Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Csalás bejelentése
Sajtóközlemény2013. május 23.Európai Csalás Elleni Hivatal

Az OLAF 2012. évi jelentése

23/05/2013

2013/2. sz. SAJTÓKÖZLEMÉNY
2013. május 23.

Új vizsgálati eljárásainak köszönhetően hatékonyabbá vált az OLAF

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) ma közzétett, tizenharmadik jelentése bemutatja az OLAF 2012. évi tevékenységét.

A 2012-es évben az OLAF megerősítette vizsgálati tevékenységét és jelentős eredményeket ért el. Vizsgálatai hatékonyabbá váltak és az OLAF ügyek átlagos időtartama hét hónappal – a 2011-es 29,1 hónapról 2012-re 22,6 hónapra – csökkent. Különösen az új ügyek kiválasztási szakaszára jellemző a csökkenés: hosszuk 6,8 hónapról az év végére 1,4 hónapra csökkent. Ennek az előrelépésnek köszönhetően az OLAF jobban képes kezelni a rá háruló munkaterheket, a hozzá beérkező információk mennyisége ugyanis folyamatosan emelkedik. 2012-ben az OLAF által megvizsgált ügyek száma meghaladta az eddigieket: a tavalyi 208-hoz képest 465 ügyet zártak le. Mindezek alapján az OLAF 284 millió EUR behajtását ajánlotta.

„2012-ben az OLAF továbbra is nagy lendülettel küzdött a csalás ellen, és a korrupcióval szemben a zéró tolerancia elvét alkalmazta. A jelentésben bemutatott kiváló eredményekből kitűnik a hatékonyság és a vizsgálatok magas színvonala iránti elkötelezettség az OLAF részéről. A csalás elleni küzdelem maximális hatékonysága csak partnereink és a tagállamok együttműködésével valósítható meg. A szabálytalanul felhasznált uniós források behajtása és a tettesek bíróság elé állítása érdekében gyors és határozott intézkedésekre van szükség” – nyilatkozta Giovanni Kessler, az OLAF főigazgatója.

A jelentés fő pontjai:

  • 2012-ben a vizsgálati és koordinációs ügyek hossza jelentősen – a kiválasztási szakasszal együtt átlagosan 22,6 hónapra – csökkent, ami 2011-hez képest 22% os csökkenést jelent.
  • Az ügyek kiválasztási szakaszának átlagos hossza 6,8 hónapról 1,4 hónapra csökkent, ami 2011-hez képest 80%-os csökkenést jelent. Az új és továbbfejlesztett kiválasztási eljárásoknak köszönhetően az OLAF gyorsabban tud dönteni az ügyek megindításáról.
  • Vizsgálatai eredményeként az OLAF 284 millió EUR behajtására tett pénzügyi ajánlásokat. E jelentés közzétételének időpontjában az illetékes hatóságok által jelentett, behajtott összeg 2012-ben 94,5 millió EUR-t tett ki.
  • Az OLAF-hoz beérkezett és az általa megvizsgált információk mennyisége 21%-kal nőtt a 2011-es évhez képest: számuk 2012-ben 1264-re emelkedett. Bár a beérkező információk többsége magánszemélyektől származik, a tagállamoktól érkező értesítések száma a kétszeresére nőtt, ezzel is jelezve az OLAF iránti növekvő bizalmat.

A 2012-es eredmények egy jelentős belső átszervezésnek köszönhetőek, amely új vizsgálati eljárások és munkamódszerek bevezetésével párosult. E változások megerősítették az OLAF vizsgálati, valamint szakpolitikai döntéshozatali kapacitását. Egyúttal az egyértelműbb belső felelősség-megosztáshoz is hozzájárultak, és az általános költségek csökkentését eredményezték. Mindez egészében véve növelte az OLAF hatékonyságát.

A 2012-es év során az OLAF továbbra is közreműködött a csalás elleni szakpolitikák és jogszabályok kidolgozásában és végrehajtásában.
A Bizottság csalás elleni stratégiájának keretében a csalás hatékonyabb megelőzése és felderítése érdekében az OLAF szorosan együttműködött az Európai Bizottság többi szolgálatával és tovább erősítette más uniós intézményekkel való együttműködését is.

Az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménynek a dohánytermékek tiltott kereskedelméről szóló jegyzőkönyvével kapcsolatos tárgyalások során az OLAF az Európai Bizottság nevében sikeresen képviselte az Európai Uniót.

Az OLAF a Jogérvényesülési Főigazgatósággal együtt az Európai Ügyészség létrehozására irányuló jogszabályjavaslatot dolgozott ki, amelyet előreláthatólag 2013-ban fogadnak el. A javaslat az uniós költségvetés terhére elkövetett csalások kivizsgálásának és az ellenük folytatott büntetőeljárásnak a megerősítésére irányul.

A jelentés több esettanulmányt tartalmaz, hogy különböző területeken szemléltesse az OLAF 2012-es tevékenységeinek széles palettáját.

OLAF
Az Európai Csalás Elleni Hivatalnak (OLAF) hármas küldetése van: védi az Európai Unió pénzügyi érdekeit azáltal, hogy kivizsgálja a csalást, a korrupciót és az egyéb illegális tevékenységeket; felderíti és kivizsgálja az uniós intézmények és szervek tagjainak és személyzetének szakmai feladatai teljesítéséhez kapcsolódó súlyos eseteket, amelyek fegyelmi vagy büntetőeljárást vonhatnak maguk után; támogatja az uniós intézményeket, különösen az Európai Bizottságot a csalás elleni jogszabályok és politikák kidolgozásában és végrehajtásában.

További részletek:
Alina BUREA
szóvivő
Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)
Telefon: +32 2 295 73 36
E-mail: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_hu.htm

Leírás

Közzététel dátuma
2013. május 23.
Szerző
Európai Csalás Elleni Hivatal
News type
OLAF press release