Skip to main content
Λογότυπο
European Anti-Fraud Office
Καταγγελία απάτης
Ανακοινωθέν Τύπου6 Ιούνιος 2018Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης

Η OLAF το 2017: σημαντικές έρευνες έθεσαν τέρμα σε πολύπλοκους μηχανισμούς απάτης

06/06/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ αριθ. 05/2018

PDF version (210.39 KB)

Το 2017 η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) έκλεισε έρευνες μεγάλης εμβέλειας, αποδεικνύοντας και πάλι την ικανότητά της να εντοπίζει και να διερευνά πολύπλοκους μηχανισμούς απάτης σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής. Οι έρευνες της OLAF αφορούσαν σημαντικές υποθέσεις απάτης για δήλωση χαμηλότερης δασμολογητέας αξίας, στις οποίες οι επιτήδειοι  αποκόμιζαν κέρδη δηλώνοντας ψευδώς χαμηλές τιμές για εμπορεύματα κατά την εισαγωγή τους στην ΕΕ έως υποθέσεις στις οποίες η OLAF βρέθηκε αντιμέτωπη με ομάδες οργανωμένου εγκλήματος που καταχράζονταν κονδύλια τα οποία προορίζονταν για τη γεωργία ή υποθέσεις σε μεγάλα έργα υποδομής. Οι τάσεις στις έρευνες για την καταπολέμηση της απάτης, καθώς και συγκεκριμένες υποθέσεις και πράξεις που διεξήγαγε η OLAF παρουσιάζονται στην ετήσια έκθεση που δημοσιεύεται σήμερα.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου μετά τη δημοσίευση της έκθεσης, ο ασκών καθήκοντα Γενικού Διευθυντή της Υπηρεσίας, κ. Nicholas Ilett, δήλωσε ότι «οι επιδόσεις μας στη διερεύνηση υποθέσεων το 2017 δείχνουν ότι το έργο μας έχει ουσιώδη σημασία για την προστασία των χρημάτων των φορολογούμενων της ΕΕ, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα κονδύλια της ΕΕ δεν θα τροφοδοτούν την απάτη και τη διαφθορά, αντί να χρηματοδοτούν έργα που μπορούν να προσδώσουν πραγματική προστιθέμενη αξία για τους πολίτες

Τα αποτελέσματα των ερευνών της OLAF το 2017 σε αριθμούς:

  • Η OLAF ολοκλήρωσε 197 έρευνες, εκδίδοντας 309 συστάσεις προς τις αρμόδιες εθνικές αρχές και αρχές της ΕΕ.
  • Η OLAF συνέστησε την ανάκτηση ποσού άνω των 3 δισεκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Αυτό το εξαιρετικά υψηλό ποσό οφείλεται στις σημαντικές υποθέσεις απάτης για δήλωση χαμηλότερης δασμολογητέας αξίας που ολοκλήρωσε η OLAF κατά τη διάρκεια του έτους.
  • Η OLAF κίνησε 215 νέες έρευνες, κατόπιν 1111 προκαταρκτικών αναλύσεων που πραγματοποίησαν οι εμπειρογνώμονες της OLAF.
  • Παρόλο που το προσωπικό δεν αυξήθηκε καθόλου και παρά την πολυπλοκότητα των υποθέσεων, η OLAF κατάφερε να μειώσει κι άλλο τη διάρκεια των ερευνών της σε συνολικά 17,6 μήνες.

Τάσεις στις έρευνες για την καταπολέμηση της απάτης:

Η διακρατική διάσταση του έργου της OLAF της επιτρέπει να έχει μοναδική εικόνα για τον μεταβαλλόμενο χαρακτήρα των υποθέσεων απάτης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για δεύτερο συνεχόμενο έτος, η OLAF παρουσιάζει σε αυτή την έκθεση ανάλυση ορισμένων από τις πιο εντυπωσιακές τάσεις που αποκάλυψαν οι έρευνες της OLAF:

  • Διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων και χειραγώγηση των διαγωνισμών, εξακολουθούν να ανακύπτουν συχνά σε υποθέσεις απάτης σε βάρος των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ομάδες οργανωμένου εγκλήματος προσπαθούν να αποκομίσουν κέρδος·
  • σημειώνονται όλο και περισσότερες απόπειρες κατάχρησης κονδυλίων που προορίζονται για την έρευνα ή την προσφυγική κρίση·
  • η αποφυγή καταβολής τελωνειακών δασμών ενορχηστρώνεται μέσω διακρατικών εγκληματικών μηχανισμών.

Ο μοναδικός ρόλος της OLAF στην καταπολέμηση της απάτης τομέα των εσόδων με έρευνες παγκόσμιας εμβέλειας:

Η OLAF παρουσιάζει σε αυτή την έκθεση λεπτομερή επισκόπηση των δραστηριοτήτων της που αποσκοπούν στην προστασία των εσόδων της ΕΕ, με τη ολοκλήρωση μιας σειράς ερευνών στον εν λόγω τομέα το 2017. Πράγματι, οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες εκμεταλλεύονται γρήγορα τυχόν κενά στις νομοθετικές ρυθμίσεις ή την επιχειρησιακή ικανότητα των τελωνειακών διοικήσεων να λειτουργούν σε διασυνοριακό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, η OLAF, χάρη στην ικανότητά της να λειτουργεί σε διακρατικό επίπεδο και να συλλέγει και να ανταλλάσσει γρήγορα πληροφορίες, διαδραματίζει καίριο ρόλο στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της απάτης όσον αφορά τα έσοδα, καθώς και στην παροχή συνδρομής στις εθνικές τελωνειακές διοικήσεις στο δύσκολο έργο τους.

Συνεισφορά στις πολιτικές της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης:

Η OLAF βρίσκεται συχνά στην πρώτη γραμμή των διαπραγματεύσεων για την νομοθεσία που αφορούν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ κατά της απάτης και της διαφθοράς. Η απόφαση για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας το 2017 αποτέλεσε ορόσημο για την προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η OLAF εργάστηκε με ζήλο προς υποστήριξη του σχεδίου αυτού για περισσότερο από μια δεκαετία και θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των χρημάτων των φορολογουμένων από την απάτη και τη διαφθορά.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της έκθεσης, κάντε κλικ εδώ .

Αποστολή της OLAF, εντολή και αρμοδιότητες:
Αποστολή της OLAF είναι ο εντοπισμός, η διερεύνηση και η καταπολέμηση της απάτης εις βάρος των πόρων Της ΕΕ.

Η OLAF εκπληρώνει την αποστολή της με:
• τη διενέργεια ανεξάρτητων ερευνών σε υποθέσεις απάτης και διαφθοράς σε βάρος των πόρων της ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλα τα χρήματα των φορολογουμένων της ΕΕ καταλήγουν σε έργα που μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στην Ευρώπη·
• τη συμβολή της στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, με τη διερεύνηση σοβαρών παραπτωμάτων που διαπράττονται από υπαλλήλους της ΕΕ και μέλη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ·
• τη χάραξη άρτιας πολιτικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης.

Στο πλαίσιο του ρόλου της για ανεξάρτητη διερεύνηση, η OLAF μπορεί να διερευνά ζητήματα που σχετίζονται με την απάτη, τη διαφθορά και άλλα αδικήματα που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ όσον αφορά:
• όλες τις δαπάνες της ΕΕ: οι βασικές κατηγορίες δαπανών είναι τα διαρθρωτικά ταμεία, τα ταμεία γεωργικής πολιτικής και αγροτικής ανάπτυξης, οι άμεσες δαπάνες και η εξωτερική βοήθεια·
• ορισμένες πηγές εσόδων της ΕΕ, κυρίως τους τελωνειακούς δασμούς·
• υποψίες για σοβαρά παραπτώματα που διαπράττονται από υπαλλήλους της ΕΕ και μέλη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Alina BUREA
Εκπρόσωπος Τύπου
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)
Τηλέφωνο: +32(0)2 29-57336
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @OLAFPress

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
6 Ιούνιος 2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης
News type
OLAF press release