Pāriet uz galveno saturu
European Anti-Fraud Office
Ziņot par krāpniecību
Paziņojums presei2012. gada 3. jūlijsEiropas Birojs krāpšanas apkarošanai

OLAF 2011. gada ziņojums

03/07/2012

OLAF Nr. 4, 2012.

Briselē, 2012. gada 3. jūlijā

OLAF izmeklēšanu rezultātā ES budžetā atgūts 691 miljons eiro, bet piespriesto cietumsodu kopējais ilgums ir 511 gadi

Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) gada ziņojums, kas tiek publicēts šodien, sniedz kopsavilkumu par OLAF paveikto 2011. gadā. OLAF 2011. gadā ir strādājis pie 463 lietām. OLAF veikto izmeklēšanu rezultātā ir atgūts 691 miljons eiro, bet dalībvalstu tiesu piespriesto cietumsodu kopējais ilgums ir 511 gadi.

 „Pateicoties mūsu veiktajām izmeklēšanām, ir atgūti būtiski ES nodokļu maksātāju līdzekļi un daudzi noziedznieki ir saukti pie atbildības dalībvalstu tiesās par noziegumiem pret ES budžetu. Pašreizējā finansiālajā situācijā cīņa pret krāpšanu un korupciju ir īpaši svarīga, un tai būtu jābūt visu dalībvalstu prioritātei. OLAF vēlas pastiprināt šo cīņu. Tādēļ mēs pievērsīsim lielāku uzmanību mūsu veikto izmeklēšanu efektivitātei un rezultātiem un stiprināsim sadarbību ar mūsu partneriem gan ES iekšienē, gan ārpus tās,” sacīja OLAF ģenerāldirektors Džovanni Keslers.

2011. gadā veikto darbību kopsavilkums

  • OLAF lietu rezultātā tika atgūti 691,4 miljoni eiro. Tā ir ļoti liela summa, kas izskaidrojama ar atsevišķiem notikumiem šā gada laikā.
    • Lielākās summas tika atgūtas struktūrfondu nozarē (524,7 miljoni eiro), kam seko muitas nozare (113,7 miljoni eiro) un lauksaimniecības nozare (34 miljoni eiro).
  • Pēc OLAF ieteikumiem dalībvalstu veikto tiesisko darbību rezultātā valstu tiesas 2011. gadā krāpniekiem kopumā ir piespriedušas 511 gadus cietumsoda un uzlikušas finansiālus sodus gandrīz 155 miljonu eiro apmērā.
  • OLAF sāka 178 jaunas lietas, no kurām 80 % bija izmeklēšanas. Gada laikā tika pabeigtas 208 izmeklēšanas un koordinācijas lietas.
  • OLAF 2011. gadā ir strādājis pie 463 izmeklēšanām un koordinācijas lietām. No minētajām lietām 122 lietas attiecās uz ES darbiniekiem, 89 – uz lauksaimniecības nozari, 67 – uz ārējo palīdzību, bet 64 – uz struktūrfondiem.
  • Lietu izbeigšanas koeficients, proti, attiecība starp sāktajām un izbeigtajām lietām, uzlabojās un samazinājās zem 1. Lietu vidējais ilgums nedaudz pieauga, sasniedzot 29,1 mēnesi. Šos abus aspektus var izskaidrot ar samērā lielo lietu skaitu, kas gada laikā tika pabeigtas.

Pārskatā ir ietverti praktiski piemēri, lai sniegtu priekšstatu par OLAF izmeklēšanām saistībā ar aizdomām par noziegumiem pret ES budžetu dažādās nozarēs. Tie ietver biodegvielas kontrabandu, krāpniecisku struktūrfondu pieteikumu konkursu un kādas ES delegācijas amatpersonas korumpētību.
Pārskata tekstu var lejupielādēt OLAF vietnē: http://olaf.europa.eu/annualreport

OLAF

Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF) ir trejāds uzdevums: tas aizsargā Eiropas Savienības (ES) finansiālās intereses, veicot izmeklēšanu par krāpšanu, korupciju un citām nelikumīgām darbībām; tas atklāj un izmeklē būtiskus jautājumus saistībā ar ES iestāžu un struktūru darbinieku profesionālo pienākumu veikšanu, kas varētu kļūt par iemeslu disciplinārlietām vai krimināllietām; un tas sniedz atbalstu Eiropas Komisijai krāpšanas novēršanas un atklāšanas politikas izstrādē un īstenošanā.

Plašāku informāciju sniegs:
Johan WULLT
Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF)
preses pārstāvja pienākumu izpildītājs
Tālrunis: +32 2 295 22 10
E-pasts: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti_fraud

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2012. gada 3. jūlijs
Autors
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai
News type
OLAF press release