Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Csalás bejelentése
Sajtóközlemény2016. május 31.Európai Csalás Elleni Hivatal

Az OLAF sikeresen küzdött a határokon átnyúló csalások ellen és rekordszámú vizsgálatot zárt le 2015-ben

31/05/2016

8/2016 sz. SAJTÓKÖZLEMÉNY

PDF version (218.3 KB)

2015-ben az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) munkája sokszínű és jelentős volt. A szervezet összetett ügyei egy afrikai ökológiai projekttel kapcsolatos csalásellenes vizsgálattól a japán és maláj hatóságokkal egy dömpingellenes vámok elkerülésére irányuló többmilliós ügyben való együttműködésig terjedtek, de említhető egy hamisított sampont gyártó bűnszervezet felszámolása is Spanyolországban. Az OLAF kiváló vizsgálati teljesítményről tett jelentést, az elmúlt években a vizsgálatokat a legmagasabb számban zárta le, sikeres küzdelmet folytatott a határokon átnyúló csalások ellen és kézzelfogható eredményeket ért el az uniós adófizetők pénzének védelme terén.

– A 2015-ben folytatott vizsgálataink ismét azt bizonyították, hogy az illegális tevékenységek nem állnak meg a nemzeti határoknál – nyilatkozta az OLAF főigazgatója, Giovanni Kessler. – Erős vizsgálati teljesítményünkön és a lezárt vizsgálatok magas számán keresztül úgy hiszem, sikeresen szolgáltuk az európai polgárokat és elősegítettük annak biztosítását, hogy az uniós pénzek oda kerülnek, ahol szükség van rájuk, nem pedig csalók zsebébe – tette hozzá. – Ugyanakkor most megfelelő keretre van szükségünk, amely lehetővé teszi az országok számára a csalás elleni küzdelem terén a hatékony együttműködést, ezért lépéseket kell tennünk az Európai Ügyészség létrehozásának irányába.

Az OLAF 2015-ös vizsgálati eredményei számokban:

  • 2015-ben az OLAF 304 vizsgálatot zárt le, ami rekord számot jelent a Hivatal számára, és különösen a hosszan elhúzódó vizsgálatok számának csökkentésére koncentrált a portfóliójában.
  • A Hivatal 219 új vizsgálatot indított 2015-ben, ami különösen magas számot jelent a vizsgálószemélyzet létszáma csökkenésének fényében.
  • Az OLAF kevesebb idő alatt több, potenciális vizsgálati érdeklődésre számot tartó információt értékelt, az általa ellenőrzött 1442 bejelentés 90 %-át két hónapon belül befejezte.
  • Az év során az OLAF 364 ajánlást bocsátott ki az illetékes tagállami és uniós hatóságok számára. Ez lehetővé teszi a helytelenül elköltött uniós támogatások visszafizettetését és megkönnyíti a csalók igazságszolgáltatás elé állítását.
  • Ismét a strukturális alapokkal kapcsolatos vizsgálatok tették ki a vizsgálati munkájának nagy többségét; az OLAF összesen 888,1 millió EUR uniós költségvetésbe történő pénzügyi visszatérítésére tett ajánlást a nemzeti hatóságoknak és az EU-nak.

Az OLAF átszervezése után elérte „utazómagasságát”

Az elmúlt év eredményei azt is bizonyítják, hogy 2012-es átszervezését követő négy évvel a Hivatal jelentősen hatékonyabbá vált munkája minden területén. Az OLAF nem csak több vizsgálatot indított és zárt le, mint átszervezése előtt – 83 %-kal több vizsgálat indult és 93 %-kal több vizsgálat zárult le az átszervezést követően –, de minden korábbinál gyorsabban tette ezt. Az OLAF majdnem felére csökkentette a hosszú ideig tartó vizsgálatainak arányát a 2012 előtti időszakkal összevetve.

Az OLAF a cigarettacsempészet elleni küzdelemre összpontosított

Az OLAF fokozta erőfeszítéseit a dohánytermékek tiltott kereskedelme elleni küzdelem terén. Vizsgálati és koordinációs ügyein keresztül, valamint a Hivatal által az uniós tagállamokkal és harmadik országokkal szervezett közös vámügyi műveletek keretében az OLAF 2015-ben 619 millió szál cigaretta lefoglalásában segítette a nemzeti hatóságokat.

Az OLAF előmozdította az európai csalás elleni politikákat

2015 során az OLAF jelentős hozzájárulásokat nyújtott az Európai Bizottság jogalkotási kezdeményezéseihez, különösen aktív szerepet vállalva az Európai Bizottság Európai Ügyészség létrehozására irányuló javaslatának folyamatban lévő tárgyalásai során. Az OLAF álláspontja szerint az Európai Ügyészség egyszerűsítené a csalók azonosításának folyamatát és gyorsabban igazságszolgáltatás elé állítaná őket. Továbbá jelentősen megerősítené az uniós költségvetés védelmét, és csökkentené e területen a nemzeti bűnüldözési erőfeszítések jelenlegi töredezettségét.

2015-ben az OLAF jelentős adminisztratív együttműködési megállapodásokat írt alá nemzetközi szervezetekkel, ideértve az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankot, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetet és az Élelmezési Világprogramot. Ezek a megállapodások segítséget nyújtanak az OLAF-nak a határokon átnyúló csalás elleni küzdelemben, különösen az uniós külső segély területén.

A teljes jelentést itt érheti el

Az OLAF küldetése, megbízatása és hatáskörei:

Az OLAF küldetése az uniós forrásokkal kapcsolatos csalások felderítése, kivizsgálása és megállítása.

Az OLAF a következők útján teljesíti küldetését:
• az uniós forrásokat érintő csalással és korrupcióval kapcsolatos független vizsgálatok lefolytatása annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi uniós adófizető pénze olyan projektekhez jusson el, amelyek ösztönözhetik az európai munkahelyteremtést és növekedést;
• hozzájárulás a polgárok uniós intézményekbe vetett bizalmának erősítéséhez az uniós személyzet, valamint az uniós intézmények tagjai által elkövetett súlyos kötelességszegések kivizsgálása révén;
• csalás elleni határozott uniós politika kialakítása.

Független vizsgálati feladatkörében az OLAF kivizsgálhatja az EU pénzügyi érdekeit érintő csalással, korrupcióval és egyéb bűncselekményekkel kapcsolatos ügyeket, a következők vonatkozásában:
• valamennyi uniós kiadás: a fő kiadási kategóriákat a strukturális alapok, az agrárpolitikai és
vidékfejlesztési alapok, a közvetlen kiadások és a külső segélyek jelentik;
• az uniós bevételek bizonyos területei, főként a vámok;
• az uniós személyzet, valamint az uniós intézmények tagjai által elkövetett súlyos kötelességszegés gyanúja.

További részletek:

Alina BUREA     
Szóvivő      
Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)   
Telefon: +32 2 295 73 36   
E-mail: olaf-media@ec.europa.eu  
http://ec.europa.eu/anti-fraud   
Twitter: @OLAFPress     

Silvana ENCULESCU
Helyettes szóvivő
Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)
Telefon: +32 2 298 17 64
E-mail: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @OLAFPress

Leírás

Közzététel dátuma
2016. május 31.
Szerző
Európai Csalás Elleni Hivatal
News type
OLAF press release