Preskoči na glavno vsebino
European Anti-Fraud Office
Prijava goljufije
Sporočilo za javnost6. junij 2018Evropski urad za boj proti goljufijam

OLAF v letu 2017: obsežne preiskave omogočile ustavitev kompleksnih goljufij

06/06/2018

SPOROČILO ZA MEDIJE št. 05/2018

PDF version (200.54 KB)

Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) je v letu 2017 zaključil več obsežnih preiskav in ponovno dokazal, da je sposoben odkrivati in preiskovati kompleksne goljufije po vsej Evropi ter onstran njenih meja. Med primeri preiskav urada OLAF so bila obsežna podcenjevanja, ko so goljufi služili na račun prijav neresnično nizkih vrednosti blaga pri uvozu v EU, primeri, v katerih je OLAF preiskoval organizirane kriminalne združbe, ki so se ukvarjale z goljufijami na področju skladov, namenjenih kmetijstvu, ali preiskave goljufij pri velikih infrastrukturnih projektih. V danes objavljenem letnem poročilu so predstavljena gibanja pri preiskavah goljufij ter specifični primeri in ukrepi urada OLAF.  

Na tiskovni konferenci za predstavitev poročila je vršilec dolžnosti generalnega direktorja Nicholas Ilett povedal: „Naše preiskave v letu 2017 pričajo o ključnem pomenu našega dela za zaščito denarja davkoplačevalcev EU. Poleg tega je naš cilj zagotoviti, da sredstva EU ne spodbujajo goljufij in korupcije, pač pa se porabijo za financiranje projektov z resnično dodano vrednostjo za državljane.“

Preiskovalne dejavnosti urada OLAF v letu 2017 v številkah:

  • urad OLAF je zaključil 197 preiskav ter izdal 309 priporočil pristojnim nacionalnim organom in organom EU.
  • Urad je izdal priporočila za izterjavo prek 3 milijard EUR v korist proračuna EU.Ta izredno visok znesek se razlaga s primeri obsežnih podcenjevanj, ki jih je urad OLAF zaključil med letom.
  • Urad OLAF je začel 215 novih preiskav, in sicer po 1111 predhodnih proučitvah, ki so jih izvedli strokovnjaki urada OLAF.
  • Brez dodatnih človeških virov in kljub kompleksnosti zadev je uradu uspelo skrajšati povprečno trajanje preiskav na 17,6 meseca.

Gibanja v preiskavah goljufij:

čezmejna razsežnost dela uradu OLAF omogoča edinstven vpogled v spreminjajoče se vzorce goljufij po vsej Evropi. Drugič zapored urad OLAF v tem poročilu predstavlja analizo nekaterih najpomembnejših gibanj, ki jih je zasledil med raziskavami:

  • korupcija, navzkrižje interesov  in manipulacija razpisnih postopkov so še vedno pogosti v primerih goljufij, povezanih s strukturnimi skladi EU, pri čemer so v nekaterih primerih udeležene tudi organizirane kriminalne združbe;
  • Goljufi vse bolj poskušajo zlorabljati sredstva, namenjena raziskavam ali begunski krizi;
  • carinska utaja se izvaja z mednarodnimi kriminalnimi dejanji.

Edinstvena vloga urada OLAF v boju proti goljufijam na področju prihodkov s pomočjo globalnih preiskav:

Urad v tem poročilu predstavlja podroben pregled svojih dejavnosti za zaščito prihodkov EU ter vrsto preiskav na tem področju, zaključenih v letu 2017. Organizirane kriminalne združbe hitro izkoristijo kakršnekoli vrzeli v zakonodaji ali operativni zmogljivosti carinskih uprav za delovanje preko meja. Urad OLAF ima zaradi svoje zmogljivosti za čezmejno delovanje ter sposobnosti za hitro zbiranje in razširjanje informacij ključno vlogo pri preprečevanju in odpravljanju goljufij na področju prihodkov ter pri podpori nacionalnim carinskim upravam pri njihovem zahtevnem delu.

Prispevek k politikam EU za boj proti goljufijam:

urad OLAF ima redno osrednjo vlogo pri pogajanjih o zakonodajnih besedilih v zvezi z zaščito finančnih interesov EU pred goljufijami in korupcijo. Odločitev o ustanovitvi evropskega javnega tožilstva leta 2017 je bil mejnik v zaščiti finančnih interesov Evropske unije. Urad OLAF je več kot desetletje neutrudno podpiral ta projekt in bo še naprej sodeloval z Evropskim javnim tožilstvom, da se zagotovi učinkovita zaščita davkoplačevalskega denarja pred goljufijami in korupcijo.

Celotno poročilo je na voljo tukaj.

Naloge, pooblastila in pristojnosti urada OLAF
Naloga urada OLAF je odkrivanje, preiskovanje in preprečevanje goljufij v zvezi s sredstvi EU.

Urad OLAF izpolnjuje svoje naloge:
• z opravljanjem neodvisnih preiskav goljufij in korupcije v zvezi s sredstvi EU za zagotovitev, da se bo denar vseh davkoplačevalcev EU uporabil za projekte, ki lahko ustvarjajo delovna mesta in rast v Evropi;
• s prispevanjem k večjemu zaupanju državljanov v institucije EU, tako da preiskuje hujše kršitve, ki jih storijo uslužbenci EU in člani institucij EU;
• z razvojem premišljene politike EU za boj proti goljufijam.

Urad OLAF v svoji neodvisni preiskovalni funkciji lahko preiskuje zadeve v zvezi z goljufijami, korupcijo in drugimi kaznivimi dejanji, ki škodijo finančnim interesom EU v zvezi:
• z vsemi odhodki EU: glavne kategorije porabe so strukturni skladi, kmetijska politika in skladi za razvoj podeželja, neposredni odhodki in zunanja pomoč;
• z nekaterimi področji prihodkov EU, predvsem carinami;
• s sumi hujših kršitev s strani osebja EU in članov institucij EU.

Za dodatne informacije:

Alina BUREA
Uradna govorka
Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)
Telefon: +32(0)2 29-57336
E-naslov: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @OLAFPress

Več informacij

Datum objave
6. junij 2018
Avtor
Evropski urad za boj proti goljufijam
News type
OLAF press release