Prejsť na hlavný obsah
European Anti-Fraud Office
Oznámenie podvodu
Tlačové komuniké3. júla 2012Európsky úrad pre boj proti podvodom

Výročná správa o činnosti úradu OLAF z roku 2011

03/07/2012

OLAF č. 4, 2012                          

                                         Brusel 3. júla 2012

Výsledkom vyšetrovaní úradu OLAF bolo vrátenie 691 miliónov EUR do rozpočtu EÚ a rozsudky na 511 rokov odňatia slobody

Výročná správa Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), ktorá bola uverejnená dnes, obsahuje zhrnutie výsledkov úradu OLAF dosiahnutých v roku 2011. V roku 2011 riešil OLAF 463 prípadov. Výsledky vyšetrovaní úradu OLAF viedli ku vráteniu 691 miliónov EUR do rozpočtu EÚ a k uloženiu trestov odňatia slobody v celkovej dĺžke 511 rokov súdmi členských štátov.

„Vďaka našim vyšetrovaniam sa vymohlo značné množstvo peňazí v prospech daňových poplatníkov EÚ a veľký počet kriminálnikov bol postavený pred vnútroštátne súdy za trestné činy poškodzujúce rozpočet EÚ. V súčasnej napätej finančnej atmosfére má boj proti podvodom a korupcii mimoriadny význam a mal by byť prioritou vo všetkých členských štátoch. OLAF má v úmysle vystupňovať tento boj. Preto sa ešte viac zameriame na efektívnosť a výsledky našich vyšetrovaní a posilníme spoluprácu s našimi partnermi v rámci EÚ aj mimo nej," vyhlásil generálny riaditeľ úradu OLAF Giovanni Kessler.

Zhrnutie operatívnych aktivít v roku 2011

  • Prípady, ktoré vyšetroval OLAF, viedli k vráteniu 691,4 mil. EUR.  Bola to výnimočná suma vzhľadom na mimoriadne okolnosti tohto roku.
  • Najvyššie vymožené sumy boli zaznamenané v sektore štrukturálnych fondov (524,7 mil. EUR), za ktorým nasledovala oblasť cla (113,7 mil. EUR) a poľnohospodárstvo (34 mil. EUR).
  • Na základe odporúčaní úradu OLAF sa začali súdne konania v členských štátoch a vnútroštátne súdy v priebehu roku 2011 odsúdili podvodníkov na tresty odňatia slobody v celkovej dĺžke 511 rokov a uložili finančné pokuty vo výške takmer 155 mil. EUR.
  • OLAF otvoril 178 nových prípadov, z ktorých 80 % tvorili vyšetrovania.  Počas roka bolo uzavretých 208 vyšetrovacích a koordinačných prípadov.
  • V roku 2011 riešil OLAF 463 vyšetrovacích a koordinačných prípadov. Z týchto prípadov sa 122 týkalo zamestnancov EÚ, 89 poľnohospodárskeho sektora, 67 vonkajšej pomoci a 64 štrukturálnych fondov.
  • Miera objasnenosti, t. j. pomer otvorených a uzavretých prípadov, sa zlepšila a klesla pod hodnotu 1. Priemerná dĺžka vybavovania prípadov mierne vzrástla na 29,1 mesiaca. Obidva tieto javy možno vysvetliť pomerne veľkým počtom prípadov uzavretých v priebehu roka.

Správa obsahuje aj  prípadové štúdie, ktoré poskytujú prehľad vyšetrovaní úradu OLAF v prípadoch podozrenia z trestnej činnosti v rôznych sektoroch rozpočtu EÚ. Tieto zahŕňajú pašovanie bionafty, podvodnú verejnú súťaž v rámci štrukturálnych fondov a prípad korupcie úradníka delegácie EÚ.

Úplnú správu možno stiahnuť z webovej stránky úradu OLAF: http://olaf.europa.eu/annualreport

OLAF

Poslanie Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) je trojaké: chráni finančné záujmy Európskej únie tým, že vyšetruje podvody, korupciu a akékoľvek iné druhy nezákonných činností; odhaľuje a vyšetruje závažné skutočnosti týkajúce sa výkonu úradných povinností členov a zamestnancov inštitúcií a orgánov EÚ, ktorých dôsledkom môže byť disciplinárne alebo trestné konanie; a podporuje Európsku komisiu pri tvorbe a implementácii politiky zameranej na predchádzanie podvodom a ich odhaľovanie.

Viac informácií poskytne:
Johan WULLT
Hovorca (poverený)
Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)
Tel.: +32 2 295 2210.
E-mail: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti_fraud

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
3. júla 2012
Autor/autorka
Európsky úrad pre boj proti podvodom
News type
OLAF press release