Direct la conținutul principal
European Anti-Fraud Office
Semnalați cazuri de fraudă
Comunicat de presă3 iulie 2012Oficiul European de Luptă Antifraudă

Raportul anual al OLAF 2011

03/07/2012

OLAF NR. 4, 2012

Bruxelles, 3 iulie 2012

Investigațiile OLAF au condus la recuperarea unei sume de 691 de milioane EUR pentru bugetul UE și la pedepse cu închisoarea de o durată totală de 511 ani

Raportul anual al Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), publicat astăzi, sintetizează realizările OLAF din 2011. OLAF a instrumentat 463 de cazuri în 2011. Rezultatele investigațiilor întreprinse de OLAF au condus la recuperarea unei sume de 691 de milioane EUR și la o durată cumulativă de 511 ani de pedepse cu închisoarea, pronunțate de instanțele statelor membre.

„Datorită investigațiilor noastre, a fost recuperată o sumă considerabilă de bani în beneficiul contribuabililor din UE și un număr mare de infractori a fost deferit justiției, în fața instanțelor naționale, pentru săvârșirea de infracțiuni împotriva bugetului UE. În actualul context financiar, lupta împotriva fraudei și a corupției este deosebit de importantă și ar trebui să reprezinte o prioritate în toate statele membre. OLAF dorește să intensifice această luptă. Prin urmare, vom pune accentul într-o mai mare măsură asupra eficienței și rezultatelor investigațiilor pe care le întreprindem și vom consolida cooperarea cu partenerii noștri, atât în interiorul, cât și în afara granițelor UE”, a declarat Giovanni Kessler, directorul general al OLAF.

Rezumat al activităților operaționale desfășurate în 2011:

  • 691,4 milioane EUR au fost recuperate ca urmare a cazurilor instrumentate de OLAF. Este vorba despre o sumă excepțională, determinată de circumstanțe speciale din timpul anului.
  • Sumele recuperate au înregistrat valorile cele mai ridicate în sectorul fondurilor structurale (524,7 milioane EUR), urmat de sectorul vamal (113,7 milioane EUR) și de cel al agriculturii (34 milioane EUR).
  • Ca urmare a acțiunilor în justiție din statele membre, deschise în urma recomandărilor OLAF, în 2011, instanțele naționale au condamnat infractorii la pedepse cu închisoarea cu o durată cumulativă de 511 ani și au impus sancțiuni financiare care se ridică la aproximativ 155 de milioane de euro.
  • OLAF a deschis 178 de cazuri noi, 80 % dintre acestea fiind investigații. 208 cazuri de investigație și de coordonare au fost închise în cursul anului.
  • OLAF a instrumentat 463 de cazuri de investigație și de coordonare în 2011. 122 dintre aceste cazuri au fost legate de personalul UE, 89 de sectorul agricol, 67 de ajutorul extern și 64 de fondurile structurale.
  • Rata de închidere, adică raportul dintre cazurile deschise și cele închise, s-a îmbunătățit și a scăzut sub unu. Durata medie a cazurilor a înregistrat o creștere ușoară, ajungând la 29,1 luni. Ambele fenomene pot fi explicate prin numărul relativ mare de cazuri închise în timpul anului. 

Raportul include un eșantion de studii de caz, care oferă o imagine de ansamblu asupra investigațiilor întreprinse de OLAF cu privire la suspiciunile de infracțiuni îndreptate împotriva diferitelor sectoare din bugetul UE. Printre acestea se numără contrabanda cu biomotorină, o licitație frauduloasă privind fondurile structurale și un caz de corupție referitor la un funcționar al unei delegații UE.

Raportul poate fi descărcat de pe site-ul OLAF: http://olaf.europa.eu/annualreport

OLAF

Misiunea Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) are trei obiective: protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene (UE), prin investigarea cazurilor de fraudă, de corupție și a oricăror alte activități ilegale; detectarea și investigarea faptelor grave legate de îndeplinirea îndatoririlor profesionale de către membrii și personalul instituțiilor și organismelor UE, care ar putea declanșa proceduri disciplinare sau penale; și sprijinirea Comisiei Europene în ceea ce privește dezvoltarea și punerea în aplicare a politicilor de prevenire și detectare a fraudei.

Pentru informații suplimentare:
Johan WULLT
Purtător de cuvânt (interimar)
Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)
Telefon: +32 2 295 22 10
E-mail: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_ro.htm

Detalii

Data publicării
3 iulie 2012
Autor
Oficiul European de Luptă Antifraudă
News type
OLAF press release