Направо към основното съдържание
European Anti-Fraud Office
Съобщете за измама
Прес комюнике1 Февруари 2021 г.Европейска служба за борба с измамите

OLAF препоръчва да бъдат възстановени в бюджета на ЕС близо 6 милиона евро след свое разследване на предполагаема злоупотреба със служебно положение в българско министерство

 

01/02/2021

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ № 04/2021

PDF version (357.22 KB)

Българското Министерство на вътрешните работи е нарушило условията на своето споразумение с Европейската комисия за отпускане на безвъзмездни средства, като е използвало средства от ЕС за закупуване на автомобили тип  SUV от по-стари запаси вместо нови полицейски автомобили за всякакви терени, според разследване, приключено наскоро от OLAF — Европейската служба за борба с измамите. OLAF препоръча да бъдат възстановени в  бюджета на ЕС  близо 6 милиона евро , както и да се прецени наличието на предпоставки  за откриване на наказателно производство срещу служители на Министерството. 

Разследването на OLAF започна през юли 2018 г. след твърдения за измама и присвояване на средства от ЕС по  споразумението за отпускане на безвъзмездни средства по фонд „Вътрешна сигурност“ на ЕС, управлявано от българското Министерство на вътрешните работи. Споразумението се отнася до доставката на 350 автомобила за всякакви терени, предназначени за полицията. 
 
В хода на разследването OLAF събра и анализира цялата съответна документация от българското Министерство на вътрешните работи и проведе събеседвания с всички ключови участници в подготовката и изпълнението на тръжната процедура. Всички страни, засегнати от разследването, оказаха пълно съдействие на разследващите служители на OLAF. 

OLAF установи, че Министерството на вътрешните работи е нарушило разпоредбите на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства като е променило едностранно условията му. По-специално Министерството е избрало да закупи известен брой автомобили SUV вместо автомобили за всякакви терени, които са били предмет на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. OLAF също така заключи, че има основания да се счита, че служители на Министерството вероятно са извършили престъпно деяние (злоупотреба със служебно положение съгласно българския Наказателен кодекс), засягащо финансовите интереси на ЕС.

Разследването беше приключено от OLAF през декември 2020 г. с препоръки към Европейската комисия (която управлява фонда) да възстанови в  бюджета на ЕС  5 948 569 EUR. Към българската прокуратура бяха отправени  препоръки да прецени наличието на предпоставки за започване на наказателно разследване за злоупотреба със служебно положение в полза на трето лице.

Компетентните органи на ЕС и националните компетентни органи са тези, които следва да разгледат и вземат решение относно последващите действия във връзка с препоръките на OLAF. Всички засегнати лица се считат за невинни до доказване на вината им пред компетентен съд.

Ville Itälä, генерален директор на OLAF, заяви: Разследващите служители на OLAF често се натъкват на типични схеми за измами, представляващи манипулиране на търгове, чрез което потенциални измамници се облагодетелстват финансово за сметка на гражданите. Още по-тревожно би било, ако такава жизненоважна  публична служба, каквато е полицията, се окаже жертва на този вид дейност, затова призовавам българската прокуратура да обсъди внимателно  препоръката ни за предприемане на правни действия. Това ще изпрати ясно послание, че никой не е над закона и че OLAF и партньорите на службата в цяла Европа ще продължат да работят неуморно за защитата на парите на европейските данъкоплатци. 

Мисия, мандат и правомощия на OLAF:
Мисията на OLAF е да разкрива, разследва и прекратява измами със средства на ЕС.

OLAF изпълнява своята мисия, като:
•    извършва независими разследвания на измами и корупция, свързани със средства на ЕС, така че да се гарантира, че всички пари на данъкоплатците в ЕС достигат до проекти, които могат да създават работни места и растеж в Европа;
•    допринася за укрепване на доверието на гражданите в институциите на ЕС посредством разследване на случаите на сериозни нарушения от страна на служители на ЕС и членове на институциите на Съюза;
•    разработва адекватна политика за борба с измамите.

Изпълнявайки своята функция за извършване на независими разследвания, OLAF може да провежда разследвания на измами, корупция и други нарушения, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз и свързани със:
•    всички разходи на ЕС: основните категории разходи са структурните фондове, фондовете за политиката в областта на селското стопанство и за развитието
на селските райони, преките разходи и външната помощ;
•    някои видове приходи на ЕС, основно от мита;
•    съмнения за сериозни нарушения от страна на служители на ЕС и членове на европейските институции.

За повече информация: 

Jana CAPPELLO             
Говорител                       
Европейска служба за борба с измамите (OLAF)        
Телефон: +32 2 29 85549                    
Електронна поща: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)      
http://ec.europa.eu/anti_fraud     
Twitter: @OLAFPress

Chris JONES 
Заместник-говорител 
Европейска служба за борба с измамите (OLAF)        
Телефон: +32 2 29 91606
Електронна поща: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)        
http://ec.europa.eu/anti_fraud
Twitter: @OLAFPress

Данни

Дата на публикуване
1 Февруари 2021 г.
Автор
Европейска служба за борба с измамите
News type
OLAF press release