Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Ilmoita petoksesta
Lehdistötiedote6 kesäkuu 2018Euroopan petostentorjuntavirasto

OLAF vuonna 2017: tutkimuksilla saatiin useat mittavat petokset loppumaan

06/06/2018

LEHDISTÖTIEDOTE 05/2018

PDF version (194.87 KB)

Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) sai vuonna 2017 päätökseen useita laajoja tutkimuksia. Se osoitti jälleen kykynsä monimutkaisten petosten havaitsemisessa ja tutkimisessa eri puolilla Eurooppaa ja sen ulkopuolella. OLAFin tutkimukset koskivat muun muassa suuria petostapauksia, joiden tekijät saivat hyötyä ilmoittamalla EU:hun tuoduille tavaroille valheellisesti aivan liian alhaisen arvon. Lisäksi OLAF selvitti tapauksia, joissa rikollisjärjestöt hankkivat maatalouteen tarkoitettuja varoja petoksella haltuunsa. OLAFin tutkijat myös paljastivat suuriin infrastruktuurihankkeisiin liittyviä petoksia. Tänään julkaistussa vuosikertomuksessa esitetään petostentorjuntatutkimusten kehityssuuntauksia sekä OLAFin johdolla toteutettuja yksittäisiä tutkimuksia ja operaatioita.  

OLAFin vt. pääjohtaja Nicholas Ilett totesi kertomuksen julkistamistilaisuudessa seuraavaa: ”OLAFin tutkimustoiminta vuonna 2017 osoittaa viraston työn merkityksen EU:n veronmaksajien rahojen suojelemisessa ja sen varmistamisessa, että EU:n varoilla ei ruokita korruptiota eikä petoksia vaan rahoitetaan hankkeita, joilla voidaan saada aikaan todellista lisäarvoa kansalaisille.

OLAFin tutkimustoiminta vuonna 2017 numeroina:

  • OLAF sai päätökseen 197 tutkimusta ja antoi 309 suositusta asianomaisille jäsenvaltioiden ja EU:n viranomaisille.
  • OLAF suositti, että yli 3 miljardia euroa EU:n talousarviovaroja peritään takaisin. Poikkeuksellisen korkea luku johtuu viime vuonna päätökseen saaduista tutkimuksista, jotka koskivat tavaroiden aliarvottamiseen liittyviä merkittäviä petoksia.
  • OLAF aloitti 215 uutta tutkimusta, jotka perustuivat sen asiantuntijoiden tekemiin 1 111 alustavaan analyysiin.
  • Vaikka OLAF ei saanut lisää henkilökuntaa ja sen tutkimat tapaukset olivat erittäin monimutkaisia, se onnistui edelleen lyhentämään tutkimustensa keskimääräistä kestoa 17,6 kuukauteen

Petostentorjuntatutkimusten suuntauksia:

Koska OLAF toimii kansainvälisesti, se pystyy muodostamaan ainutlaatuisen kuvan petosten muuttuvasta luonteesta kaikkialla Euroopassa. OLAF esittää tässä kertomuksessa toista kertaa peräkkäin analyysin tutkimuksissa havaitsemistaan keskeisimmistä suuntauksista:

  • Korruptio, eturistiriidat ja tarjouskilpailujen manipulointi ovat edelleen yleisimpiä EU:n rakennerahastoihin kohdistuvia petoksen muotoja. Joissakin tapauksissa niihin liittyy myös järjestäytyneiden rikollisryhmien yrityksiä hyötyä varoista.
  • Petosten tekijät ovat yhä useammin pyrkineet petoksella hyödyntämään tutkimukseen tai pakolaiskriisin hoitamiseen tarkoitettuja varoja.
  • Tullimaksujen kiertämisessä hyödynnetään valtioiden rajat ylittäviä rikollisia järjestelyjä.

OLAFin ainutlaatuinen rooli kansainvälisissä tutkimuksissa torjuttaessa tuloihin kohdistuvia petoksia:

OLAF esittää kertomuksessaan yhteenvedon toimista, joilla pyritään suojaamaan EU:n tuloja ja joiden ansiosta vuonna 2017 saatiin päätökseen useita tutkimuksia. Järjestäytyneet rikollisryhmät pyrkivät nopeasti hyödyntämään kaikkia mahdollisia puutteita lainsäädännössä tai tulliviranomaisten valmiuksissa toimia valtioiden rajojen yli. Koska OLAF pystyy toimimaan kansainvälisesti sekä keräämään ja jakamaan tietoa nopeasti, sillä on tärkeä rooli tuloihin kohdistuvien petosten ehkäisemisessä ja ratkaisemisessa sekä kansallisten tulliviranomaisten avustamisessa.

Tuki EU:n petostentorjuntapolitiikalle:

OLAF on säännöllisesti mukana neuvoteltaessa säädösehdotuksista, joissa on kyse EU:n taloudellisten etujen suojelemisesta petoksilta ja korruptiolta. Päätös Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta vuonna 2017 oli käännekohta Euroopan unionin taloudellisten etujen puolustamisessa. OLAF on tukenut väsymättä tätä hanketta yli vuosikymmenen ajan, ja se jatkaa yhteistyötä Euroopan syyttäjänviraston kanssa varmistaakseen, että veronmaksajien rahoja suojellaan tuloksellisesti petoksilta ja korruptiolta.

OLAFin kertomus on luettavissa kokonaisuudessaan täällä.

OLAFIN tehtävä ja toimivaltuudet:
OLAFin tehtävä on havaita, tutkia ja estää EU:n varoja koskevia petoksia.

OLAF hoitaa tätä tehtävää
• tekemällä riippumattomia tutkimuksia, joiden kohteena ovat EU:n varoihin liittyvät petokset ja korruptio, jotta EU:n veronmaksajien rahat menisivät perille hankkeisiin, joilla voidaan luoda työpaikkoja ja talouskasvua Euroopassa
• parantamalla kansalaisten luottamusta EU:n toimielimiin tutkimalla EU:n toimielinten henkilöstön ja jäsenten vakavia väärinkäytöksiä
• kehittämällä EU:n petostentorjuntapolitiikkaa.

Riippumattomassa tutkintatehtävässään OLAF voi tutkia petoksiin, korruptioon ja EU:n taloudellisiin etuihin vaikuttaviin muihin rikoksiin liittyviä asioita, jotka koskevat
• kaikenlaisia EU:n menoja (suurimmat menoluokat ovat rakennerahastot, maatalouspolitiikka ja maaseudun kehittämisvarat, suorat menot ja ulkoinen apu)
• eräitä EU:n tuloja, pääasiassa tullimaksuja
• epäilyjä EU:n toimielinten henkilöstön ja jäsenten vakavista väärinkäytöksistä.

Lisätietoja:

Alina BUREA
Tiedottaja
Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)
Puhelin: +32(0)2 29-57336
Sähköposti: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @OLAFPress

Tiedot

Julkaisupäivä
6 kesäkuu 2018
Laatija
Euroopan petostentorjuntavirasto
News type
OLAF press release