Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Anmeld svig
Pressekommuniké6 Juni 2018Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig

OLAF i 2017: omfattende undersøgelser sætter en stopper for komplekse svindelordninger

06/06/2018

PRESSEMEDDELELSE nr. 05/2018

PDF version (196.96 KB)

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) demonstrerede endnu engang sin evne til at afsløre og efterforske komplekse svindelordninger i og uden for Europa ved at afslutte flere storstilede undersøgelser i 2017. OLAF's undersøgelser omfattede en række sager lige fra alvorlige tilfælde af svindel med værdiansættelse, hvor svindlere opnåede en fortjeneste ved at angive for lav vareværdi ved import til EU, over sager, hvor OLAF bekæmpede organiserede kriminelle grupper, der svindlede sig til midler beregnet til landbrugsstøtte, til sager, hvor inspektørerne afslørede svindel i større infrastrukturprojekter. I årsberetningen, der blev offentliggjort i dag, præsenterede OLAF tendenserne inden for undersøgelser af svig samt specifikke sager og operationer, som OLAF stod i spidsen for.  

På pressekonferencen, hvor rapporten blev offentliggjort, sagde OLAF's fungerende generaldirektør Nicholas Ilett, at "vores undersøgelsesarbejde i 2017 viser, hvor afgørende en betydning vores arbejde har med hensyn til at beskytte EU-skatteborgernes penge og sikre, at EU-midlerne ikke bruges til svindel og korruption i stedet for at finansiere projekter af reel merværdi for borgerne."

OLAF's undersøgelsesarbejde i 2017 i tal:

  • OLAF afsluttede 197 undersøgelser og fremsatte 309 henstillinger til de relevante nationale myndigheder og EU-organer.
  • OLAF fremsatte en henstilling om at tilbagesøge 3 mia. EUR til EU-budgettet. Det usædvanligt høje tal skyldes større sager om svindel med værdiansættelse, som OLAF afsluttede i løbet af året.
  • OLAF indledte 215 nye undersøgelser i forlængelse af 1111 indledende analyser gennemført af OLAF's eksperter.
  • Uden tilførsel af nyt personale og på trods af sagernes komplekse karakter lykkedes det OLAF at nedbringe den gennemsnitlige undersøgelsestid yderligere til 17,6 måneder.

Tendenser inden for undersøgelser af svig:

Den grænseoverskridende karakter ved det arbejde, OLAF udfører, giver kontoret et særligt indblik i, hvordan svig med EU-midler udvikler og ændrer sig i hele Europa. OLAF præsenterer i denne rapport for andet år i træk en analyse af nogle af de tydeligste svigtendenser, som er kommet frem i OLAF's undersøgelser:

  • Der forekommer fortsat ofte korruption, interessekonflikter og manipulation ved udbudsprocedurer i svindelsager, der berører EU's strukturfonde, herunder enkelte tilfælde, hvor organiserede kriminelle grupper forsøger at opnå en fortjeneste.
  • Svindlere har i stigende grad forsøgt at svindle sig til midler beregnet til forskning eller til flygtningekrisen.
  • Unddragelsen af toldafgifter styres centralt gennem grænseoverskridende kriminelle systemer.

OLAF's særlige rolle i bekæmpelsen af svig med indtægter gennem globale undersøgelser:

OLAF præsenterer i denne rapport en detaljeret oversigt over kontorets aktiviteter for at beskytte EU's indtægter, herunder en række afsluttede undersøgelser på området i 2017. Det forholder sig sådan, at ethvert hul i retsreglerne eller i toldadministrationernes operationelle kapacitet til at fungere på tværs af landegrænserne hurtigt udnyttes af organiserede kriminelle grupper. Med sin evne til at operere på tværs af grænserne og hurtigt indsamle og dele oplysninger indtager OLAF i den forbindelse en afgørende rolle i at forebygge og bekæmpe svig med indtægter samt hjælpe de nationale toldmyndigheder med deres krævende arbejde.

Bidrag til EU's politikker til bekæmpelse af svig:

OLAF er ofte med helt fremme i forhandlingerne om lovgivningsmæssige tekster om beskyttelse af EU's finansielle interesser mod svig og korruption. Beslutningen om at oprette en europæisk anklagemyndighed i 2017 var et vigtigt skridt på vejen mod bedre beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser. OLAF har i over ti år arbejdet ihærdigt på at støtte dette projekt og vil fortsat arbejde sammen med EPPO om at sikre, at skatteydernes penge beskyttes effektivt mod svindel og korruption.

Hele rapporten kan læses her.

OLAF's mission, mandat og kompetencer:
Det er OLAF's mission at afsløre, efterforske og standse svindel med EU-midler.

OLAF opfylder sin mission ved at:
• gennemføre uafhængig efterforskning af svig og korruption, der omfatter EU-midler, med henblik på at sikre at alle skatteydernes penge anvendes i projekter, der skaber beskæftigelse og vækst i Europa
• bidrage til at styrke borgernes tillid til EU's institutioner gennem efterforskning af sager om alvorlige forseelser begået af EU's ansatte og medlemmer af EU-institutionerne
• udarbejde en forsvarlig EU-politik til bekæmpelse af svig.

Som uafhængig efterforskningsenhed kan OLAF efterforske sager om svig, korruption og andre handlinger, der skader EU's finansielle interesser, og som vedrører:
• alle EU's udgifter: de vigtigste udgiftsområder er strukturfondene, landbrugspolitikken, landdistriktsudviklingsfondene, direkte udgifter og bistand til tredjelande
• visse aspekter af EU's indtægter, primært told
• mistanke om alvorlige forseelser begået af EU's ansatte og medlemmer af EU-institutionerne.

Yderligere oplysninger:

Alina BUREA
Talskvinde
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)
Tlf: +32(0)2 29-57336
Email: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @OLAFPress

Detaljer

Publikationsdato
6 Juni 2018
Forfatter
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig
News type
OLAF press release