Preskoči na glavno vsebino
European Anti-Fraud Office
Prijava goljufije
Sporočilo za javnost3. september 2019Evropski urad za boj proti goljufijam

Urad OLAF v letu 2018: obsežne preiskave odpravile sisteme čezmejnih goljufij in ustavile organizirane kriminalne združbe

03/09/2019

SPOROČILO ZA MEDIJE št. 07/2019

PDF version (201.64 KB)

Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) je leta 2018 uspešno nadaljeval svoje preiskovalne dejavnosti, pri čemer se je osredotočal na področja, na katerih bi lahko zagotovil največjo dodano vrednost evropskim državljankam in državljanom, tj. na zapletene čezmejne primere, ki jih nacionalni organi ne bi mogli sami obravnavati. Ne glede na to, ali je šlo za strukturne sklade, carine ali neposredne dohodke, je urad s svojim edinstvenim strokovnim znanjem in ekipo visoko usposobljenih preiskovalcev, sodnomedicinskih strokovnjakov in analitikov pomagal rešiti tudi najzahtevnejše primere in preprečiti organiziranim kriminalnim združbam, da bi škodovale proračunu EU.

„Rezultati urada OLAF kažejo, da je naše delo koristno. Ne varujemo le finančnih interesov EU, temveč tudi zdravje in blaginjo evropskih državljank in državljanov,“ je povedal generalni direktor urada OLAF Ville Itälä.

Preiskovalne dejavnosti urada OLAF v letu 2018 v številkah:

  • urad je zaključil 167 preiskav ter pristojnim nacionalnim organom in organom EU izdal 256 priporočil;
  • izdal je priporočila za izterjavo 371 milijonov EUR v korist proračuna EU;
  • začel je 219 novih preiskav na podlagi 1 259 predhodnih analiz, ki so jih izvedli njegovi strokovnjaki.

Trendi v preiskavah goljufij:

Čezmejna razsežnost dela uradu OLAF omogoča edinstven vpogled v spreminjajoče se vzorce goljufij po vsej Evropi. Zato se je urad odločil predstaviti analizo nekaterih najpomembnejših trendov, ki jih je zasledil med preiskavami:

  • ustanavljanje lažnih družb in prikrivanje ponarejenih poslovnih transakcij za pridobitev sredstev EU;
  • goljufije pri promociji kmetijskih proizvodov, pri čemer se denar pogosto pere prek tretjih držav;
  • carinska utaja, ki se izvaja s čezmejnimi kriminalnimi dejanji.

Urad OLAF ščiti denar EU pred organiziranimi kriminalnimi združbami

Letošnje poročilo se osredotoča tudi na to, kako je urad OLAF preprečil načrte organiziranih kriminalnih združb, ki so poskušali pridobiti sredstva EU. V boju proti zapletenim goljufijam, ki jih izvajajo visoko organizirane kriminalne združbe, so izkušnje zelo koristne. Preiskovalci urada OLAF niso samo predani uslužbenci, temveč imajo tudi večletne izkušnje. Tako lahko hitro prepoznajo vzorce ter uporabijo svoje znanje za hitrejše reševanje primerov in odkrivanje novih področij goljufij.

Prispevek k politikam EU za boj proti goljufijam

Urad OLAF je poleg preiskav dejaven tudi pri razvoju politik Evropske unije za boj proti goljufijam.

Leta 2018 je urad OLAF pomembno prispeval k razvoju nove strategije Komisije za boj proti goljufijam, zdaj pa bo prevzel tudi vodilno vlogo pri njenem izvajanju. Strategija predlaga okrepljeno analizo podatkov za na dokazih temelječe ukrepe politike za boj proti goljufijam ter celovitejšo analizo tveganj goljufij, ki bi morala voditi k boljši uporabi kontrol za boj proti goljufijam.

Boljša orodja, primerna za razvijajoče se področje boja proti goljufijam

Evropska komisija je maja 2018 sprejela tudi predlog spremembe pravne podlage urada OLAF. Komisija je predlagala, naj se poveča dopustnost dokazov urada OLAF na nacionalnih sodiščih, uradu omogoči dostop do bančnih računov, olajšajo pregledi na kraju samem in uradu zagotovijo potrebna orodja za izpolnjevanje njegovih nalog na področju DDV. Namen predloga spremembe je zagotoviti, da lahko urad OLAF učinkovito sodeluje z novim Evropskim javnim tožilstvom (EJT) in dopolnjuje njegovo delo v korist evropskih državljank in državljanov.

Celotno poročilo je na voljo tukaj.

Naloge, pooblastila in pristojnosti urada OLAF
Naloga urada OLAF je odkrivanje, preiskovanje in preprečevanje goljufij v zvezi s sredstvi EU.

Urad OLAF izpolnjuje svoje naloge z:
• opravljanjem neodvisnih preiskav goljufij in korupcije v zvezi s sredstvi EU za zagotovitev, da se bo denar vseh davkoplačevalcev EU uporabil za projekte, ki lahko ustvarjajo delovna mesta in rast v Evropi;
• prispevanjem k večjemu zaupanju državljank in državljanov v institucije EU, tako da preiskuje hujše kršitve, ki jih storijo uslužbenci EU in člani institucij EU;
• razvojem premišljene politike EU za boj proti goljufijam.

Urad OLAF lahko v svoji neodvisni preiskovalni funkciji preiskuje zadeve v zvezi z goljufijami, korupcijo in drugimi kaznivimi dejanji, ki škodijo finančnim interesom EU v zvezi z:
• vsemi odhodki EU: glavne kategorije porabe so strukturni skladi, kmetijska politika in
skladi za razvoj podeželja, neposredni odhodki in zunanja pomoč;
• nekaterimi področji prihodkov EU, predvsem carinami;
• sumi hujših kršitev s strani uslužbencev EU in članov institucij EU.

Več informacij:

Jana CAPPELLO
Uradna govorka
Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)
Telefon: +32(0)2 29-85549
E-naslov: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @OLAFPress

Več informacij

Datum objave
3. september 2019
Avtor
Evropski urad za boj proti goljufijam
News type
OLAF press release