Přejít na hlavní obsah
European Anti-Fraud Office
Ohlášení podvodu
Tisková zpráva3. září 2019Evropský úřad pro boj proti podvodům

OLAF v roce 2018: rozsáhlá vyšetřování zastavila organizovanou trestnou činnost a zamezila velkým přeshraničním podvodům

03/09/2019

TISKOVÁ ZPRÁVA č. 07/2019

PDF version (209.38 KB)

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) zaznamenal i v roce 2018 řadu úspěchů. Svá vyšetřování soustředil zejména tam, kde může občanům Unie přinést největší přidanou hodnotu: na komplexní nadnárodní případy, které by orgány jednotlivých států samostatně vyřešit nedokázaly. Ať už se jednalo o strukturální fondy, cla či přímé výdaje, díky jedinečné odborné znalosti OLAFu a jeho týmu vysoce kvalifikovaných vyšetřovatelů, forenzních specialistů a analytiků se podařilo vyřešit i ty nejsložitější případy a zabránit tak osobám páchajícím organizovanou trestnou činnost ve zpronevěřování prostředků z rozpočtu EU.

Generální ředitel úřadu OLAF Ville Itälä okomentoval tyto výsledky slovy: „Výsledky úřadu ukazují, že naše práce má význam. Chráníme nejen finanční zájmy EU, ale i zdraví a blahobyt jejích občanů.“

Výsledky vyšetřování OLAFu v roce 2018 v číslech:

  • OLAF úspěšně uzavřel 167 případů a vydal 256 doporučení příslušným vnitrostátním a evropským orgánům,
  • OLAF doporučil získat zpět do rozpočtu EU 371 milionů EUR a
  • v návaznosti na 1259 předběžných analýz svých expertů OLAF zahájil 219 nových vyšetřování.

Trendy ve vyšetřování podvodů:

Přeshraniční dimenze jeho činnosti umožňuje úřadu OLAF získávat dobrý přehled o tom, jakým směrem se páchání podvodů v Evropě v současnosti ubírá. Ve své zprávě proto předkládá také analýzu několika nejvýraznějších trendů, které jeho vyšetřování odhalilo:

  • zakládání falešných společností a provádění fingovaných obchodních transakcí za účelem zisku peněžních prostředků EU,
  • podvodů při propagaci zemědělských produktů, u kterých často dochází k praní špinavých peněz skrze třetí země, a
  • krácení cel, páchaných mezinárodními zločineckými organizacemi.

Ochrana unijních peněz před pachateli organizované trestné činnosti

Úřad se ve své letošní zprávě věnuje mimo jiné způsobům, jakými maří plány pachatelů organizované trestné činnosti, kteří se pokoušejí zpronevěřit peněžní prostředky EU. V boji proti komplexním podvodům páchaným vysoce organizovanými pachateli jsou využívány zejména mnohaleté zkušenosti vyšetřovatelů úřadu, kteří jsou zároveň vysoce specializovanými odborníky. Díky nim a svým znalostem jsou proto schopni rychle rozpoznat dané vzorce trestné činnosti, a tím případy rychleji vyřešit nebo odhalit nové druhy podvodů.

Podíl na tvorbě politik EU v boji proti podvodům

Kromě své vyšetřovací činnosti se OLAF aktivně podílí i na vytváření politik Evropské unie v oblasti boje proti podvodům.

V roce 2018 úřad přispěl ke zformulování nové Strategie Komise proti podvodům, přičemž nyní bude řídit i její realizaci. Strategie navrhuje zejména provádění důkladnějších datových analýz za účelem přijetí fakticky odůvodněných opatření v boji proti podvodům a také podrobnější analýzy rizika podvodů, které by měly přispět i k efektivnějšímu nasazení kontrol.

Lepší nástroje odpovídající měnícímu se prostředí

V květnu 2018 přijala Evropská komise návrh novely právního předpisu, který upravuje fungování úřadu OLAF. V tomto dokumentu Komise navrhla, aby bylo více důkazů získaných úřadem přípustných i v řízeních před vnitrostátními soudy, aby měl úřad přístup i k bankovním účtům, mohl snadněji provádět kontroly na místě a měl k dispozici rovněž všechny nástroje nezbytné k plnění svého mandátu v oblasti DPH. Cílem návrhu je také zajistit, aby byl OLAF schopný efektivně spolupracovat s Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO) a jeho fungování tak v zájmu občanů Unie doplňovat.

Celou zprávu naleznete zde.

Úkoly, mandát a pravomoci úřadu OLAF:
Úkolem OLAFu je odhalovat podvody s finančními prostředky EU, vyšetřovat je a bránit jim.

Tento úkol plní OLAF tím, že:
• provádí nezávislá vyšetřování podvodů a korupce souvisejících s finančními prostředky EU tak, aby bylo zajištěno, že všechny peníze daňových poplatníků EU skutečně směřují do projektů, které vytvářejí pracovní místa a přispívají k ekonomickému růstu v Evropě,
• přispívá k posilování důvěry občanů v orgány EU skrze vyšetřování závažných pochybení zaměstnanců EU a členů jejích orgánů, a
• vytváří účinnou unijní politiku v boji proti podvodům.

V rámci svého mandátu může OLAF nezávisle vyšetřovat záležitosti týkající se podvodů, korupce a jiných trestných činů, které poškozují finanční zájmy EU, v souvislosti s:
• veškerými výdaji EU, přičemž hlavními kategoriemi výdajů jsou strukturální fondy, fondy zemědělské politiky a rozvoje venkova, přímé výdaje a vnější pomoc,
• některými oblastmi příjmů EU, zejména v případě cel, a
• podezřeními na závažná pochybení ze strany zaměstnanců a členů orgánů EU.

Pro více informací:

Jana CAPPELLO     
mluvčí
Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF)  
telefon: +32 22985549      
e-mail: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)  
http://ec.europa.eu/anti_fraud   
Twitter: @OLAFPress  

Podrobnosti

Datum zveřejnění
3. září 2019
Autor /Autorka
Evropský úřad pro boj proti podvodům
News type
OLAF press release