Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Csalás bejelentése
Sajtóközlemény6 június 2018Európai Csalás Elleni Hivatal

Az OLAF 2017. évi nagyszabású vizsgálataival több összetett csalási konstrukció felszámolásához járult hozzá

06/06/2018

2018/05. sz. SAJTÓKÖZLEMÉNY

PDF version (205.3 KB)

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) 2017-ben lezárt nagyszabású vizsgálatai ismételten rámutattak, hogy az OLAF képes felderíteni és kivizsgálni az összetett európai és Európán kívüli csalási konstrukciókat. Az OLAF kivizsgált ügyei között szerepelt több nagyarányú alulértékeléssel elkövetett csalás – amelynek során a csalók abból húztak hasznot, hogy az EU-ba importált árukat a valós értéküknél alacsonyabb értéken vámolták el –, mezőgazdasági pénzek szervezett bűnözői csoportok általi elcsalása, valamint nagy infrastrukturális projektekkel kapcsolatban elkövetett csalás. A csalás elleni vizsgálatok során feltárt tendenciákat, valamint az OLAF által irányított konkrét ügyeket és műveleteket a ma közzétett éves jelentés mutatja be.

A jelentést bemutató sajtókonferencián Nicholas Ilett, az OLAF megbízott főigazgatója így nyilatkozott: „2017. évi vizsgálati eredményeink rávilágítanak, hogy munkánk alapvető fontosságú az uniós adófizetők pénzének védelme szempontjából, és biztosítja, hogy az uniós források ne a csalást és a korrupciót, hanem a polgárok számára valódi többletértéket jelentő projekteket támogassák.

Az OLAF 2017. évi vizsgálati eredményei számokban:

  • az OLAF 197 vizsgálatot zárt le és 309 ajánlást intézett az érintett nemzeti és uniós hatóságokhoz,
  • az OLAF több mint 3 milliárd EUR uniós költségvetési forrás visszafizettetésére tett ajánlást. Ez a rendkívül magas szám az OLAF által az év során lezárt több nagyszabású alulértékelési csalási ügynek tudható be,
  • az OLAF 215 új vizsgálatot indított az OLAF szakértői által végzett 1111 előzetes elemzés után,
  • jóllehet az OLAF személyi állománya nem bővült és a kezelt ügyek rendkívül összetettek, az OLAF által végzett vizsgálatok időtartama tovább csökkent, átlagosan 17,6 hónapra.

A csalás elleni vizsgálatok során feltárt tendenciák:

Az OLAF, tevékenysége nemzetközi jellegének köszönhetően, egyedi képet tud alkotni az Európa-szerte elkövetett csalások természetének alakulásáról. Az OLAF már második éve elemzi jelentésében az OLAF-vizsgálatok során tapasztalt legszembetűnőbb tendenciákat:

  • az uniós strukturális alapokat érintő csalási ügyeknél továbbra is gyakori jelenség a korrupció, az összeférhetetlenség és a pályázati eljárások manipulálása, és a pénzekből esetenként szervezett bűnözői csoportok igyekeznek hasznot húzni,
  • egyre elterjedtebb a kutatással, illetve a menekültügyi válsággal kapcsolatos pénzekre irányuló csalás,
  • a vámcsalásra nemzetközi bűnözői rendszerek szakosodtak.

Az OLAF egyedi szerepe a bevételi csalások elleni küzdelemben, a globális vizsgálatok révén:

Az OLAF az idei jelentésében részletes áttekintést nyújt az uniós bevételek védelmére irányuló tevékenységeiről, amely területen egy sor vizsgálatot le is zárt 2017-ben. A szervezett bűnözői csoportok gyorsan kihasználják a joghézagokat és a vámigazgatási szervek nemzetközi operatív kapacitási hiányosságait. Mivel az OLAF képes nemzetközi színtéren működni és gyorsan információkat gyűjteni és megosztani, döntő szerepet játszik a bevételi csalások megelőzésében és kezelésében, valamint a nemzeti vámigazgatási szervek nagy kihívásokkal teli munkájának támogatásában.

Hozzájárulás a csalás elleni uniós szakpolitikákhoz:

Az OLAF rendszerint kiemelt szerepet játszik az EU pénzügyi érdekeinek csalással és korrupcióval szembeni védelméről szóló jogszabályok szövegének megtárgyalásában. Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme terén mérföldkőnek számít az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló 2017. évi határozat. Az OLAF több mint egy évtizede fáradozik lankadatlanul e projekt támogatásán, és az Európai Ügyészség partnereként tovább fog dolgozni az adófizetők pénzének csalás és korrupció elleni hatékony védelmén.

A teljes jelentés itt érhető el.

Az OLAF küldetése, megbízatása és hatáskörei:
Az OLAF küldetése az uniós forrásokkal kapcsolatos csalások felderítése, kivizsgálása és felszámolása.

Az OLAF a következők útján teljesíti küldetését:
• az uniós forrásokat érintő csalással és korrupcióval kapcsolatos független vizsgálatok lefolytatása annak érdekében, hogy az uniós adófizetők pénze az európai munkahelyteremtést és növekedést ösztönző projektekhez jusson,
• hozzájárulás a polgárok uniós intézményekbe vetett bizalmának erősítéséhez az uniós személyzet, valamint az uniós intézmények tagjai által elkövetett súlyos kötelességszegések kivizsgálása révén,
• a csalás elleni határozott uniós szakpolitika kialakítása.

Független vizsgálati feladatkörében az OLAF a következők vonatkozásában vizsgálhatja az EU pénzügyi érdekeit érintő csalással, korrupcióval és egyéb bűncselekményekkel kapcsolatos ügyeket:
• valamennyi uniós kiadás: a főbb kiadási kategóriákat a strukturális alapok, az agrárpolitikai és vidékfejlesztési alapok, a közvetlen kiadások és a külső segélyek képezik,
• az uniós bevételek egyes területei, elsősorban a vámok,
• az uniós személyzet, valamint az uniós intézmények tagjai által elkövetett súlyos kötelességszegés gyanúja.

További részletek:

Alina BUREA
Szóvivő
Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)
Telefon: +32(0)2 29-57336
E-mail-cím: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @OLAFPress

Leírás

Közzététel dátuma
6 június 2018
Szerző
Európai Csalás Elleni Hivatal
News type
OLAF press release