Pāriet uz galveno saturu
European Anti-Fraud Office
Ziņot par krāpniecību
Paziņojums presei2018. gada 6. jūnijsEiropas Birojs krāpšanas apkarošanai

OLAF 2017. gadā: ar liela mēroga izmeklēšanām pārtrauc sarežģītas krāpšanas shēmas

06/06/2018

PAZIŅOJUMS PRESEI Nr. 05/2018

PDF version (215.65 KB)

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) 2017. gadā pabeidza liela mēroga izmeklēšanas, no jauna demonstrējot spēju atklāt un izmeklēt sarežģītas krāpšanas shēmas visā Eiropā un ārpus tās. OLAF izmeklēšanas aptvēra gan liela apjoma krāpšanu saistībā ar pārāk zemas vērtības noteikšanu, kad krāpnieki guva peļņu no ES importētu preču nepatiesi zemas vērtības deklarēšanas, gan gadījumus, kad OLAF vērsās pret tādām organizētām noziedzīgām grupām, kuras nodarbojās ar lauksaimniecībai paredzēta finansējuma izkrāpšanu, un gadījumus, kad izmeklētāji konstatēja krāpšanu nozīmīgos infrastruktūras projektos. Šodien publicētajā gada ziņojumā parādītas tendences krāpšanas izmeklēšanā, kā arī konkrētas lietas un OLAF vadībā veiktas operatīvās darbības.

Preses konferencē par šo ziņojumu OLAF ģenerāldirektora v. i. Nikolass Ilets teica: “Mūsu izmeklēšanas 2017. gadā liecina, ka mūsu darbs ir ļoti nozīmīgs, lai aizsargātu ES nodokļu maksātāju naudu un nodrošinātu, ka ES līdzekļi neveicina krāpšanu un korupciju, bet gan finansē projektus, kas var sniegt reālu pievienoto vērtību iedzīvotājiem.”

OLAF izmeklēšanas darbību rādītāji 2017. gadā

  • OLAF pabeidza 197 izmeklēšanas, sniedzot 309 ieteikumus attiecīgajām dalībvalstu un ES iestādēm.
  • OLAF ieteica ES budžetā atgūt vairāk nekā 3 miljardus eiro. Šis ārkārtīgi augstais rādītājs izriet no liela apjoma krāpšanas gadījumiem saistībā ar pārāk zemas vērtības noteikšanu, kurus OLAF pabeidzis izmeklēt gada laikā.
  • OLAF sāka 215 jaunas izmeklēšanas pēc 1111 sākotnējām analīzēm, kuras bija veikuši OLAF eksperti.
  • Nepalielinot darbinieku skaitu un neraugoties uz izmeklējamo lietu sarežģītību, OLAF ir izdevies vēl vairāk samazināt izmeklēšanu ilgumu kopumā līdz 17,6 mēnešiem.

Tendences krāpšanas izmeklēšanā

OLAF darbības starptautiskā dimensija ļauj tam gūt unikālu priekšstatu par izmaiņām krāpšanas tendencēs visā Eiropā. Otro gadu pēc kārtas OLAF šajā ziņojumā sniedz analīzi par izteiktākajām tendencēm, kas atklātas OLAF izmeklēšanās:

  • korupcija, interešu konflikti un manipulēšana ar konkursa procedūrām joprojām ir bieža parādība krāpšanā, kas skar ES struktūrfondus, un dažos gadījumos peļņu mēģina gūt organizētas noziedzīgas grupas;
  • krāpnieki aizvien vairāk mēģina izkrāpt līdzekļus, kas paredzēti pētniecībai vai bēgļu krīzei;
  • izvairīšanās no muitas nodokļiem notiek ar starptautisku noziedzīgu shēmu palīdzību.

OLAF īpašā loma cīņā pret ieņēmumu krāpšanu, veicot globālas izmeklēšanas

OLAF šajā ziņojumā sniedz detalizētu pārskatu par savu darbību, kuras mērķis ir aizsargāt ES ieņēmumus, un virkni izmeklēšanu, kuras 2017. gadā noslēgtas šajā jomā. Organizētas noziedzīgas grupas ātri izmanto jebkādas nepilnības tiesību aktos vai muitas administrāciju spējā rīkoties pāri robežām. Šajā sakarībā, ņemot vērā OLAF spēju darboties transnacionāli un ātri apkopot un apmainīties ar informāciju, birojam ir būtiska nozīme, lai novērstu un apkarotu ieņēmumu krāpšanu, kā arī palīdzētu valstu muitas administrācijām to sarežģītajā darbā.

Devums ES krāpšanas apkarošanas politikā

OLAF regulāri aktīvi iesaistās tādu tiesību aktu apspriešanā, kas saistīti ar ES finanšu interešu aizsardzību pret krāpšanu un korupciju. 2017. gadā pieņemtais lēmums izveidot Eiropas Prokuratūru iezīmēja būtisku pavērsienu Eiropas Savienības finanšu interešu aizstāvībā. OLAF vairāk nekā desmit gadus ir neatlaidīgi strādājis šā projekta atbalstam un turpinās strādāt kopā ar Eiropas Prokuratūru, lai nodrošinātu, ka nodokļu maksātāju nauda tiek efektīvi aizsargāta pret krāpšanu un korupciju.

Lai iepazītos ar ziņojuma pilnu tekstu, klikšķiniet šeit.

OLAF uzdevumi, pilnvaras un kompetence
OLAF uzdevums ir atklāt, izmeklēt un novērst krāpšanu saistībā ar ES līdzekļiem.

OLAF pilda savus uzdevumus:
• veicot neatkarīgu izmeklēšanu par krāpšanu un korupciju saistībā ar ES līdzekļiem, lai nodrošinātu to, ka visa ES nodokļu maksātāju nauda nonāk projektos, kuri var radīt darbvietas un izaugsmi Eiropā;
• stiprinot iedzīvotāju uzticēšanos ES iestādēm, izmeklējot ES ierēdņu un ES iestāžu darbinieku būtiskus pārkāpumus;
• veidojot stabilu ES krāpšanas apkarošanas politiku.

Īstenojot savu neatkarīgās izmeklēšanas funkciju, OLAF var izmeklēt lietas saistībā ar krāpšanu, korupciju un citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas apdraud ES finanšu intereses attiecībā uz:
• visiem ES izdevumiem – galvenās izdevumu kategorijas ir struktūrfondi, lauksaimniecības politika un lauku attīstības fondi, tiešie izdevumi un ārējais atbalsts;
• dažām ES ieņēmumu jomām, galvenokārt muitas nodokļiem;
• aizdomām par ES ierēdņu un ES iestāžu darbinieku būtiskiem pārkāpumiem.

Sīkāka informācija:

Alina BUREA
Runaspersona
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)
Tālrunis: +32(0)2 29-57336
E-pasts: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @OLAFPress

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2018. gada 6. jūnijs
Autors
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai
News type
OLAF press release