Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Semnalați cazuri de fraudă
Comunicat de presă6 iunie 2018Oficiul European de Luptă Antifraudă

OLAF în 2017: investigații de mare amploare au pus capăt unor scheme de fraudă complexe

06/06/2018

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 5/2018

PDF version (205.07 KB)

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a închis în 2017 investigații de mare amploare, confirmând, încă o dată, capacitatea sa de a detecta și de a ancheta scheme de fraudă complexe în Europa și dincolo de granițele acesteia. OLAF a investigat o gamă variată de cazuri, de la cele de fraudă gravă prin subevaluare, în care făptuitorii au înregistrat profituri din declararea falsă a unor valori scăzute ale mărfurilor la importul în UE, la cazurile în care OLAF a combătut grupuri infracționale organizate de fraudare a fondurilor destinate agriculturii sau la cazurile în care investigatorii au scos la iveală fraude în proiecte mari de infrastructură. Raportul anual publicat astăzi prezintă tendințele identificate de investigațiile antifraudă, precum și cazuri și operațiuni specifice desfășurate sub conducerea OLAF.  

În cadrul conferinței de presă de prezentare a raportului, directorul general interimar al Oficiului, Nicholas Ilett, a declarat că „rezultatele în materie de investigare pe care le-am obținut în 2017 arată că activitatea noastră are un rol esențial în protejarea banilor contribuabililor UE și în asigurarea faptului că fondurile UE nu alimentează frauda și corupția, în loc să finanțeze proiecte care pot să genereze o valoare adăugată reală pentru cetățeni”.

Rezultatele în materie de investigații obținute de OLAF în 2017, în cifre:

  • OLAF a finalizat 197 de investigații, formulând 309 recomandări adresate autorităților relevante ale statelor membre și ale UE.
  • OLAF a recomandat recuperarea a peste 3 miliarde EUR la bugetul UE. Această cifră extrem de ridicată rezultă din cazurile grave de fraudă prin subevaluare finalizate de OLAF în decursul anului.
  • OLAF a deschis 215 investigații noi, în urma a 1 111 analize preliminare efectuate de experții săi.
  • În condițiile în care nu a beneficiat de o majorare a efectivelor de personal și în pofida complexității cazurilor tratate, OLAF a reușit să reducă și mai mult durata investigațiilor sale, care a ajuns la 17,6 luni per ansamblu.

Tendințe identificate de investigațiile antifraudă:

Dimensiunea transnațională a activității sale, îi permite OLAF-ului să își formeze o imagine de ansamblu unică asupra caracterului, în continuă schimbare, al fraudei în întreaga Europă. Pentru al doilea an consecutiv, OLAF prezintă în acest raport o analiză a unora dintre cele mai frapante tendințe identificate de investigațiile sale:

  • Corupția, conflictele de interese și manipularea procedurilor de licitație continuă să fie des întâlnite în cazuri de fraudă care afectează fondurile structurale europene; în unele situații, grupuri infracționale organizate încercând să obțină profit.
  • Fondurile destinate cercetării sau crizei refugiaților sunt vizate tot mai mult de încercări de fraudare.
  • Sustragerea de la plata taxelor vamale este organizată prin intermediul unor scheme infracționale transnaționale.

Rolul unic al OLAF în lupta împotriva fraudei asupra veniturilor prin investigații globale:

În acest raport, OLAF prezintă o imagine detaliată asupra activităților sale care vizează protejarea veniturilor UE, încheind în 2017 o serie de investigații în acest domeniu. Într-adevăr, orice lacune ale cadrului legislativ sau ale capacității operaționale a administrațiilor vamale de a-și desfășura activitatea la nivel transfrontalier sunt exploatate rapid de grupurile infracționale organizate. În acest context, datorită capacității sale de a acționa la nivel transnațional și de a colecta și de a transmite rapid informații, OLAF joacă un rol crucial în prevenirea și combaterea fraudei asupra veniturilor, precum și în acordarea de asistență administrațiilor vamale naționale în activitatea lor dificilă.

Contribuția la politicile UE de luptă împotriva fraudei:

OLAF este implicat cu regularitate în prima linie a negocierilor privind textele legislative care au ca obiect protecția intereselor financiare ale UE împotriva fraudei și a corupției. Decizia de a institui un Parchet European, în 2017, marchează o etapă crucială în apărarea intereselor financiare ale Uniunii Europene. Timp de peste un deceniu, OLAF a depus eforturi susținute în sprijinul acestui proiect și va continua să colaboreze cu Parchetul European pentru a asigura că banii contribuabililor sunt protejați în mod eficace împotriva fraudei și a corupției.

Pentru a citi raportul complet, faceți clic aici.

Misiunea, mandatul și competențele OLAF:
OLAF are misiunea de a identifica, de a investiga și de a opri actele de fraudă care implică fonduri ale UE.

OLAF își îndeplinește misiunea prin:
• efectuarea unor investigații independente privind actele de fraudă și de corupție care implică fonduri ale UE, astfel încât să se asigure că toți banii contribuabililor din UE ajung la proiecte care pot să creeze locuri de muncă și să genereze creștere economică în Europa;
• contribuirea la întărirea încrederii cetățenilor în instituțiile UE, prin investigarea cazurilor de abateri profesionale grave ale personalului și ale membrilor instituțiilor UE;
• elaborarea unei politici solide a UE de combatere a fraudei.

În cadrul funcției sale de investigare independentă, OLAF poate cerceta chestiuni legate de acte de fraudă, de corupție și de alte infracțiuni care afectează interesele financiare ale UE în ceea ce privește:
• toate cheltuielile UE: principalele categorii de cheltuieli sunt: fondurile structurale, politica agricolă și fondurile de dezvoltare rurală, cheltuielile directe și ajutorul extern;
• anumite tipuri de venituri ale UE, în principal taxele vamale;
• suspiciunile de abateri profesionale grave ale personalului și ale membrilor instituțiilor UE.

Pentru informații suplimentare:

Alina BUREA
Purtător de cuvânt  
Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)
Telefon: +32(0)2 29-57336
Email: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @OLAFPress

Detalii

Data publicării
6 iunie 2018
Autor
Oficiul European de Luptă Antifraudă
News type
OLAF press release