Siirry pääsisältöön
European Anti-Fraud Office
Ilmoita petoksesta
Lehdistötiedote3. heinäkuuta 2012Euroopan petostentorjuntavirasto

OLAFin toimintakertomus 2011

03/07/2012

OLAF Nro 4, 2012 

                                                        Bryssel 3. heinäkuuta 2012

OLAFin toiminnan ansiosta perittiin takaisin 691 miljoonaa euroa ja annettiin yhteensä 511 vuoden vankeustuomiot

Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) on tänään julkaissut vuotuisen toimintakertomuksensa vuodelta 2011. OLAF käsitteli vuonna 2011 yhteensä 463 tapausta. Sen tutkimusten johdosta perittiin takaisin kaikkiaan 691 miljoonaa euroa, ja jäsenvaltioiden tuomioistuimissa annettujen vankeustuomioiden yhteenlaskettu pituus oli 511 vuotta.

”Tutkimustemme ansiosta perittiin takaisin huomattava määrä EU:n veronmaksajien rahoja, ja useita rikollisia vietiin kansallisiin tuomioistuimiin EU:n talousarvioon kohdistuvista rikoksista. Nykyisessä taloustilanteessa petosten ja korruption torjunta on erityisen tärkeää, ja se olisi asetettava etusijalle kaikissa jäsenvaltioissa. OLAF haluaa vauhdittaa tätä toimintaa. Sen takia pyrimme jatkossa tehostamaan tutkimuksiamme ja parantamaan niiden tuloksia sekä lujittamaan yhteistyötä kumppaniemme kanssa EU:n sisällä ja sen ulkopuolella”, toteaa OLAFin pääjohtaja Giovanni Kessler.

Yhteenveto OLAFin toiminnasta vuonna 2011

  • OLAFin toiminnan tuloksena perittiin takaisin 691,4 miljoonaa euroa.  Määrä oli harvinaisen suuri johtuen poikkeuksellisista olosuhteista vuoden aikana.
  • Eniten perittiin takaisin rakennerahastovaroja (524,7 miljoonaa euroa), tullimaksuja (113,7 miljoonaa euroa) ja maataloustukia (34 miljoonaa euroa).
  • OLAFin suosituksesta jäsenvaltioiden tuomioistuimissa käynnistettiin oikeudenkäyntejä, joissa petoksentekijät tuomittiin yhteensä 511 vuoden vankeusrangaistuksiin. Lisäksi väärinkäytösten johdosta määrättiin taloudellisia seuraamuksia lähes 155 miljoonaa euroa.
  • OLAF käynnisti 178 uutta tapausta, joista 80 prosenttia oli tutkimuksia. Vuoden aikana saatiin päätökseen 208 tutkimusta ja koordinointitapausta.
  • OLAF käsitteli yhteensä 463 tutkimusta ja koordinointitapausta. Näistä 122 koski EU:n henkilöstöä, 89 maataloutta, 67 ulkoista apua ja 64 rakennerahastoja.
  • Selvitysaste eli käsiteltäväksi otettujen tapausten lukumäärän ja loppuun käsiteltyjen tapausten lukumäärän välinen suhdeluku parani ja laski alle yhden. Tapausten keskimääräinen käsittelyaika piteni hiukan, 29,1 kuukauteen. Kumpikin johtui siitä, että vuoden aikana saatiin päätökseen melko suuri määrä tapauksia.

Vuosikertomuksessa esitellään muutaman tapauksen avulla OLAFin tutkimustoimintaa epäillyissä rikoksissa, jotka liittyvät EU:n talousarvion eri osa-alueisiin. Näitä ovat muun muassa biodieselin salakuljetus, rakennerahastoja koskeva vilpillinen tarjouskilpailu ja EU:n edustuston virkamiehen epäilty lahjonta.

Toimintakertomus on ladattavissa OLAFin verkkosivustolta: http://olaf.europa.eu/annualreport

Petostentorjuntavirasto (OLAF)

Euroopan petostentorjuntavirastolla on kolme tehtävää: suojella Euroopan unionin taloudellisia etuja tutkimalla petoksia, lahjontaa ja muuta laitonta toimintaa, tutkia sellaisia EU:n toimielinten ja elinten jäsenten ja työntekijöiden virkatoimiin liittyviä vakavia tekoja, jotka voivat johtaa kurinpitomenettelyihin tai rikosoikeudenkäyntiin, ja auttaa Euroopan komissiota kehittämään ja toteuttamaan menettelyjä, joilla ehkäistään ja paljastetaan petoksia.

Lisätietoja:
Johan WULLT
Tiedottaja (väliaikainen)
Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)
Puhelin: (+32-2) 295 22 10
Sähköposti: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti_fraud

Tiedot

Julkaisupäivä
3. heinäkuuta 2012
Laatija
Euroopan petostentorjuntavirasto
News type
OLAF press release