Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Prijava goljufije
Sporočilo za javnost3. julij 2012Evropski urad za boj proti goljufijam

Operativno poročilo urada OLAF za leto 2011

03/07/2012

OLAF št. 4, 2012

Bruselj, 3. julija 2012

Preiskave urada OLAF: v korist proračuna EU izterjanih 691 milijonov evrov; izrečenih 511 let kazni zapora

Danes objavljeno letno poročilo Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) povzema rezultate urada v letu 2011. OLAF je lansko leto obravnaval 463 primerov. Preiskave urada so prispevale k temu, da je bilo izterjanih 691 milijonov evrov, sodišča držav članic pa so izrekla skupaj 511 let kazni zapora.

„Na podlagi naših preiskav je bil izterjan visok znesek v korist evropskih davkoplačevalcev in veliko storilcev kaznivih dejanj zoper proračun EU je bilo privedenih pred nacionalna sodišča. V sedanjih finančnih razmerah je boj proti goljufijam in korupciji še zlasti pomemben in bi moral biti prednostna naloga v vseh državah članicah. OLAF želi ta boj okrepiti. Zato se bomo še bolj osredotočili na učinkovitost in rezultate naših preiskav ter okrepili sodelovanje s partnerji znotraj in zunaj EU,“ je dejal Giovanni Kessler, generalni direktor urada OLAF.

Povzetek operativnih dejavnosti v letu 2011:

  • Na podlagi preiskav urada OLAF je bilo izterjanih 691,4 milijona evrov. Zaradi posebnih okoliščin med letom je to izjemno visok znesek.
  • Najvišji zneski so bili izterjani na področju strukturnih skladov (524,7 milijona evrov), carin (113,7 milijona evrov) in kmetijstva (34 milijonov evrov).
  • V sodnih postopkih v državah članicah, ki so se začeli po priporočilih urada OLAF, so nacionalna sodišča v letu 2011 goljufe obsodila na skupaj 511 let zapora ter izrekla denarne kazni v višini skoraj 155 milijonov evrov.
  • Urad OLAF je začel obravnavati 178 novih primerov, od tega je bilo 80 % preiskav. Zaključenih je bilo 208 preiskav in primerov usklajevanja.
  • OLAF je leta 2011 v 463 primerih opravil preiskave in usklajevanja. 122 primerov je bilo povezanih z osebjem EU, 89 s kmetijskim sektorjem, 67 z zunanjo pomočjo in 64 s strukturnimi skladi.
  • Stopnja reševanja, tj. razmerje med primeri, ki se odprejo in zaključijo, se je izboljšala in padla pod 1. Povprečno trajanje obravnave primerov se je rahlo povečalo na 29,1 meseca. Oboje je mogoče razložiti z razmeroma velikim številom med letom zaključenih primerov.

Poročilo vsebuje vzorec študij primerov, ki dajejo vpogled v preiskave urada OLAF glede suma kaznivih dejanj zoper različna področja proračuna EU. Sem spadajo tihotapljenje biodizla, goljufije v okviru javnih razpisov na področju strukturnih skladov in korupcija v primeru uradnika delegacije EU.
Poročilo se lahko prenese s spletišča urada OLAF: http://olaf.europa.eu/annualreport

OLAF

Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) ima tri naloge: s preiskovanjem goljufij, korupcije in drugih protipravnih ravnanj ščiti finančne interese Evropske unije, odkriva in preiskuje hude nepravilnosti v zvezi z izvajanjem službenih dolžnosti, ki jih storijo člani in osebje institucij in organov EU ter ki bi lahko imele za posledico začetek disciplinskega ali kazenskega postopka, ter podpira Evropsko komisijo pri razvoju in izvajanju politik za preprečevanje in odkrivanje goljufij.

Dodatne informacije:
Johan WULLT
Uradni govorec (vršilec dolžnosti)
Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)
Telefon: +32 22952210
e-naslov: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti_fraud

Več informacij

Datum objave
3. julij 2012
Avtor
Evropski urad za boj proti goljufijam
News type
OLAF press release