Glavni sadržaj
European Anti-Fraud Office
Prijavite prijevaru
Priopćenje za tisak10. lipnja 2021.Europski ured za borbu protiv prijevara

OLAF 2020.: suzbijanje prijevara, zaštita Europljana

10/06/2021

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE br. 12/2021.

PDF version (242.12 KB)

Jedna od aktivnosti Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) koja je obilježila njegov rad 2020. bila je zaštita građana EU-a od krivotvorene ili nekvalitetne medicinske opreme povezane s pandemijom koronavirusa. Prilagodivši svoje metode rada ograničenjima kretanja i putovanja, OLAF je nastavio s istragama kako bi zaštitio proračun EU-a od složenih prijevara, krivotvorenja, krijumčarenja, korupcije i sukoba interesa. Vodeći računa o tome da se sredstva EU-a troše kako treba i gdje treba – na opću korist – OLAF je zaključio više od 200 istraga i preporučio povrat više od 293 milijuna eura.

Komentirajući objavu godišnjeg izvješća OLAF-a za 2020., njegov glavni direktor Ville Itälä izjavio je: Iako je 2020. po mnogočemu bila jedinstvena godina, OLAF-ovim istragama razotkriveni su slučajevi tajnog dogovaranja, sukoba interesa, manipuliranja natječajima, pranja novca i slično, kao i svake godine. To je jasan dokaz da pandemija nije omela potencijalne prevarante. Naprotiv, virus je mnogima bio nova prilika za prijevare, a posebno unosne bile su one povezane s krivotvorenim ili nekvalitetnim proizvodima kao što su maske ili sredstva za dezinfekciju ruku, što je OLAF-u donijelo dodatni posao. Iznimno sam ponosan što su moji kolege u OLAF-u bili itekako dorasli tim izazovima. Zahvaljujući njihovoj otpornosti, kreativnosti i fleksibilnosti mogli smo nastaviti raditi istim tempom i štititi europske građane unatoč pandemiji.

Uspješnost OLAF-ovih istraga 2020.:

  • zaključeno je 230 istraga i izdano 375 preporuka nadležnim tijelima država članica i EU-a
  • preporučen je povrat 293,4 milijuna eura u proračun EU-a
  • otvoreno je 290 novih istraga nakon što su OLAF-ovi stručnjaci proveli 1098 preliminarnih analiza.

Trendovi u istragama prijevara:

Prema godišnjem izvješću, osim krivotvorene medicinske robe i osobne zaštitne opreme povezane s pandemijom, OLAF-ovi su istražitelji 2020. otkrili i niz drugih trendova u području prijevara, uključujući:

  • sukob interesa i tajno dogovaranje korisnika sredstava i ugovaratelja, posebno u području javne nabave
  • lažne ili napuhane račune, korupciju i sukob interesa u području financiranja poljoprivrede i ruralnog razvoja, često povezane s pranjem novca
  • prijevare povezane s fondovima za istraživanje
  • krijumčarenje cigareta i duhana
  • prijevare koje štete okolišu i bioraznolikosti.

Pokušaji milijunskih prijevara

Kao i prethodnih godina, jedan od glavnih trendova koje je OLAF utvrdio 2020. bilo je manipuliranje postupkom javne nabave i javnih natječaja u pokušaju pronevjere sredstava iz fondova EU-a. Mehanizmi prijevare često obuhvaćaju više država članica EU-a i uključuju složene planove za pranje nezakonito stečenog novca. U jednom slučaju, koji je uključivao Rumunjsku, Italiju, Belgiju i Španjolsku, OLAF je preporučio povrat 25 milijuna eura. Novac koji je trebo biti uložen u cestovnu infrastrukturu opran je preko povezanih poduzeća i plaćanja za fiktivne usluge, a OLAF je otkrio i da je dodijeljen preko sumnjive veze u nacionalnim tijelima. Među drugim primjerima u godišnjem izvješću spominju se prijevare usmjerene na fondove za istraživanje, poljoprivredu, ruralni razvoj i socijalne fondove. U nekim slučajevima OLAF je otkrio da su sredstva EU-a zatražena na temelju krivotvorenih dokumenata, a mnogi su bili povezani i s pranjem novca.

Zaštita zdravlja, sigurnosti i okoliša

Pandemija bolesti COVID-19 dovela je do iznenadnog i golemog povećanja potražnje za osobnom zaštitnom opremom, u čemu su krivotvoritelji vidjeli dobru priliku za zaradu. OLAF ih prati od ožujka 2020., a dosad je identificirao više od 1000 sumnjivih subjekata i pomogao u zapljeni milijuna nekvalitetnih ili krivotvorenih artikala povezanih s pandemijom, posebno maski za lice, ali i sredstava za dezinfekciju ruku i kompleta za testiranje. Zdravlje i sigurnost potrošača u EU-u OLAF je u zajedničkim operacijama s partnerima štitio i otkrivanjem krivotvorene hrane i pića. U jednoj takvoj operaciji zaplijenjeno je oko 1,3 milijuna litara krivotvorenog vina i alkoholnih pića. Istrage su se vodile i u području okoliša jer prevaranti i krijumčari sve češće operiraju baš u tom području. OLAF je sudjelovao u zapljeni nezakonitih pesticida i spriječio da više tona nezakonitih rashladnih plinova (HFC) dospije u EU. Jedna pošiljka od 14 tona HFC-a, koja je zahvaljujući OLAF-u zaplijenjena 2020., imala bi isti učinak na okoliš kao 38 povratnih letova iz Amsterdama u Sydney.

Cigarete i duhan izvana i unutar EU-a

Duhanski proizvodi čine velik dio krijumčarene ili krivotvorene robe kojom se OLAF bavi svake godine. Sa svojim je partnerima 2020. ukupno zaplijenio gotovo 370 milijuna cigareta koje potječu izvan EU-a, namijenjenih nezakonitoj prodaji u EU-u. OLAF je iznimno aktivan i u borbi protiv krivotvoritelja koji se bave nezakonitom proizvodnjom cigareta u EU-u. Trogodišnja operacija u kojoj je sudjelovalo 10 zemalja dovela je do zapljene 95 milijuna ilegalnih cigareta i 300 tona duhana. Uhićeno je više od 200 osoba, a izbjegnuta financijska šteta procijenjena je na 80 milijuna eura. OLAF je bio uključen i u tri glavne operacije za suzbijanje krijumčarenja duhana za vodenu lulu, proizvoda koji je zadnjih godina sve popularniji među krijumčarima.

Cijelo izvješće možete pročitati ovdje.

Misija, mandat i nadležnosti OLAF-a:
OLAF-ova je misija otkrivanje, istraživanje i zaustavljanje prijevara koje uključuju sredstva EU-a.

OLAF ispunjava svoju misiju:
•    neovisno istražujući prijevare i korupciju povezane sa sredstvima EU-a kako bi se novac poreznih obveznika EU-a koristio za projekte koji doprinose zapošljavanju i rastu u Europi
•    pridonoseći jačanju povjerenja građana u institucije EU-a istraživanjem teških povreda dužnosti među osobljem i članovima institucija EU-a
•    razvijajući promišljenu politiku EU-a za borbu protiv prijevara.

U svojoj neovisnoj istražnoj funkciji OLAF istražuje predmete povezane s prijevarom, korupcijom i drugim kaznenim djelima koja štete financijskim interesima EU-a u sljedećim područjima:
•    svi rashodi EU-a: glavne su kategorije potrošnje strukturni fondovi, fondovi za poljoprivrednu politiku
i ruralni razvoj, izravni rashodi i vanjska pomoć
•    određena područja prihoda EU-a, uglavnom carina
•    sumnja na teške povrede dužnosti među osobljem i članovima institucija EU-a.

Kad OLAF završi istragu, na nadležnim je tijelima EU-a i država članica da ispitaju i donesu odluku o daljnjem postupanju u skladu s njegovim preporukama. Sve uključene osobe smatraju se nedužnima dok im se ne dokaže krivnja pred nadležnim nacionalnim sudom ili sudom EU-a.

Više informacija:

Jana CAPPELLO
Glasnogovornica
Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF)
Telefon: +32(0)2 29-85549
e-pošta: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @EUAntiFraud

Chris JONES
Zamjenik glasnogovornice
Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF)
Telefon: +32(0)2 29-91606
e-pošta: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @EUAntiFraud

Pojedinosti

Datum objave
10. lipnja 2021.
Autor
Europski ured za borbu protiv prijevara
News type
OLAF press release