Põhisisu juurde
European Anti-Fraud Office
Teata pettusest
Pressiteade3. juuli 2012Euroopa Pettustevastane Amet2 min lugemist

OLAFi 2011. aasta tegevusaruanne

03/07/2012

OLAF nr 4, 2012                                       

                     Brüssel, 3. juuli 2012

OLAFi uurimiste tulemusena nõuti sisse 691 miljonit eurot ja määrati kokku 511 aastat vanglakaristusi 

Täna avaldatud Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) aastaaruandes tehakse kokkuvõte 2011. aastal saavutatud tulemustest. 2011. aastal menetles OLAF 463 juhtumit. OLAFi uurimiste tulemusel nõuti sisse 691 miljonit eurot ja liikmesriikide kohtud määrasid kokku 511 aastat vanglakaristusi.

OLAFi peadirektor Giovanni Kessler sõnas: „Tänu meie uurimistele said ELi maksumaksjad tagasi märkimisväärse rahasumma ning liikmesriikide kohtud võtsid vastutusele paljud kurjategijad, kes panid toime ELi eelarvega seotud kuritegusid. Praeguses majanduslikus olukorras on võitlus pettuse ja korruptsiooni vastu eriti tähtis ning kõik liikmesriigid peaksid pöörama sellele erilist tähelepanu. OLAF tahab muuta selle võitluse veelgi tulemuslikumaks. Seetõttu keskendume veelgi enam oma uurimiste tõhususele ja tulemuslikkusele ning tugevdame koostööd partneritega nii ELis kui ka kolmandates riikides.”

Kokkuvõte 2011. aasta tegevusest

  • OLAFi töö tulemusena nõuti sisse 691,4 miljonit eurot. Selle summa märkimisväärne suurus tulenes 2011. aasta erilisest olukorrast.
  • Suurim osa summadest nõuti sisse struktuurifondide raames (524,7 miljonit eurot), millele järgnesid toll (113,7 miljonit eurot) ja põllumajandus (34 miljonit eurot).
  • Liikmesriikides OLAFi soovituste alusel toimunud kohtumenetluste tulemusel mõistsid kohtud 2011. aastal petturitele kokku 511 aastat vanglakaristusi ja trahvisid neid peaaegu 155 miljardi euroga.
  • OLAF algatas 178 uut juhtumit, millest 80% puhul toimus uurimine. Aasta jooksul lõpetati 208 uurimist ja koordineerimisjuhtumit.
  • 2011. aastal menetles OLAF 463 uurimist ja koordineerimisjuhtumit. 122 juhtumit oli seotud ELi töötajatega, 89 põllumajandussektoriga, 67 välisabiga ja 64 struktuurifondidega.
  • Lõpetatud juhtumite uurimise määr (st algatatud ja lõpuleviidud juhtumite arvu suhe) suurenes ja on nüüd alla ühe. Juhtumite uurimise keskmine kestus pikenes natuke ja oli 29,1 kuud. Need mõlemad näitajad on seletatavad aasta jooksul lõpetatud juhtumite uurimise suhteliselt suure arvuga.

Aruandes esitatakse näiteid juhtumite kohta, et anda ülevaade OLAFi uurimistest võimalike kuritegude korral ELi eelarvega seotud eri sektorites. Näitena võib tuua biodiislikütuse salakaubaveo, pettusega seotud riigihanke struktuurifondide raames ja ELi delegatsiooni ametnikuga seotud korruptsioonijuhtumi.

Aruande teksti saab alla laadida OLAFi veebisaidilt: http://olaf.europa.eu/annualreport

Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)

Euroopa Pettustevastasel Ametil (OLAF) on kolm olulist ülesannet: ta kaitseb Euroopa Liidu finantshuve, viies läbi uurimisi seoses pettuse, korruptsiooni ja muu ebaseadusliku tegevusega; ta uurib ELi institutsioonide ja asutuste ametnike ja töötajate ametikohustuste täitmisega seotud raskeid juhtumeid, mille korral võib osutuda vajalikuks algatada distsiplinaar- või kriminaalmenetlus, ning ta toetab Euroopa Komisjoni pettuse ärahoidmise ja avastamise poliitika väljatöötamisel ja rakendamisel.

Täiendav teave:
Johan WULLT
Pressiesindaja (ajutine)
Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)
Telefon: +32 2 295 22 10
E-post: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti_fraud

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
3. juuli 2012
Autor
Euroopa Pettustevastane Amet
News type
  • OLAF press release