измама в Европа и извън нея. Разследванията на OLAF варираха от мащабни случаи на измама, при които измамниците извличат печалби от декларирането на по-ниски стойности от действителните за стоки, внесени в ЕС, до разкриването на организирани престъпни групи, извършващи измами със средства, предназначени за селското стопанство, или на измами при големи инфраструктурни проекти. Тенденциите в разследванията на измами както и конкретни случаи и операции, ръководени от OLAF, са представени в публикувания днес годишен доклад.  

На пресконференцията по повод публикуването на доклада изпълняващият длъжността генерален директор на службата Никълъс Илет заяви: „Резултатите, които постигнахме в разследванията през 2017 г., показват, че работата ни е от основно значение за защитата на парите на данъкоплатците в ЕС, както и за да се гарантира, че средствата от Съюза не подхранват измами и корупция вместо да финансират проекти, които могат да имат реална добавена стойност за гражданите“.

Резултатите от разследванията на OLAF за 2017 г. в цифри:

  • OLAF е приключила 197 разследвания и е отправила 309 препоръки към съответните национални органи или органи на ЕС.
  • Службата е препоръчала възстановяването на над 3 милиарда евро в бюджета на ЕС. Тази изключително висока сума е резултат от мащабни случаи на измама с декларирането на по-ниски стойности от действителните, които OLAF е приключила през годината.
  • OLAF е започнала 215 нови разследвания вследствие на 1111 предварителни анализа, извършени от експерти на Службата.
  • Макар че персоналът не беше увеличен и въпреки сложния характер на случаите, по които OLAF работеше, Службата успя да намали още повече продължителността на разследванията, които понастоящем отнемат средно по 17,6 месеца.

Тенденции в разследванията на измами:

Транснационалното естество на работата на OLAF ѝ дава възможност да придобие представа за променящия се характер на измамите в Европа. За втора поредна година Службата анализира в доклада си някои от подчертаните тенденции, установени по време на нейните разследвания:

  • Корупцията, конфликтът на интереси и манипулирането на тръжни процедури продължават да бъдат чести явления при измамите, засягащи структурни фондове на ЕС, като в някои случаи организирани престъпни групи се опитват да извлекат полза;
  • Все по-често измамниците се опитват да извършват измами със средства, предназначени за научни изследвания или за бежанската криза;
  • Избягването на плащането на мита се координира от международни престъпни схеми. 

Уникалната роля на OLAF в борбата с измами с приходи чрез провеждането на глобални разследвания:

Службата представя в настоящия доклад преглед на своите дейности, насочени към защитата на приходите на ЕС. През 2017 г. тя е приключила няколко разследвания в тази сфера. Организираните престъпни групи бързо се възползват от пропуски в нормативната уредба или от липсата на оперативeн капацитет на митническите администрации да действат отвъд националните  граници . В този контекст благодарение на способността си за действия на международно равнище и за бързо събиране и обмен на информация OLAF играе важна роля за предотвратяването и борбата  с измамите с приходи , както и за оказването на съдействие на националните митнически администрации в тяхната изпълнена с предизвикателства работа. 

Принос към политиките на ЕС за борба с измамите:

OLAF е редовно на преден план в преговорите по законодателни текстове относно защитата на финансовите интереси на ЕС срещу измами и корупция. Решението за създаване на Европейска прокуратура през 2017 г. отбеляза повратен момент в защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. OLAF работи усърдно по този проект в продължение на повече от десетилетие и ще продължи да работи заедно с Европейската прокуратура, за да осигури ефективната защита на парите на данъкоплатците от измами и корупция.

За достъп до пълния текст на доклада щракнете тук.

Мисия, мандат и правомощия на OLAF:
Мисията на OLAF е да разкрива, разследва и прекратява измами със средства на ЕС.

Службата изпълнява своята мисия, като:
• извършва независими разследвания на измами и корупция, свързани със средства на ЕС, така че да се гарантира, че всички пари на данъкоплатците в ЕС достигат до проекти, които могат да създават работни места и растеж в Европа;
• допринася за укрепване на доверието на гражданите в институциите на ЕС, като разследва случаите на сериозни злоупотреби от страна на служители на ЕС и членове на институциите на Съюза;
• разработва адекватна политика на ЕС за борба с измамите.

Изпълнявайки своята функция за извършване на независими разследвания, OLAF може да провежда разследвания на измами, корупция и други нарушения, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз и свързани със:
• всички разходи на ЕС: основните категории разходи са структурните фондове, фондовете за политиката в областта на селското стопанство и за развитието на селските райони, преките разходи и външната помощ;
• някои видове приходи на ЕС, основно от мита;
• съмнения за сериозни злоупотреби от страна на служители на ЕС и членове на институциите на Съюза.

За повече информация:

Alina BUREA
Говорител
Европейска служба за борба с измамите (OLAF)
Телефон: +32(0)2 29-57336
Електронна поща: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @OLAFPress

Данни

Дата на публикуване
6 Юни 2018 г.
Автор
Европейска служба за борба с измамите
News type
OLAF press release