Pereiti prie pagrindinio turinio
European Anti-Fraud Office
Pranešimas apie sukčiavimą
Pranešimas spaudai2012 m. liepos 3 d.Europos kovos su sukčiavimu tarnyba

2011 m. OLAF metinė veiklos ataskaita

03/07/2012

OLAF Nr. 4, 2012 m.

Briuselis, 2012 m. liepos 3 d.

OLAF tyrimų rezultatai: į ES biudžetą susigrąžinta 691 mln. EUR ir skirta laisvės atėmimo bausmių, kurių bendra trukmė – 511 metų

Šiandien skelbiamoje Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) metinėje ataskaitoje apibendrinami 2011 m. OLAF laimėjimai. 2011 m. OLAF nagrinėjo 463 bylas. OLAF tyrimų rezultatai: į ES biudžetą susigrąžinta 691 mln. EUR ir valstybių narių teismų skirtos laisvės atėmimo bausmės, kurių bendra trukmė – 511 metų.

„Atlikus tyrimus didelė pinigų suma buvo grąžinta ES mokesčių mokėtojams, o valstybių narių teismai daug nusikaltėlių patraukė baudžiamojon atsakomybėn už nusikaltimus, kuriais buvo daroma žala ES biudžetui. Esant tokiai finansinei padėčiai kova su sukčiavimu bei korupcija yra ypač svarbi ir turėtų būti visų valstybių narių prioritetas. OLAF šią kovą nori sustiprinti. Todėl daugiau dėmesio skirsime mūsų tyrimų veiksmingumui ir rezultatams bei stiprinsime bendradarbiavimą su mūsų partneriais ES ir už jos ribų,“ – sakė OLAF generalinis direktorius Giovanni Kessler.

2011 m. veiklos santrauka

  • OLAF tyrimų rezultatas – susigrąžinta 691,4 mln. EUR. Dėl ypatingų 2011 m. susiklosčiusių aplinkybių tai buvo išskirtinė suma.
  • Daugiausia lėšų (524,7 mln. EUR) susigrąžinta struktūrinių fondų sektoriuje, muitų srityje (113,7 mln. EUR) ir žemės ūkio srityje (34 mln. EUR).
  • Atsižvelgdami į OLAF rekomendacijas, valstybių narių teismai 2011 m. sukčiautojams skyrė laisvės atėmimo bausmių, kurių bendra trukmė – 511 metų, ir skyrė finansinių nuobaudų, kurių bendra vertė beveik 155 mln. EUR.
  • OLAF pradėjo 178 naujas bylas, iš kurių 80 proc. buvo tyrimai. Per metus buvo užbaigtos 208 tyrimo ir koordinavimo bylos.
  • 2011 m. OLAF nagrinėjo 463 tyrimo ir koordinavimo bylas. Iš jų 122 bylos buvo susijusios su ES tarnautojais, 89 – su žemės ūkio sektoriumi, 67 – su išorės pagalba ir 64 – su struktūriniais fondais.
  • Įvykdymo koeficientas, t. y. pradėtų ir užbaigtų bylų santykis, pagerėjo ir yra mažesnis už vieną. Vidutinė bylų nagrinėjimo trukmė šiek tiek pailgėjo ir yra 29,1 mėnesio. Abu šiuos reiškinius galima paaiškinti tuo, kad per metus ištirtas gana didelis bylų skaičius. 

Ataskaitoje pateikta realių bylų pavyzdžių ir apžvelgiama, kaip OLAF tiria pažeidimus, susijusius su įvairiais ES biudžeto sektoriais. Tokių bylų pavyzdžiai – biodyzelio kontrabanda, sukčiavimas struktūrinių fondų projekto viešuosiuose pirkimuose ir su ES delegacijos pareigūnu susijusi korupcijos byla.
Visą ataskaitą galima parsisiųsti iš OLAF svetainės: http://olaf.europa.eu/annualreport

OLAF

Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) užduotis trejopa: ginti Europos Sąjungos finansinius interesus, tiriant sukčiavimo, korupcijos ir bet kokios kitos neteisėtos veiklos atvejus; nustatyti ir tirti rimtus su profesinių įsipareigojimų vykdymu susijusius ES institucijų ir įstaigų narių ir tarnautojų pažeidimus, dėl kurių gali būti imtasi drausminių priemonių arba patraukta baudžiamojon atsakomybėn, ir remti Europos Komisiją, šiai formuojant ir įgyvendinant sukčiavimo prevencijos ir nustatymo politiką.

Asmuo ryšiams
Johan WULLT
Laikinai einantis pareigas atstovas spaudai
Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF)
Telefonas +32 2 295 22 10
El. paštas olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti_fraud

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2012 m. liepos 3 d.
Autorius
Europos kovos su sukčiavimu tarnyba
News type
OLAF press release