Pereiti prie pagrindinio turinio
European Anti-Fraud Office
Pranešimas apie sukčiavimą
Pranešimas spaudai2013 m. gegužės 23 d.Europos kovos su sukčiavimu tarnybaSkaitymo laikas: 3 min

2012 m. Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) ataskaita

23/05/2013

PRANEŠIMAS SPAUDAI Nr. 2/2013
2013 m. gegužės 23 d.

Taikydama naujas tyrimo procedūras OLAF veikia veiksmingiau

Šiandien skelbiamoje tryliktoje Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) ataskaitoje pristatoma 2012 m. OLAF veikla.

Per nurodytus metus OLAF sustiprino savo vykdomą tyrimų funkciją ir pasiekė reikšmingų rezultatų. OLAF tyrimai atliekami veiksmingiau, o bendra vidutinė OLAF bylų nagrinėjimo trukmė sutrumpėjo septyniais mėnesiais – nuo 29,1 mėn. 2011 m. iki 22,6 mėn. 2012 m. Labiausiai – nuo 6,8 mėn. iki 1,4 mėn. metų gale – sutrumpėjo naujų bylų atrankos etapo trukmė. Dėl šių teigiamų pokyčių OLAF gali lengviau susidoroti su tenkančiu darbo krūviu, nes OLAF gaunamos informacijos kiekis nuolat didėja. 2012 m. OLAF išnagrinėjo kaip niekad daug bylų: buvo baigtos 465 bylos (2011 metais – 208 bylos). Išnagrinėjus šias bylas rekomenduota išieškoti 284 mln. eurų.

„2012 m. OLAF toliau aktyviai kovojo su sukčiavimu ir visiškai netoleravo korupcijos. Ataskaitoje pristatomi puikūs rezultatai rodo OLAF dedamas pastangas užtikrinti tyrimų veiksmingumą ir aukštą kokybę. Kad mūsų kova su sukčiavimu būtų išties veiksminga, būtina mūsų partnerių ir valstybių narių pagalba. Norint išieškoti neteisėtai panaudotas ES lėšas ir paduoti pažeidėjus į teismą, būtina veikti greitai ir ryžtingai“, – sakė OLAF generalinis direktorius Giovannis Kessleris.

Svarbiausia ataskaitos informacija

  • 2012 m. smarkiai sutrumpėjo tyrimo ir koordinavimo bylų nagrinėjimo trukmė – šios bylos, įskaitant atrankos etapą, buvo užbaigiamos per vidutiniškai 22,6 mėnesio, t. y. per 22 proc. trumpesnį laiką nei 2011 m.
  • Vidutinė bylų atrankos etapo trukmė sutrumpėjo nuo 6,8 mėn. iki 1,4 mėn., t. y. 80 proc., palyginti su 2011 m. Ėmusi taikyti naujas, geresnes atrankos procedūras OLAF gali greičiau nuspręsti, reikia ar ne pradėti bylą.
  • Po atliktų tyrimų OLAF rekomendavo išieškoti 284 mln. eurų. Ataskaitos paskelbimo dieną turėtais duomenimis, kompetentingos institucijos per 2012 m. išieškojo 94,5 mln. eurų.
  • 2012 m. OLAF gavo ir apdorojo 21 proc. daugiau nei 2011 m. informacijos – 1 264 informacijos vienetus. Nors ši informacija daugiausia gaunama iš privačių šaltinių, iš valstybių narių gautų informacijos vienetų skaičius padvigubėjo – tai rodo augantį pasitikėjimą OLAF.

Gerų rezultatų 2012 m. pasiekta atlikus plataus masto vidaus reorganizaciją ir ėmus taikyti naujas tyrimų procedūras bei darbo metodus. Dėl šių pokyčių padidėjo OLAF tyrimų ir politikos formavimo veiklos našumas. Šie pokyčiai taip pat padėjo aiškiau paskirstyti pareigas tarnyboje, sumažinti pridėtinių išlaidų, taigi padidinti visos OLAF veiksmingumą.

Visus metus OLAF ir toliau padėjo plėtoti ir įgyvendinti kovos su sukčiavimu politiką bei teisės aktus.
Įgyvendindama Komisijos kovos su sukčiavimu strategiją OLAF glaudžiai bendradarbiavo su kitomis Europos Komisijos tarnybomis siekdama pagerinti sukčiavimo atvejų nustatymą ir prevenciją. Taip pat plėtotas bendradarbiavimas su kitomis ES institucijomis.

OLAF Europos Komisijos vardu sėkmingai atstovavo Europos Sąjungai derybose dėl Pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvencijos protokolo dėl neteisėtos prekybos tabako produktais panaikinimo.

Kartu su Teisingumo generaliniu direktoratu OLAF parengė pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl Europos prokuratūros steigimo. Pasiūlymą planuojama priimti 2013 m. Šiuo pasiūlymu siekiama stiprinti su ES lėšomis susijusio sukčiavimo atvejų tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo veiklą.

Siekiant pristatyti įvairią 2012 m. OLAF veiklą skirtingose srityse, ataskaitoje pateikiama keletas atvejų tyrimų.

OLAF
Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) atlieka tris užduotis: tirdama sukčiavimo, korupcijos ir kitokios neteisėtos veiklos atvejus ji saugo Europos Sąjungos finansinius interesus; nustato ir tiria rimtus ES institucijų ir įstaigų narių bei darbuotojų padarytus su profesinių pareigų vykdymu susijusius pažeidimus, dėl kurių galėtų būti pradėtos drausminės procedūros arba iškeltos baudžiamosios bylos; padeda ES institucijoms, visų pirma Europos Komisijai, plėtoti ir įgyvendinti kovos su sukčiavimu politiką ir teisės aktus.

Asmuo ryšiams
Alina BUREA
Atstovė spaudai
Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF)
Telefonas +32 2 295 73 36
El. paštas olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti_fraud

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2013 m. gegužės 23 d.
Autorius
Europos kovos su sukčiavimu tarnyba
News type
  • OLAF press release